Gravlund vant hederspris i Bærum

PIR2 og Agraff arkitektur tildelt Bærum kommunes arkitekturpris 2023. 

PIR2 og Agraff arkitektur tildelt Bærum kommunes arkitekturpris 2023. 

Bærum kommunes arkitekturpris 2023 gikk til Lilleøya gravlund.

Foto: Bærum kommune
>

Rett før helgen ble PIR2 og Agraff arkitektur, samt kunstner Edith Lundebrekke, tildelt Bærum kommunes arkitekturpris 2023 for Lilleøya gravlund på Fornebu. Gravlunden er Bærums nyeste gravplass og består av nærmere 13 000 kiste- og urnegraver. Gravplassen åpnet høsten 2021.

Juryen mener gravlunden har «ekstraordinære kvaliteter», og at arkitektur, kunst, landskap, vegetasjon og teknisk infrastruktur inngår i et «kvalitetsrikt, arkitektonisk hele, utviklet av et tverrfaglig team som også innbefatter anleggsgartnere, økologer og entreprenører» 

– Den nennsomme landskapsbearbeidelsen danner et vakkert bakteppe for enkeltelementer av høy kvalitet (…) og gir en meningsfull ramme rundt de ritualer som skal foregå på stedet, heter det videre fra juryen.

>

– Balanserer verdighet

Arkitekturprisen 2023 ble delt ut av ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) og juryleder Eirik T. Bøe (V) i kommunegården i Sandvika. Fra juryen trekkes det også frem at Lilleøya gravlund har et nyskapende idégrunnlag, med blant annet bruk av anonyme gravfelt og felles «skilt-stativ».

– Verdigrunnlaget artikuleres gjennom prosjektets arkitektur på en vakker måte. (…) Prosjektet evner å skape et sted som balanserer verdighet og hverdagslighet, og dermed legger til rette for flere typer bruk, heter det videre i juryuttalelsen.

Fra juryen om Lilleøya gravlund: «Prosjektet er et forbildeprosjekt som greier å forene naturmangfold, logistikk, symboltunge funksjoner og formgivning til arkitektur med særegen kvalitet».

Foto: Bærum kommune

Stiller ut vinnerne

Bærum kommunes arkitekturpris er en hederspris for byggverk og uteanlegg. Prisen skal gå til «et byggverk eller til bygde omgivelser som utmerker seg gjennom sine kvaliteter» og består av diplom, et pengebeløp og plakett som settes opp ved anlegget.

I forbindelse med Bærums arkitekturpris stilles vinnerprosjektet og to av de innsendte forslagene ut i kommunegården. De to av forslagene som trekkes frem er Pust badstue av Skapa arkitekter og Kommunegården i Sandvika av Pilot arkitekter.
 
Juryen besto av juryformann Eirik Trygve Bøe (V), Anna Røtnes (arkitekt MNAL), Erik Langdalen (arkitekt MNAL), Kauko Tapio Leskinen (arkitekt Bærum kommune), Tone Strand Molle (H) og Reidar Kleppe (AP).

>
>
>