Arkitekter starter klimanettverk

Klimanettverket Acan starter opp i Norge: – Små endringer og å bruke «kommersiell nødvendighet» som en unnskyldning, er ikke lenger akseptabelt, sier initiativtagerne.

Klimanettverket Acan starter opp i Norge: – Små endringer og å bruke «kommersiell nødvendighet» som en unnskyldning, er ikke lenger akseptabelt, sier initiativtagerne.

Initiativet om å starte Acan Norge kommer fra Armelle Breuil, Agathe Monnet, Baptiste Robin og Aleksandra Chylinska. Her Chylinska (t.v) og Breuil under en klimademonstrasjon i april. Foto: Gaia

Foto: Gaia
>

Armelle Breuil, kjent fra blant annet mangfoldsprosjektet Safe Space Collective, startet i fjor sitt eget arkitektkontor ACT! Navnet og utropstegnet kan stå som et bevis på den frustrasjonen hun allerede da kjente på som arkitekt i møte med klima- og biomangfoldkrisen.

– I byggebransjen er det veldig mye snakk om hva vi må gjøre for å redde verden fra klimakrisen. Mens forbildeprosjektene presenteres på møter om de samme krisene, vender arkitektene tilbake til kontorene og tegner videre på prosjekter som er skadelig for klima og miljø – eller er nærmere grønnvaskingsprosjekter. Det er på tide med forandring, sier Breuil engasjert til Arkitektnytt.

 

Kulturell transformasjon

I fjor høst begynte derfor Breuil og arkitektene Agathe Monnet, Baptiste Robin og Aleksandra Chylinska å diskutere hva som kunne gjøres. De så til England hvor Architects Climate Action Network (Acan) ble stiftet i 2019, og har fått sine avleggere i land som Finland, Sverige, Spania og India. Nå er Acan Norge født.

– Vårt mål er å mobilisere mange nok folk for å få til nødvendige endringer i vår sektor. Våre hovedmål er å avkarbonisere byggebransjen, ta til orde for regenerative og økologiske prinsipper og kreve en fullstendig endring av profesjonen vår – en «kulturell transformasjon», sier Breuil.

Lobby, aksjon og kunnskap

I april hadde Acan Norge sitt første åpne møte med sju arkitekter. I det andre møtet i begynnelsen av mai var det 12 deltagere. De legger opp til månedlige møter, samt mer uformelle møter for å bygge organisasjon. For å oppnå målene ønsker de å jobbe langs tre akser:

· Lobbyering overfor politiske myndigheter for å endre krav og overfor arkitektskolene for å endre pensum og undervisning tilpasset klimakrisens alvor.

· Direkte aksjoner og prosjekter i offentligheten.

· Forskning og kunnskapsdeling.

Videre organiserer de seg i «arbeidsgrupper», hver utpekt til å jobbe med temaer som sirkulær økonomi, eksisterende bygninger eller arealplanlegging.

– Hver gruppes formål er å utforske det valgte temaet, og bruke det som en plattform for forskning, læring, bygging av fellesskap, og viktigst av alt, finne meningsfulle måter for handling, sier Breuil.

>

Åpent oppstartsmøte i Acan Norge ble arrangert 2. mai hos Filter arkitekter i Oslo. Foto: Armelle Breuil

Vil utfordre Tek20

For Breuil og Acan har det vært viktig å bli så konkret og «hands on» som mulig. Hun er blant annet skuffet over arkitektorganisasjonens manglende klimainnspill overfor den nye Tek20.

– Tek20 er allerede utdatert når det kommer til klima- og miljøkrisen. Vi ble stiftet for seint til å gi innspill og tenker det er synd at arkitektorganisasjonene her ikke har vært mer på ballen. Vi ønsker å ta den rollen fordi det er et akutt behov for handling. Vi har også fått innspill om at arkitektskolene ikke grundig nok inkluderer klimakrisen i undervisningen. Det er på overtid at de gjør, sier Breuil.

Skrifteboks for arkitekter

Poenget er å vekke offentlig engasjement og interesse. Det kan gjøres som Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka, gjennom deltakelse i offentlige diskusjoner eller demonstrasjoner, forklarer hun.

– Synlighet er nøkkelen til profesjonell aktivisme. Hvis vi som fagfolk sier at vår bransje har og er et problem, må vi bli hørt og tatt på alvor.

Under COP26 i Skottland lagde Acan en «skrifteboks for arkitekter». Her kunne arkitekter anonymt bekjenne sine synder og unnskylde at de for eksempel jobbet i et grønnvaskingsprosjekt.

– Det var en fin måte å få synliggjort at vi er mange som jobber med ting vi allerede vet er skadelig for miljøet og som forsterker klima- og naturkrisen.

Det første åpne møtet ble arrangert i april. Her Initiativet om å starte Acan Norge kommer fra Armelle Breuil (t.v) og Aleksandra Chylinska. Foto: Baptiste Robin

Mer enn portfoliodeling

Når det gjelder forskning og kunnskapsdeling vil den nye organisasjonen ta alle seminarene, frokostarrangementene og debattene et skritt lenger.

– Vi har vært på noen arrangementer hvor klimasakene tas opp, og det er kjempeinteressant å høre om realiserte ombruksprosjekter i Oslo sentrum, men spørsmålet er hvordan kunnskapen og metodikken som ligger bak forbildeprosjektene kan implementeres raskt og best mulig i hele bransjen. Det blir litt for mye fremvisning av portfolio, der vi ønsker mer kunnskapsutveksling og dialog, sier Breuil.

 

Ikke Architects Declare

For mange arkitekter kan Acan minne om initiativet Architects Declare, som også hadde sitt utspring i Storbritannia. I Architects Declare undertegner arkitektkontorer på at deres aktiviteter skal være i tråd med klima- og miljømål. I Norge har 147 kontorer undertegnet, men Acan er noe annet, forklarer Breuil.

– Først av alt er vi noe mer enn en underskrift fra et arkitektkontor. Vi er enkeltarkitekter som mener at kontorene vi jobber for ikke kan bidra nok i kampen for å bekjempe klima- og biomangfoldkrisen. Dette fordi vi først og fremst mangler juridiske rammer. Vi mener også at å gjøre bare små endringer og bruke «kommersiell nødvendighet» som en unnskyldning, er ikke lenger akseptabelt .

Breuil viser til hvordan Acan i England kritiserte Architects Declare, fordi Foster + Partners undertegnet, men ikke så problemet med å fortsatt tegne nye flyplasser verden over.

– Acan tok kontakt med Foster og utfordret dem til å bevise sin engasjement i klimakampen eller trekke seg fra Architects Declare for å sikre integriteten og troverdigheten til dette initiativet. Skuffende nok har Foster + Partners valgt sistnevnte kurs, forteller Breuil.

 

– Vil ha samarbeid

Samtidig har nye Acan Norge kontaktet Architects Declare Norge for å få til et samarbeid.

– De har foreløpig ikke svart, men vi vil gjerne få med dem også i arbeidet vårt. Vi er også opptatt av å ikke bare inkludere arkitekter. Denne uken deltar vi på International Architects Assembly, som inkluderer ulike «Declare» grupper, Acan ACAN, Alternative Builders og Architects for Future. Vi vil derfor gjerne også ha håndverkere, ingeniører og andre i byggebransjen med i Acan ACAN, avslutter Breuil.

 

24. mai blir første uformelle åpne møte – tirsdagspils i park. Den 8. juni er neste formelle åpne møte. Acan har internt møte hver uke. Les om og følg Acan Norge her og her.

>
>
>