Søker femten team

Hav Eiendom kjører paralleloppdrag på Grønlikaia i Oslo. – Vi gjør alt for å sikre at alle de beste løsningene blir lagt på bordet, sier direktør Kjell Kalland.

Hav Eiendom kjører paralleloppdrag på Grønlikaia i Oslo. – Vi gjør alt for å sikre at alle de beste løsningene blir lagt på bordet, sier direktør Kjell Kalland.

Oversiktsfoto av Grønlikaia

Grønlikaia mellom Oslo havn og Ekebergåsen skal utvikles med blant annet 1500 boliger og 3-4000 arbeidsplasser. Hav Eiendom deler tomten i fem og inviterer til paralleloppdrag.

Foto: Jon Ivar Søhus
>

Hav Eiendom og Oslo Havn lanserer i dag parallelloppdrag for utviklingen av Grønlikaia i Oslo. Det kilometerlange kaiområdet mellom sjøen og Mosseveien og Ekebergåsen skal det neste ti årene omgjøres til «bolig- og kontorområde, med et bredt publikumstilbud, som har store friområder til bruk for hele hovedstaden».

– Dette er et over 200.000 kvadratmeter stort område sentralt i Oslo, som skal transformeres til glede for byens befolkning i minst hundre år fremover. Da må vi gjøre alt vi kan for å være sikre på at alle de beste løsningene vi kan finne i 2022 blir lagt bordet, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, til Arkitektnytt.

Klar for femten team

Hav har også vurdert andre konkurranseformer, som åpen arkitektkonkurranse, eller å gå motsatt vei i form av tildeling til utvalgte team. Nå velger de å gå for parallelloppdrag, blant annet fordi tomten er for stor for en tradisjonell arkitektkonkurranse med det detaljeringsnivå som kreves i en detaljregulering. Samtidig deler de opp tomten i fem deler: Fire tomter for kontorer, publikumsrettede tilbud og boliger, og ett friområde i det de kaller «buffersonen» mellom containerhavnen i sør og byggeområdet.

– Vi ser for oss opp til tre ulike team på hver tomt. Dermed kan det bli femten team til sammen. Dette gjør vi også for å få forslag fra team vi kanskje ikke kjenner til fra før, og det er helt sikkert mange som kan levere noe spennende, sier Kalland

Vil gi unge muligheten

Dette er tilsvarende måte som da deler av Fornebu ble utviklet, forklarer direktøren. Den gangen var A-lab i oppstartsfasen, og fikk muligheten gjennom parallelloppdrag.

– Det hadde vært morsomt å gi andre unge og flinke arkitekter en tilsvarende mulighet, sier Kalland.

Tidsfrist for påmelding er allerede 11. mars. Dette er ikke kort tid, mener Kalland.

– Vi regner med at deltagerne finner sammen med andre de har samarbeidet med tidligere. Det er ganske enkle ting vi krever i søknaden en kortfattet tekst på maks seks sider.

– Ser dere først og frem for dere norske team?

– Den tiden vi har vært igjennom viser at det kan bli utfordringer med innreise fra andre land. Derfor er det naturlig at hoveddelen av teamene er basert i Norge. Vi utelukker selvsagt ingen, men det er slik vi tenker nå.

>
Portrett

Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, lover at utbyggingen av Grønlikaia i Oslo skal preges av bærekraft og sosial inkludering.

Foto: Tomm W. Christiansen

Sosial og økologisk bærekraft

Når Hav Eiendom nå ber om innspill til den kommende delbydelen langs fjorden, etterspørres de også kompetanse innen sosial og økologisk bærekraft.

– For Hav Eiendom er dette helt naturlig. I 2022 nytter det ikke å bare tenke økonomi eller klima. Vi er nødt til å tenke på alle bærekrafttriangelets hjørner; det økologiske, det sosiale og det økonomiske. Vi vil at de som skal utforme området har et helhetlig perspektiv, derfor stiller vi krav om bærekraft fra dag én, sier Kalland.

Varierte områder

Hav Eiendom-lederen forklarer at det i utviklingen av et så stort og variert område vil være snakk om vekting av forskjellige hensyn. Delområdenes forskjellige potensial og muligheter gjør at noen områder er mer egnet for boliger, andre egner seg for næringsutvikling, mens andre områder blir offentlige møteplasser. Blant målene er tusen meter med ny og vestvendt havnepromenade.

– Dette er noe av det vi vil at arkitekter over hele landet skal hjelpe oss med. Å se hvilke muligheter vi har til å møte behovene som finnes i Oslo, og samtidig innfri våre egne mål når det gjelder bærekraft og sosial inkludering, sier Kalland.

Visualisering av Grønlikaia

Rodeo arkitekter har ledet arbeidet med medvirkningsprosessen i forkant av utlysningen av paralleoppdrag. Her illustrasjon fra Rodeo på hvordan det kan bli seende ut på kaiområdet en gang i fremtiden.

Foto: Rodeo arkitekter

Klimastrategi på kaien

I en forbindelse med medvirkningsprosessen Hav Eiendom har igangsatt for å få flest mulige innspill til bruken av de offentlige rom i Bjørvika, engasjerte Hav Eiendom en ekstern evalueringsgruppe til å vurdere alle innspillene. Evalueringsgruppen la høsten 2021 fram sin rapport med ti råd for utviklingen av Grønlikaia.

I debatten som har vært siden har Kalland og Hav Eiendom behov for å forklare hvorfor de ønsker å utvikle Grønlikaia. Det handler egentlig om klimapolitikk, ifølge direktøren, som understrker at Oslo er en havneby og skal havneområder konverteres til byutvikling, må havna moderniseres og komprimeres i Sydhavna – et kaiområde sør for Grønlikaia.

– Finansiering av en fremtidsrettet havnevirksomhet har vært utgangspunktet vårt. En overgangen fra trailer til skipstrafikk er en del av Oslo kommunes klimastrategi. Varer som kommer sjøveien har 60 prosent lavere klimagassutslipp enn de som kommer med bil. I tillegg til utslippsreduksjonene vil redusert trafikk også redusere behovet for veiutbygging og luftforurensning som følge av tungtransport, sier Kalland.

Drømmen om kanalby

Etter søknadsfristen 11. mars, starter arbeidet med å evaluere søknadene og velge ut de beste teamene. Selve parallelloppdraget starter sent i april og vil vare til midten av september. Etter innleveringen starter det omfattende, men spennende, arbeidet med å gå gjennom og evaluere alle forslagene.

– Et område som dette fortjener virkelig at man snur alle steiner for å sikre at det blir så bra som mulig, sier Kalland.

– Hva er Hav Eiendoms håp for Grønlikaia?

– Håpet er at vi nå får inn ti-femten gode team slik at vi kan ta fatt på arbeidet med reguleringsplanen. Grønlikaia vil bli et helt annet område enn det vi har i Oslo fra før, med kanaler og hele nabolag som ligger tett på sjøen. Vår store ambisjon er at dette skal bli et unikt område for dem som bor der, og resten av byen som skal bruke det.

>
>
>