Ny bydel i München har norske landskapsarkitekter ved roret

SLA Norge står for landskapsdesign og helhetsplan når det bygges en ny, eksperimentell bydel for fremtiden i den tyske byen München. På planen står kort gangvei mellom destinasjoner, i flott natur.

SLA Norge står for landskapsdesign og helhetsplan når det bygges en ny, eksperimentell bydel for fremtiden i den tyske byen München. På planen står kort gangvei mellom destinasjoner, i flott natur.

Sugar Valley skal bli en 47 000 m2 stor bydel, transformert fra et tidligere industriområde.

Foto: SLA Norge
>

Hva hvis vi gjør om på måten vi tenker om nabolaget? Slik lyder det ambisiøse spørsmålet det tyske prosjektet Sugar Valley stiller ut i verden. og det er ikke en futurisme-relikvie fra 1950- eller 60-tallet. I Bayern-hovedstaden München skal eiendomsutvikleren Salvis nemlig anlegge en helt ny bydel, Sugar Valley, hvor generasjoner skal møtes og livsplaner flettes sammen – midt i naturen.

Dagligvarebutikker, skoler, barnehager, sport- og kulturtilbud skal bare ligge noen få minutters gange unna, lover de, men også gode kollektivforbindelser til resten av byen.

Man skal heller ikke helt vite om man er på jobben eller hjemme når man befinner seg i Sugar Valley, som kanskje lyder som musikk i noens ører mer enn andre.

>

Tre høyhus i det tidligere industriområdet skal transformeres. SLA står for uteområdene.

Foto: SLA Norge

Tidligere industriområde

Det er SLA Norge som står bak designet – både helhetsplan og landskap i det som blir et av Münchens største byutviklingsprosjekter. Sugar Valley skal bli en 47 000 m2 stor bydel, transformert fra et tidligere industriområde.

Området består blant annet av de gamle fabrikkene til Siemens. Elleve bygninger skal transformeres til ulik bruk, fra arbeid til bolig, shopping, gastronomi eller fritidsaktiviteter. Til sammen er det snakk om 150.000m2 bruksareal og 3 høyhus på 80m.

«Når bydelen står ferdig skal den etter planen inneholde over 20 000 m2 grønne og offentlig tilgjengelige uterom, herunder en 400 m lang blågrønn naturakse som følger de tidligere fabrikkenes hovedferdelsåre,» heter det i pressemeldingen om det som angår SLAs oppdrag.

Byroms- og naturdesignet har vært sentralt i arbeidet med planen, fordi det skal drive bynaturens viktige økosystemtjenester. Hetebølger er blant annet et økende problem i Sør-Tyskland.

Foto: SLA Norge

100% CO2-nøytralt

– Sugar Valley er et av Münchens største byutviklingsprosjekter med en erklært visjon om å skape «fremtidens byområde» og samtidig et av Tysklands mest bæredyktige områder – blant annet ved at gjøre byområdet 100 % CO2-nøytralt, forteller assosiert partner og prosjektansvarlig i SLA, Franziska Meisel i pressemeldingen.

Meisel forteller også at bynatur-grepet er designet med utgangspunkt i de omkringliggende dalførene og alpelandskapet. Det skal dannes et mikroklima som sikrer artsmangfold, absorberer og leder bort styrtregn.

Naturen skal skjerme mot kald vind på vinteren og avhjelpe hetebølger om sommeren.

– Sugar Valleys landskap og byrom også optimale rammer for et variert og aktivt byliv med uformelle møteplasser, prioriterte gang- og sykkelstier, uteservering og en stor mathall for lokale varer og produsenter» sier Meisel.

Helhetsplanen for Sugar Valley er designet av SLA i samarbeid med nederlandske KCAP og danske COBE. Landskapet og byrommene prosjekteres av SLA i samarbeid med den lokale tyske landskapsarkitekten MGK.

>
>
>