Unge kontorer skal vekke Møllenberg

Etyde, Vollset Landmark Arkitekter og Studio Et al videre i parallelloppdrag for Møllenberg i Trondheim.

Etyde, Vollset Landmark Arkitekter og Studio Et al videre i parallelloppdrag for Møllenberg i Trondheim.

Glen Musk

Møllenberg i Trondheim er en av de største sammenhengende trehusbebyggelsene i Nord-Europa. Kan flere barnefamilier bo her? 

Foto: Glenn Musk
>

Trondheim kommune har lyst ut et parallelloppdrag for området Møllenberg i Trondheim. Her har de utelukkende invitert ti såkalte Wildcard-kontorer (unge kontorer i etableringsfasen) til å delta i en prekvalifisering.

Nå er to team valgt ut av disse igjen – hvor det ene består av Etyde og Vollset Landmark arkitekter med Yme arkitekter (landskapsarkitektur) og sosiolog/stipendiat Lina N. Bråten som eksterne ressurspersoner.

Det andre teamet er Studio Et al og sveitsiske Studioser. 

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe med Møllenberg. Det er et veldig spennende sted. I tillegg er det artig at alle kontorene er tidligere NTNU-studenter og fra nesten samme kull. Det er kult å se at det er så mange av oss som tør å satse for oss selv og nå også går videre i et viktig parallelloppdrag, sier Aksel Borgen i Etyde.

>

Vil ha flere barnefamilier

Prosjektet handler om transformasjon og utvikling av den sentrumsnære trehusbydelen Møllenberg – i dag mest kjent for en høy andel studenter (halvparten av beboerne). Den omtales av kommunen som en av Nord-Europas største sammenhengende områder med trehusbebyggelse og som en bydel med høye antikvariske verdier. 

Trondheim kommune har siden 2022 hatt et satsingsprosjekt på Møllenberg, og fra 2024 blir bydelen en statlig områdesatsing. Målet til Trondheim kommune er å øke mangfoldet av beboere i flere aldersgrupper. 

Prosjektet som er utlyst skal finne virkemidler for å få til en mer variert beboersammensetning, som også tiltrekker seg barnefamilier. Målet er derfor å utforske og synliggjøre potensialet i den historiske bygningsmassen, for å oppnå økt grad av barnefamilier. De to teamene leverer sine forslag til sommeren. 

I dag er det mest studenter som bor på Møllenberg i Trondheim. Trondheim kommune mener imidlertid det er stort potensial for en mer sammensatt befolkningsgruppe. 

Foto: Glen Musk

Møllenberg sett fra luften en sommerdag. Flere av byggene i området har antikvarisk verdi. 

Foto: Glen Musk

Klare til å vekke Møllenberg

Nadja Sahbegovic, arkitekt og byutvikler i Trondheim kommune, leder satsingen på Møllenberg. Hun forklarer at de i dag ser et uutnyttet potensial som de mener er viktig å utforske fra et bærekraftig, kulturminneverdi og sosiokulturelt perspektiv. 

– Vi trenger nye, innovative, arkitektoniske svar som kan vise vei og inspirere, sier, forklarer hun til Arkitektur. 

– Hvorfor er det akkurat disse to temaene som går videre? 

– Alle tilbydere har blitt vurdert som meget kompetente med betydelig grad av engasjement og motivasjon for oppdraget. Tilnærmingen deres er svært variert, og alle kunne ha bidratt med interessante og verdifulle bidrag til å løse problemstillingen. De utvalgte teamene har likevel overbevist oss med en meget god forståelse av de komplekse utfordringene i bydelen, og deres svar på hvordan Møllenbergs potensial kan «vekkes» er både overbevisende og engasjerende.  

– På hvilken måte? 

– Teamene evner å oversette de angitte problemstillingene til konkrete løsninger gjennom byplanmessige og arkitektoniske grep på alle nivå av oppgaven. Begge teamene er også spennende samarbeid med relevante fagfelt. Vi gleder oss derfor veldig til å samarbeide med Studio Et al & Studioser og Etyde+Vollseth Landmark, sier Sahbegovic i Trondheim kommune. 

Glad for Wildcard

De to temaene som er videre er valgt ut fra teamsammensetting, referanseprosjekter og oppgaveforståelse. De skal se på hvordan man kan tenke nytt om bydelen i flere nivåer, samt hvordan noen utvalgte enkeltbygg kan transformeres til andre beboergrupper enn dagens studentmasse. 

Aksel Borgen i Etyde gleder seg over at deres team har gått videre i en litt tøff tid i markedet:

– Vi ser en litt hardere kamp om jobbene hvor store kontorer tar på seg litt mindre prosjekter, som de tidligere overlot til mindre og yngre kontorer. Det er også viktig å berømme Trondheim kommune for at de bruker Wildcard-ordningen. Det er en mulighet for oss til å ta oppdrag som vi ellers blir utelatt fra. Dette er en ordning som er litt for lite brukt. Det ligger et potensial der for oppdragsgivere som vil ha energiske unge og dyktige arkitekter. 

Ung iver og ferdighet 

Sahbegovic forklarer at kommunen nettopp har vært bevisst på at de yngre kontorene ofte ikke når opp mot de mer etablerte i denne type oppdrag, da spesielt fordi erfaring vektlegges høyest. 

– Vi mener omfanget og problemstillingen i oppdraget er godt egnet for unge arkitektkontor, og ønsker å gi unge arkitekter denne muligheten. Alle innleverte tilbud har imponert med kunnskap om stedsutvikling, transformasjon og sosial bærekraft, som vi mener kan være nøkkelen i oppdraget. Vi er sikre på at den iveren og ferdighetene arkitektkontorene viser,  vil resultere i spennende og nyskapende løsninger om hvordan fremtidens bomiljøer bør utformes. Vi vil anbefale flere å benytte seg av yngre krefter i denne type oppdrag, sier Sahbegovic. 

>
>
>