Her er skissene til nytt 22. juli-minnested

Skisseforslagene fra de ti finalistene til å forme det nye 22. juli-minnestedet i regjeringskvartalet er klare.

Matias Faldbakken har to skisseforslag, som begge baserer seg på å gjenoppføre stålriggen som ble bygget for å flytte Pablo Picasso-verket ‘Fiskerne’ fra den revne Y-blokka over til den nye A-blokka i regjeringskvartalet. I den ene versjonen fylles riggen med en monumental mosaikk. I den andre omgjøres riggen til et glassmaleri.

Illustrasjon: Matias Faldbakken/KORO
>

Torsdag inviterte Kunst i offentlig rom (Koro) til et åpent heldagsseminar på Nasjonalmuseet der skissene fra alle de 10 prekvalifiserte gruppene fikk presentere sine forslag til nytt nasjonalt minnested i regjeringskvartalet. 

Gruppene består av både arkitekter, kunstnere, og arkitekter og kunstnere i samarbeid.

>

I seks av de ti gruppene er det arkitekter som deltar:

Beate Hølmebakk og Per Tamsen fra Manthey Kula (som har utformet minnestedet ved Utøykaia)

Kjetil Trædal Thorsen og Jorunn Sannes fra Snøhetta

Cathrine Vigander fra Element, i samarbeid med kunstner A K Dolven

Henning Sunde fra Rodeo og landskapsarkitekt Rainer Stange fra Bokemo, i samarbeid med kunstner Hanne Tyrmi

– Den sørafrikanske arkitekten Sumayya Vally, i samarbeid med den amerikanske kunstneren Suzanne Lacy

Jad El Khoury, i samarbeid med kunstner Merete Røstad

De øvrige deltakerne er kunstnerne Marianne Heier, Matias Faldbakken, Anna Daniell og Monica Narula, Jeebesh Bagchi og Shuddhabrata Sengupta fra Raqs Media Collective. 

Stålriggen som ble bygget for å flytte Pablo Picasso-verket ‘Fiskerne’ fra den revne Y-blokka over til den nye A-blokka i regjeringskvartalet, som Matias Faldbakken foreslår å bruke i et nytt kunstverk.

Foto: Matias Faldbakken/KORO

Beate Hølmebakk og Per Tamsens forslag består av tre deler som hver for seg har et forhold til åstedet, dets historie og de som ble berørt, og som sammen skaper ulike innganger til å diskutere 22. juli-hendelsen og sette den inn i en større sammenheng: Et nytt navn på søndre del av Johan Nygaardsvolds plass, et sirkulært minnested med et indre rom med særlige akustiske egenskaper sentralt plassert på plassen, og omarbeiding av plassgulvets historisk forankrede mønster.

Illustrasjon: Beate Hølmebakk og Per Tamsen/KORO

Kjetil Trædal Thorsen og Jorunn Sannes' forslag består av to like sfæriske former, der den ene er vrengt opp ned og danner et skråstilt og beskyttende hvelv over inngangen til 22.juli-senteret. Den andre er en åpen skål mot himmelen og et felles omsluttende uterom for besøkende, der 77 av sitteplassene er skulpturert og fremhevet.

Illustrasjon: Kjetil Trædal Thorsen Og Jorunn Sannes/KORO

Motsetningene som de to formene danner, er knyttet sammen gjennom en invertert bevegelse som i et evighetstegn, skriver Kjetil Trædal Thorsen og Jorunn Sannes om sitt forslag.

Foto: Kjetil Trædal Thorsen Og Jorunn Sannes/KORO

Hele plassen er verket, skriver A K Dolven og Cathrine Vigander om sitt forslag, der et ni meter høyt tårn i Fauskemarmor står foran 30 meter lange sider i sittehøyde som avgrenser plassen og gir en mulighet til å hvile, reflektere og bare sitte stille alene, eller med flere.

Illustrasjon: A K Dolven Og Cathrine Vigander/KORO

I Merete Røstad Og Jad El Khourys forslag «Fold» er landskapet hevet og dekket av gress, noe som skaper et amfi, som også er inspirert av Bakken på Utøya, et samlingspunkt for taler og debatter. På bakkeplan er minnestedet dekket med vann, mens det under bakken er foreslått  et læringssenter.

Illustrasjon: Merete Røstad Og Jad El Khoury/KORO

I Merete Røstad og Jad El Khourys forslag «Fold» er landskapet hevet og dekket av gress, noe som skaper et amfi, som også er inspirert av Bakken på Utøya, et samlingspunkt for taler og debatter. «Dette innovative rommet integrerer rolige vannelementer og årlige kunstneriske intervensjoner, og fremmer et levende bevis på motstandskraft og håp», skriver Røstad og Khoury.

Illustrasjon: Merete Røstad Og Jad El Khoury/KORO

En stillasplattform og en hage for refleksjon utgjør forslag til Sumayya Vally og Suzanne Lacy,. 

Illustrasjon: Sumayya Vally Og Suzanne Lacy/KORO

Rainer Stange, Henning Sunde og Hanne Tyrmis forslag til minnested er en minnelund, der skulpturer støpt i bronse er rammet inn av en lund med trær, busker og blomst.

Foto: Henning Sunde, Hanne Tyrmi Og Rainer Stange/KORO

Marianne Heiers forslag «Jord» er et skulpturelt, organisk utformet bygg i murstein og leire med en urtehage rundt. Bygget skal huse og fremme fagpolitisk og offentlig arbeid for jordmødre, representert gjennom et råd med representanter for Jordmorforeningen, Jordmorforbundet, Jordmorutdanningen og klinisk praktiserende jordmødre ved fødestuer i Norge. Jordmødrenes virksomhet aktiverer skulpturen/ bygget fra innsiden og er et premiss for prosjektet. Dette skal peke mot inngangen til livet som felles, grunnleggende menneskelig erfaring, en forutsetning for hvert unike menneskes særegenhet, handlinger, og deltakelse i fellesskapet uavhengig av – og forut for alle identitetsmarkører. 

Illustrasjon: Marianne Heier/KORO

Raqs Media Collectives forslag er inspirert av et fragment fra en ødelagt klokke etter bomben 22. juli.

Illustrasjon: Raqs Media Collective: Jeebesh Bagchi, Monica Narula & Shuddhabrata Sengupta/KORO

Anna Daniells forslag er et kunstverk med et metaforisk utgangspunkt i varden som vil fremstå som et helhetlig og mangfoldig kunstnerisk landskap. 

Illustrasjon: Anna Daniell/KORO

Kårer vinner i 2025

Over to samlinger har deltakerne besøkt Utøya, 22. juli-senteret og Sundvollen hotell. De har møtt overlevende og etterlatte etter terrorangrepet, AUF, støttegruppen for 22. juli, samt relevante fagfolk og ansatte i departementene.

I løpet av sommeren vil juryen vurdere hvilke grep, konsept eller forslag til utforming de har mest tro på som løsning på oppdraget. I september vil tre deltakere inviteres til å videreutvikle og konkretisere prosjektene sine. I mars 2025 vil juryen kåre et vinnerforslag.  

Juryen består av:

 • Marianne Borgen (leder, f.1951), tidligere ordfører i Oslo (2015–23) 
 • Mohamed Abdi (f.1986), lærer og skribent 
 • Regitze Schäffer Botnen (f.1994), sentralstyremedlem i Støttegruppen for 22.juli 
 • Mathias Danbolt (f.1983), professor ved Københavns universitet 
 • Lena Fahre (f.1968), direktør for 22.juli-senteret 
 • Ingeborg Hjort (f.1977), faglig leder på Falstadsenteret 
 • Nora Ceciliedatter Nerdrum (f.1978), seksjonsleder/ kurator i KORO 
 • Camille Norment (f.1970), kunstner 
 • Trude Schjelderup Iversen (f.1974), seniorkurator i KORO 
 • Fabian Wahl Sandvold (f. 2000), sentralstyremedlem i AUF 
 • Øystein Rø (f. 1978), arkitekt og partner i Transborder Studio (fra april 2024)
>
>
>