Uenighet om etikk i klagesak

3RW og Sanden Hodnekvam skal tegne ny helikopterbase i Bergen etter klagesak mot konkurransevinner Ghilardi+Hellsten. – Uforståelig at en kollega går en byråkratisk vei for å vinne prosjektet, sier Ellen Hellsten. – Uproblematisk, kontrer 3RW.

3RW og Sanden Hodnekvam skal tegne ny helikopterbase i Bergen etter klagesak mot konkurransevinner Ghilardi+Hellsten. – Uforståelig at en kollega går en byråkratisk vei for å vinne prosjektet, sier Ellen Hellsten. – Uproblematisk, kontrer 3RW.

Møteplass og ly for bergensere under ny base for ambulansehelikopter i Bergen. Forslaget «Helios», fra 3RW og Sanden Hodnekvam står igjen som konkurransevinner etter klagerunde. 

Illustrasjon: 3RW arkitekter/Sanden Hodnekvam
>

Bergen skal få ny landingsplass for sine ambulansehelikoptre. En begrenset arkitektkonkurranse ble derfor utlyst, og våren 2023 ble prosjektet «Nygårdsfyret» av Ghilardi+Hellsten arkitekter, Hesselbrand og K. Apeland kåret til vinner

Nå viser det seg at avgjørelsen har fått et etterspill. Andreplass i konkurransen, 3RW og Sanden Hodnekvam arkitekter, var blant teamene som klaget inn vinnerforslaget fordi de mente vinnerne hadde gått utenom reglene i konkurranseprogrammet. 

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

Oppdragsgiver Helse Bergen tok først klagen til følge og kåret 3RW og Sanden Hodnekvam til ny vinner med bidraget «Helios». Beslutningen ble deretter klaget inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), men de opprettholdt beslutningen til oppdragsgiver.

>

Ville aldri klaget på kollega

Er det egentlig ok å vinne oppdrag fordi man klager på arkitektkollegaer og andre kontorer? Eller omvendt: Er det greit å vinne oppdrag på å levere noe som overskrider reglene i konkurranseprogrammet?

– Det er en klage fra en kollega som gjør at vi mister oppdraget. Vi synes det er trist at kollegaer tilegner seg prosjekter på en slik måte. Vårt prosjekt ble kåret til vinner av en enstemmig jury, basert på en rekke kriterier – det visuelle, funksjonelle og konstruktive, og vi hadde vurdert dette svært nøye opp mot en mindre overskridelse av reguleringsgrensen, sier Ellen Hellsten, daglig leder i Ghilardi+Hellsten arkitekter til Arkitektur.

– Hva tenker du om å miste oppdraget på en slik måte? 

– Vi vet at reglene er strenge i offentlige anskaffelser, men det er uforståelig og rart at en kollega velger å gå en slik byråkratisk vei for å vinne prosjektet. Her trengs en grundig diskusjon om kultur i bransjen. Vi har tapt mange konkurranser, men aldri vurdert å klage inn dem som vinner. Er noen evaluert helhetlig av juryen som vinner, aksepterer vi selvsagt juryens avgjørelse.

Helikopterbasen og møteplassen som aldri blir bygget. Slik så det opprinnelige vinnerforslaget «Nygårdsfyret» ut. 

Illustrasjon: Ghilardi+Hellsten Arkitekter/Hesselbrand/K. Apeland

Hadde dialog med kommunen

Hellsten forteller at det i konkurranseprogrammet stod at arkitektene måtte selv ta ansvar for at deres forslag ikke ville utløse en reguleringsendring. De var derfor i dialog med Bergen kommune underveis, hvor de fikk utvidet innsikt i kommunens erfaringer med saken og opplevde at deres overskridelser av reguleringsplanen ikke var et problem.

Dette er noe som alle deltakerne står fritt til å gjøre.

– Jeg ser at 3RW og Sanden Hodnekvam synes det var urettferdig at vi tok oss friheten til å gå utenom reguleringsplanen. Vi mener likevel at vi kan dokumentere at vi fikk klarsignal fra kommunen for at vårt forslag var mulig. Vi hadde også nye møter med kommunen i klageperioden, hvor vi fikk det samme svaret. 

Likevel godtok ikke oppdragsgiver og KOFA svaret fra Ghilardi+Hellsten. 

– Vi føler at vi blir straffet fordi vi gjorde bedre og grundigere undersøkelser, blant annet i historikken i prosjektet, enn de andre deltakerne, sier Hellsten.

– Åpenbare fordeler

Kjernen i denne saken er altså graden av overskridelse fra konkurranseprogram og reguleringsplan.

Mens Hellsten omtaler det som «en mindre overskridelse av reguleringsgrensen», mener Sixten Rahlff, partner og kreativ leder i 3RW, at bruddene er grunnleggende og fordelaktige for de opprinnelige vinnerne.

– Ghilardi+Hellsten arkitekter med team bryter både med reguleringsplanen når det gjelder bebyggelse av hangar og når det gjelder sikkerhetssone for innflyging. Det var en forutsetning i konkurransen at forslaget skulle være «så solid at det kan bringes innenfor gjeldende regulering». Ghilardi+Hellsten vinner en stor fordel ved å bryte med føringene for konkurransen, og det er her snakk om en vesentlig utvidelse av hangar. Det som kanskje er verre er at de bryter sikkerhetssonen for innflyging, noe som viser at de ikke har forstått oppgavens kompleksitet, sier Rahlff.

– Hellsten mener det er «uforståelig og rart» at dere vil vinne oppdraget etter en byråkratisk klagerunde. Er det en problematisk måte å få jobb på? 

– Nei, dette synes vi ikke er problematisk. Hovedproblemet med en slik klagerunde er jo utsettelsen av en viktig samfunnsfunksjon. Ved at Ghilardi+Hellsten til slutt påklaget dette til klagenemnda (KOFA) utsatte de hele prosessen med minst et halvt år. Det var to av tre team som klaget på forhold rundt G+H sitt forslag. Klagenemdens avgjørelse var helt klar. Så å hevde at man er ukollegial fordi man påklager åpenbare fordeler som teamet har skaffet seg ved å bryte konkurranseprogrammet, faller på sin egen urimelighet, avslutter Rahlff. 

Og hva med NAL sin rolle som tilrettelegger for denne type konkurranser? Går man utenfor konkurranseprogrammet må man ta risiko for å bli diskvalifisert, sier Gisle Nataas i NAL. Les mer her.

>
>
>