Vant helikopterbase i Bergen

Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Hesselbrand og K. Apeland vant plan- og designkonkurransen om ny helikopterbase i Bergen. Prosjektet «Nygårdsfyret» skal gi godt arbeidsmiljø på helikopterbasen og byen et nytt byrom, hevdes det.

Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Hesselbrand og K. Apeland vant plan- og designkonkurransen om ny helikopterbase i Bergen. Prosjektet «Nygårdsfyret» skal gi godt arbeidsmiljø på helikopterbasen og byen et nytt byrom, hevdes det.

Illustrasjon av ny helikopterbase i Bergen

Bergen får ny helikopterbase for ambulansehelikopter. Nå er vinnerne av en begrenset plan- og designkonkurranse klare. Vinneren kombinerer basens funksjoner med sosiale møteplasser – deriblant klatrevegg. 

Foto: Ghilardi+Hellsten Arkitekter/Hesselbrand/K. Apeland
>

Bergen flytter sin helikopterbase for ambulanse nærmere sentrum. Nå er den begrensede plan- og designkonkurransen avgjort med arkitektkontorene Ghilardi+Hellsten Arkitekter og Hesselbrand, samt byggingeniør K. Apeland, som vinnere.

Vinnerprosjektet «Nygårdsfyret» omtales som et «særegent og ikonisk bygg, som samtidig er stedsspesifikt og funksjonsspesifikt, løst innenfor et helhetlig grep», heter det i en pressemelding. Konkurransen ble gjennomført av Sykehusinnkjøp HF på vegne av Helse Bergen HF som er byggherre for helikopterbasen.

Gå gjennom bygget

Juryen trekker frem at vinnerforslaget har et konsept som er gjennomført – både i landskapet, som bygningskropp og i planløsningen:

«Bygningskroppen fremstår som monumental, og gir assosiasjoner til soliditet og trygghet, i tråd med helikopterbasens programmatiske behov. Med samme sirkulære formspråk på base og plattform skapes et helhetlig utrykk. Plattformen og basen bindes godt sammen, samtidig som de danner en åpen og oversiktlig portal seg imellom. Gjennomgangen mellom plattformen og basen gir publikum en fin mulighet til å gå gjennom bygget og videre langs Store Lungegårdsvann. Utearealet oppleves som et trygt og oversiktlig sted».

>
 • Illustrasjon av ny helikopterbase i Bergen

  Helikopterbasen ligger på Nygårdstangen ved Store Lungegårdsvannet. Blant nabobygg finner vi blant annet Bergen Brannstasjon og Amalie Skram videregående skole. 

  Illustrasjon: Ghilardi+Hellsten Arkitekter/Hesselbrand/K. Apeland
 • Illustrasjon av ny helikopterbase Bergen

  Gangveien rundt Store Lungegårdsvannet integreres i den nye helikopterbasen. Samtidig tilbakeføres sjøkanten til «et naturlig miljø, der biologisk mangfold styrkes gjennom restaurering av kantens opprinnelige økologiske systemer». 

  Foto: Ghilardi+Hellsten Arkitekter/Hesselbrand/K. Apeland
 • Illustrasjon av helikopterbase i Bergen

  Designet av den nye helikopterbasen er tilrettelagt for en optimalisert organisering av basens beredskapsfunksjoner. 

  Foto: Ghilardi+Hellsten Arkitekter/Hesselbrand/K. Apeland

Bygges for drift og krise

Juryen mener også «Nygårdsfyret» er utformet med konkurransens mest overbevisende planløsning. «Dette teamet har i større grad enn de andre teamene forstått basens romlige behov og indre logikk. Teamet berømmes for å ha satt seg grundig inn i hva det innebærer å drive en helikopterbase og for å ha kommet i mål med å lage et konsept som gir et godt grunnlag for videre utvikling og bearbeiding. Forslaget til konstruksjonsprinsipp anses som robust og troverdig.»

Martin Brandsdal, arkitekt i Hesselbrand, trekker frem krav til effektivitet og organisering av arbeidshverdagen i bygget som viktige i konkurransen.

– Prosjektet er nøye planlagt med hensyn til effektivitet i daglig drift og krisesituasjoner. Organiseringen av viktige beredskapsfunksjoner er optimalisert og strategisk plassert med nærhet til hangar og plattform for å sikre en smidig og effektiv flyt under utrykninger», sier Brandsdal i pressemeldingen.

Gjenbrukbar base kan demonteres

Andre krav som måtte innfris handler om sosial og miljømessig bærekraft. Sosialt påpekes det at vinnerne har klart å skape en «bygningsmessig robusthet og varighet [som] reflekteres i arkitektonisk opplevelse og sosialt inkluderende uterom».

I tillegg legges det til rette for eventuelt fremtidig ombruk. Dette gjøres blant annet ved å stille høye krav til materialkvaliteten og planlegge bygget for eventuell demontering.

– Materialene må kunne tas fra hverandre og gjenbrukes i andre prosjekter fremtiden, selv om de i denne fasen av sin levetid er optimalisert for å ivareta funksjonene i helikopterbasen. Dette er en utfordring vi står ovenfor i alle nye prosjekter i dag, sier Henrik Poulsson, arkitekt i GHA.

>
>
>