Hovinbekken hedres med Oslo bys arkitekturpris

Hovinbekken har vært skjult under bakken i over 50 år. Gjenåpningen treffer godt på alle kvalitetskriteriene for fremragende landskapsarkitektur, mener juryen for Oslo bys arkitekturpris 2023.

Hovinbekken har vært skjult under bakken i over 50 år. Gjenåpningen treffer godt på alle kvalitetskriteriene for fremragende landskapsarkitektur, mener juryen for Oslo bys arkitekturpris 2023.

I løpet av de siste 15 årene har Hovinbekken åpnet bit for bit, etter Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekters tegninger. Nå hedres prosjektet med Oslo bys arkitekturpris og 50.000 kroner.

Foto: Bjørbekk & Lindheim
>

Av de 31 prosjektene som ble innmeldt til Oslo bys arkitekturpris i år ble 11 nominert og tre plukket ut som endelige finalister:

Nasjonalmuseet, Hasle Tre (Redd Barna-huset) og Hovinbekken (gjenåpningen fra Hasle T til Ensjø T)

Under en høytidelig lunsj i Oslo rådhus kunngjorde Oslo-ordfører Marianne Borgen og byutviklingsutvalgets leder James Stove Lorentzen at at Hovinbekken, gjenåpnet mellom Hasle T og Ensjø T, stikker av med den gjeve prisen. I tillegg til diplom og plakett får vinneren 50 000 kroner.

Prosjektet er tegnet av Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter, og er første landskapsarkitekturprosjektet som får prisen siden 2015. Da gikk prisen til l Bjerkedalen park, hvor Hovinbekken også renner igjennom. 

>

Samlende og identitetsgivende nerve

Hovinbekken har åpnet bit for bit de siste 15 årene, i takt med byutviklingen på Ensjø. I dag er en strekning på halvannen kilometer åpnet og integrert i park- og bystrukturen i det nye byområdet fra Teglverksdammen ved Hasle T i den ene enden og vannspeilet ved Ensjø T i den andre. 

«Mellom dammene fremstår bekken som en samlende og identitetsgivende nerve, noe unikt som vi
bare opplever her», skriver prisens jury i sin begrunnelse. 

De omtaler prosjektet som frukten av en langsiktig kommunal strategi, der samspill mellom interessegrupper som Oslo Elveforum og entusiastiske fagpersoner i Vann- og avløpsetaten har ført til smarte løsninger for byutviklingsstrategien for Ensjø. 

 

Prisens tre finalister, Hasle Tre, Hovinbekken og Nasjonalmuseet, har til felles at de alle tre adresserer, på forskjellige måter, de store miljø- og klimautfordringene vi står overfor, sier byutviklingsutvalgets leder James Stove Lorentzen.

 

Foto: Einar Aslaksen/Anna-Julia Granberg/Ivar Kvaal

Hederlig omtale av Hasle Tre og Munchmuseet

De to andre finalistene til prisen fikk hederlig omtale under prisutdelingen og i juryens begrunnelse.

– Årets tre finalister har til felles at de alle tre adresserer, på forskjellige måter, de store miljø- og
klimautfordringene vi står overfor, sier byutviklingsutvalgets leder James Stove Lorentzen.

Hasle Tre (Redd Barna-huset) roses for å vise vei for hvordan byggene vi oppfører i dag kan bli del av fremtidens sirkulærøkonomi og representerer en ny epoke i moderne byggeskikk.

«Men alle disse tiltakene og bærekraftige valgene er likevel ikke nok, om det ikke gir bygg som er gode å være i og som står igjen som vakre hus som beriker byen. Hasle Tre makter å gjøre dette», heter det i juryens omtale.

Om vårt nye nasjonalmuseum trekker juryen frem kompromissløs arkitektur og sjeldent godt håndverk som nominerende faktorer:

«Nasjonalmuseet er både opplagt og kontroversielt, både strengt og inviterende. Det er et
fremragende og kompromissløst arkitekturverk, med en overordnet klarhet og håndverksmessig
gjennomføring vi sjelden ser. At museet gjør Oslo til en mer interessant kulturhovedstad, er
åpenbart».

Mer informasjon om prisen, og juryens fulle begrunnelse og hedrende omtaler, kan leses her.

>
>
>