Futurebuilt til Trondheim og Stavanger

Trondheim og Stavanger får Klimasats-midler fra Miljødirektoratet og blir Futurebuilt-kommuner.

Trondheim og Stavanger får Klimasats-midler fra Miljødirektoratet og blir Futurebuilt-kommuner.

For de nye studentboligene på Moholt i Trondheim planlegger Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim) å teste Futurebuilts kriterier for klimagassregnskap for landskap.

Illustrasjon: Snøhetta / Proloog
>

– Interessen for Futurebuilt i Bergen har vært overveldende. Allerede nå, et drøyt halvår etter at Bergen ble Futurebuilt-kommune, er det fire prosjekter som har tegnet intensjonsavtale med Futurebuilt, og det er tydelig at både kommunen og utbyggerne har høye klimaambisjoner. Nå gleder vi oss til å se prosjektene komme i Trondheim og Stavanger også, sier Ragnar Sand Fuglum, styreleder i Futurebuilt og direktør for samfunnstjenester i Asker kommune i en pressemelding.

Etter å ha jobbet med kommuner langs aksen Oslo – Drammen fra 2010 til 2020, ble også kommunene Nordre Follo og Lillestrøm med i Futurebuilt i 2021. I år kom Bergen til. 

Nå får Trondheim og Stavanger henholdsvis 1,86 millioner kroner og 2,7 millioner kroner i Klimasats-midler fra Miljødirektoratet til FutureBuilt-satsing, og går fra nyttår inn i treårige pilotprogrammer.

>

Bygger videre på forløper

Begge byene har som mål å realisere opp mot seks Futurebuilt-prosjekter i løpet av pilotperioden på tre år. Byarkitekt Henrik Lundberg i Stavanger kommune sier de vil se til Futurebuilts prøveprosjekt i Bergen, men med tilpasninger til lokale forhold og markedet i regionen.

– Futurebuilt kan vise til en rekke forbildeprosjekter innen klima- og miljøvennlige løsninger, og det er veldig positivt og inspirerende at Stavanger nå har fått muligheten til å bli pilotkommune, sier Lundberg, og påpeker at Norwegian Wood, en forløper til FutureBuilt, faktisk var et av hovedprosjektene da Stavanger var europeisk kulturby i 2008.

– Slagkraftig verktøy nasjonalt

Det er på tide at Futurebuilt blir et slagkraftig verktøy for å realisere klima- og bærekraftsmål nasjonalt, ikke bare i Oslo-regionen, mener byarkitekt i Trondheim, Are Risto Øyasæter.

 – I Trondheim er det allerede flere eiendomsutviklere som på eget initiativ har tatt i bruk Futurebuilt-kritierier. I utviklingen av Nordre gate 12 følger E.C. Dahls Eiendom Futurebuilts kriterier for sirkulære bygg, og for de nye studentboligene på Moholt planlegger Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim) å teste Futurebuilts kriterier for klimagassregnskap for landskap, sier Øyasæter i pressemeldingen.

At Trondheim tar del i FutureBuilt-samarbeidet vil være en inspirasjon for mange, og et steg i riktig retning også for å modernisere og øke kvaliteten på arkitektur i kommunen, mener byarkitekten.

Per oktober 2023 har Futurebuilt 71 prosjekter i porteføljen. 42 er ferdigstilt.

>
>
>