Atelier Oslo med vinnerforslag til flytende sjøbad

Slik håper Oslo badstuforening (OBF) at hovedstaden snart kan svømme. Atelier Oslo står bak vinnerutkastet.

Slik håper Oslo badstuforening (OBF) at hovedstaden snart kan svømme. Atelier Oslo står bak vinnerutkastet.

Utover i Oslofjorden skal sjøbadanlegget bygges.

Illustrasjon: Atelier Oslo
>

I mars meldte Arkitektur at Oslo badstuforening (OBF) hadde bedt tre «badeglade» arkitektkontorer komme med forslag til nytt flytende sjøbad langs hovedstadens havnepromenade. Atelier Oslo, Grape Architects og Oslo Works kom med forslag. Nå er vinneren klar, og Atelier Oslo ble i dag utropt til vinnere. 

Byrådet varslet en utlysning av bassengtomten som fikk OBF til å engasjere seg i å i saken. De avholdt folkemøte i Bjørvika og initierte en idékonkurranse for å se om foreningen selv kunne bygge og drive et bassenganlegg.  

– For OBF handler det om å sikre allmennheten best mulig tilgang, ettersom anlegget i verste fall kan stenge av store friarealer og bli kostbart å besøke for folk flest, sier Åshild Skadberg i Oslo badstuforening i en pressemelding.

>

Landsby intakt 

Foreningen beskriver vinnerforslaget til Atelier Oslo slik: 

«Her skjermer bassengene mot strømmer fra Akerselva. Grøntområder strekker seg fra selve Sukkerbiten og ut langs bassengkantene. Bassengene er lagt i den naturlige siktretningen - ut fjorden, mot Hovedøya». 

I forslaget er badstulandsbyen intakt, utvidbar og flyttet litt til venstre.  

«På Sukkerbitens beste solhjørne, mot sørvest, er det gratis badeflåter og mye friareal på land. Og ingen restaurantbygning som vender ryggen til byen eller stenger folk ute fra området. Garderobe- og servicebygningene, plassert på flåter, er inspirert av den historiske badehusarkitektturen som preget Oslos strandsone fram til 1920-årene».

Atelier Oslo har tegnet garderobe- og serviceanlegg på flåter.

Illustrasjon: Atelier Oslo

Fleksibelt anlegg 

I tillegg blir Atelier Oslo belønnet for måten de har tatt hensyn til livet under vannoverflaten. 

«Et slikt fleksibelt anlegg kan eventuelt utvides etter behov. Et opplæringsbasseng for barn og unge, samt garderober, er førsteprioritet. Så kan småbarnsbasseng, stort svømmebasseng og stupetårn komme på plass. Rundt de flytende elementene må lyset slippe til, slik at undervannsbiologien i Indre Oslofjord kan styrkes gjennom marin dyrking».

Det må både avklares kommunepolitisk og med Hav eiendom som eier Sukkerbiten før planene kan tas videre. I forslaget til ny KPA er det foreløpig ikke satt av noen sone til prosjektet.

Også det finske firmaet bak Allas Seapooi Helsingfors vil, i følge Aftenposten, lage sjøbad på Sukkerbiten i Oslo.

Atelier Oslo foreslår et flytende badeanlegg hvor man legger seg på svøm med Hovedøya i sikte.

Illustrasjon: Atelier Oslo
>
>
>