Landskapsdag med politisk pangstart

Debatt om bærekraftige energilandskaper og arealbruk åpner Landskapsarkitekturdagen fredag. 

Debatt om bærekraftige energilandskaper og arealbruk åpner Landskapsarkitekturdagen fredag. 

Anne-Kari Hetterud (t.v.), fagrådgiver i Norske landskapsarkitekters forening (NLA), og Line Oma, påtroppende generalsekretær, utenfor inngangen til Arkitektens hus i Oslo. Her blir det Landskapsarkitekturdag fredag 20. oktober. 

Foto: NLA
>
Fredag 20. oktober står i landskapsarkitekturen i sentrum. Ikke bare er det Den internasjonale landskapsdagen, men samtidig slår Norske landskapsarkitekters forening (NLA) til med Landskapsarkitekturdagen 2023

Vanligvis har NLA holdt en høstkonferanse på denne tiden av året. Ønsket var å samkjøre det med den internasjonale landskapsdagen, men også prøve noe litt nytt. Arrangementet fredag, begynner klokken 16.00 i Arkitektens hus i Oslo og er fulltegnet med 180 påmeldte.
>

Tar vindmølle-debatten

Dagen begynner med en politisk debatt om behovet for landskap til energiproduksjon opp mot vern av natur i henhold til FNs naturavtale. Her kommer blant annet Truls Gulowsen fra Naturvernforbundet, forfatter og fylkespolitiker Ådne Naper (SV) og Øistein Schmidt Galaaen i Fornybar Norge.

Påtroppende generalsekretær, Line Oma, skal selv lede debatten. 

– Målet er å pangstarte med en politisk debatt. Dette er litt nytt for oss i NLA, men vi prøver å fornye oss litt og skape litt temperatur. Vi skal være en tydelig stemme for landskapsarkitektur og hva vi kan bidra med inn i viktige samfunnsutfordringer – som debatten om energilandskap. Dette handler også om å drive politisk påvirkning, sier Oma som selv har politisk bakgrunn fra Arbeiderpartiet.

– Hvorfor er bærekraftige energilandskap relevant for landskapsarkitektene? 

– Det kan se ut som at norske kommuner skal bygge ut mye kraft raskt. Da er det stort ansvar for dem å disponere areal til spesielt vindmøller, men også solkraft. Dette skaper uenighet og konflikt. Landskapsarkitektene kan her spille en viktig rolle i hvordan man bygger ut fort uten å forringe natur og landskap i for stor grad, skaper mindre konflikt og at man tenker forbi vindmøller som kun teknisk infrastruktur. Kanskje kan også vår bransje være med på i diskusjonen om hva mer disse energilandskapene kan være.

Hvordan kan fornybar energi produseres uten for mye naturinngrep? Her såkalt «eneriglandskap» fra Danmark, med sau, beiteland og godt voksne eiketrær. 

Foto: Anne-Kari Hetterud

Atlas over landskapsprosjekter

Etter debatten blir det lansering av både en ny eksempelsamling om «Sirkulærøkonomi i landskapsarkitekturen» og «Landskapsatlaset».

Lanseringen av eksempelsamling blir omtalt som et høydepunkt. Her blir utvalgte prosjekter, som viser sirkulærøkonomi i landskapsarkitekturen, presentert.

Av 39 innkomne prosjekter er 13 valgt ut til et digitalt dokument av evalueringsgruppen. Den består av NLAs styremedlem Else Dybkjær, samt Kjersti Bjerke (AHO/Studio Tavare) og Taale Kjøs (Resirqel).

«Landskapsatlaset» er et digitalt kart hvor 900 prosjekter fra NLAs årbøker plottes inn på et kart og presenteres og sorteres. 

– Dette atlaset blir veldig et viktig verktøy for oss innad i bransjen, men også for andre brukere. Det blir mye enklere å finne eksempler på gode prosjekter, men også å finne hvilke prosjekter som finnes i folks geografiske område. Jeg er selv fra Haugesund og tror en slik oversikt kan skape inspirasjon og stolthet i områdene prosjektene er og kanskje øke interessen for å få nye prosjekter og prikker på kartet, sier Oma. 

Hun mener atlaset derfor også er aktuelt for folk i kommuner, fylker og i for lokalaviser. Det nye digitale atlaset gir også en merverdi for de kontorene som er med i årboken, forklarer fagrådgiver Anne-Kari Hetterud. 

– Jeg tror atlaset vil gjøre det enda gjevere for kontorene å bli med i årboka. Det blir et tilleggsprodukt som gjør at informasjon om deres prosjekter blir spredd enda mer utover landet, sier Hetterud. 

Den sosiale kvelden 

Kveldens avslutning og finale blir utdelingen av «Landskapsarkitekturprisen 2023». Prisjuryen ledes av Astrid D. Skalleberg, landskapsarkitekt i Norconsult.

Finalistene til prisen er Lynghaugparken i Bergen (Norconsult/Curve Studio), Voss aktivitetspark (Østengen & Bergo), Rudolf Nilsens plass (Studio Oslo/Bar Bakke) og Gata Grønland – midlertidig bygate (SLA/Fragment) og Voldsløkka skole (Østengen & Bergo). 

Både Hetterud og Oma vektlegger til slutt at kveldens viktigste hovedmål er det sosiale. 

– Det er ekstremt viktig med pizzaen, noe i glasset og tid til mingling. Det at landskapsarkitektene fra hele landet, fra privat og offentlig sektor, får møte hverandre og skape nettverk er superviktig, sier Oma i forkant av landskapsdagen.

>
>
>