COP28: Leverer klimakrav fra arkitektene

Global samling av arkitekter sier fra med åpent brev på COP28 i Dubai. – Det finnes klimabevisste og kilmaaktivistiske arkitekter over hele verden, sier Internasjonal koordinator i ACAN, Armelle Breuil. 

Global samling av arkitekter sier fra med åpent brev på COP28 i Dubai. – Det finnes klimabevisste og kilmaaktivistiske arkitekter over hele verden, sier Internasjonal koordinator i ACAN, Armelle Breuil. 

«Unite. Act. Deliver.» er slagordet for COP28 i Dubai, Forente arabiske emirater. Ordene er også skrevet i taket i Al Waha Theater, Expo-bygningen. Her under vannseanse den 2. desember. 

Foto: UN Climate Change/COP28/Stuart Wilson
>

Det er FNs 28. klimatoppmøte i emiratet Dubai i De forente arabiske emirater. Frem til 12. desember skal man i det oljeproduserende landet bli enige om nye steg mot nye globale klimamål. Denne gangen også med arkitekter i aktivistrekkene. 

– Siden det er COP28 i Dubai, en stat som ikke kommer til å slutte med fossil energi med det første, har vi de siste månedene prøvd å samle bransjenettverk over hele verden som jobber for en mer bærekraftig byggebransje, sier Armelle Breuil, som har blitt internasjonal koordinator for Architects Climate Action Network (ACAN).

>

Et mylder av arkitekter for klima

En gjennomgang av ulike arkitektrelaterte klimainitiativ, krever litt «tungen rett i munnen»-egenskaper. Det finnes altså Architects Climate Action Network (ACAN), hvor Breuil hører til, men også initiativer som Architects for Future og Architects Declare. Disse tre finnes i mange ulike land. 

I Sveits har du i tillegg både Architectes pour le climat og Countdown 2030, mens det i Tyskland også finnes Bauhaus Erde. I USA finner du initiativet Architecture 2030. I tillegg finnes ICLEI Circulars, en internasjonal sammenslutning av lokale myndigheter for bærekraftig urban utvikling.

Tilslutt finner du det fransk-belgiske, tverrfaglige nettverket av arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører som kaller seg Frugalité heureuse et créative dans l’architecture et le ménagement des territoires, som betyr noe sånt som «Glad og kreativ nøysomhet i arkitektur og territoriell forvaltning».

Alle disse har nå kommet sammen om et felles COP28-initiativ. 

– Litt av planen med en felles deltagelse på COP28 er nettopp å vise frem dette mangfoldet av ulike nettverk, organisasjoner og initiativer i bransjen og at det finnes kilmaaktivistiske arkitekter over hele verden som gjerne vil endre bransjen vår, sier Breuil.

Armelle Breuil (t.h.) er internasjonal koordinator for Architects Climate Action Network (ACAN). Her sammen med Aleksandra Chylinska i klimademonstrasjon i april 2023. 

Foto: Gaia

Ber om kulturendring i bransjen

I forkant av klimamøtet i Dubai har de utformet et åpent brev til beslutningstagere og politikere under møtet. Brevet bærer tittelen «Building Professionals Demand Climate Action!» og legges formelt ut i kveld.

Her krever de blant annet en radikal og rask transformasjon av bransjen. 

Breuil i ACAN forklarer at den nye globale samlingen av klimanettverk har vokst frem organisk, men også av en ektefølt nødvendighet. 

– Vi er alle frivillige aktivister som på en eller annen måte jobber for klimavennlig byggebransje, at arkitektur skal fremme biodiversitet og at vi skal få til en større kulturendring i byggebransjen. Med tanke på COP28 er det viktig å jobbe politisk. Da var det viktig å samle flest mulig arkitektkrefter bak dette brevet.

Presenteres tirsdag

Det er ACAN Norge og Sverige, samt Architects for Future Tyskland som først tok initiativ til brevet. Det er også fem representanter fra de ulike nettverkene som står bak brevet til stede på COP28. 

– I stedet for å lage et manifest med spesifikke krav ble det heller en tekst hvor vi krever handling og ber dem med beslutningsmakt ta klimaansvar – både politisk og økonomisk –og anerkjenne byggebransjens plass i klimapolitikken, sier Breuil.

Det åpne brevet skal overleveres til politikere under COP28 i flere arrangementer i det såkalte «Blue Zone», hvor alle formelle forhandlingene, offisielle sesjoner, sidearrangementer og pressekonferanser foregår.

Tirsdag blir det også presentert i et åpent digitalt møte hvor medlemmer, organisasjonene og andre interesserte skal delta.

– Ideen med møtet er først og fremst å vise at vi er proaktiv overfor de politikerne på COP, som sier de er interessert i å få til løsninger for byggebransjen. Samtidig handler møtet om å være en samlingsplass for arkitekter som på en eller annen måte ønsker å bidra til endring av vår sektor. 

Samler alle krefter

– Hva konkret kan et slikt brev bidra med? 

– Det er en rekke aktører i bransjen som ønsker ulike typer endring. Vi i ACAN jobber allerede med å få gjennom nye krav som forbud mot riving eller støtte til økt bruk av naturlige materialer. Men siden alt nå haster ekstremt, ønsker vi å samle klimaengasjerte arkitekter i verden rundt ett bord og pushe i samme retning. 

– Hva får dere arkitekter ut av å komme sammen i et større nettverk? 

– Det viktigste er kanskje at vi lærer av hverandre. I Frankrike ser vi at alle offentlige bygg skal bygges med mer enn 50 prosent tre eller andre naturlige materialer fra 2022. Arkitekter og aktivister krever samtidig mindre moms på naturlig materialer, som jord, halm og lin og økt gjenbruk av materialer. Det er kjempebra at det skjer der, men vi er ikke fornøyd før vi ser lignende endringer alle steder. Alle steder er ikke like, men vi har samtidig en mengde ting vi kan lære fra hverandre. 

Brevet «Building Professionals Demand Climate Action!» presenteres under COP28 tirsdag klokken 19.00. Presentasjonen kan følges digitalt her.

>
>
>