Sirkulært prosjekt leverer på klima

Stor klimagevinst på sirkulær rehabilitering i Oslo: I dag åpner Futurebuilt-prosjektet Kristian Augusts gate 23.

Stor klimagevinst på sirkulær rehabilitering i Oslo: I dag åpner Futurebuilt-prosjektet Kristian Augusts gate 23.

Interiør med betongsøyler

Betongkonstruksjonen er beholdt og vises frem i de nye kontorlokalene i Kristian Augusts gate 23 i Oslo sentrum.

Foto: Arild Danielsen
>

Kristian August gate, midt i Oslo sentrum, er allerede satt på kartet i norsk ombruksammenheng. Det hyppig omtalte og prisvinnende Kristian Augusts gate 13 (KA13) er for lengst tatt i bruk og hyllet for høy grad av ombruk og bevaring av eksisterende bygningsmasse.

Men litt lenger nord i gaten, på hjørnet opp mot SAS-hotellet, er et annet bygg i ferd med å markere seg litt på samme måte. Kristian Augusts gate 23 (KA23), eid av Höegh Eiendom og rehabilitert etter Futurebuilts kriterier for sirkulære bygg, åpnes i dag med snorklipping fra kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Hanna Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo, vil overrekke Futurebuilt-plakett, for gjennomført sirkulært byggeprosjekt.

Gjenbrukt fiskegarn

Arcasa arkitekter og DI (står for design og interiør og er en del av Arcasa arkitekter journ. anm.) har utarbeidet det arkitektoniske konseptet for KA23 og vært prosjekterende arkitekt og interiørarkitekt. Dette er det første vernete bygget i landet som rehabiliteres etter sirkulære prinsipper.

Annette Lyngesen, daglig leder og partner i DI, er både arkitekt og interiørarkitekt. Hun mener det er viktig å si at KA23 er et annet prosjekt en KA13. De har blant annet ikke vært like streng på at alt de tar inn i bygget skal være ombruk fra andre byggeplasser.

– Men alt nytt skal ha minst mulig klimafotavtrykk og skal være ombrukbart. Derfor har vi blant annet nye gulvtepper, som er laget av gjenbrukt fiskegarn, forklarer Lyngesen, som skal holde innlegget «Hvordan designe med fokus på ombruk og ombrukbarhet» under dagens digitale åpningsarrangement.

>
Trappeløp

Trappen i Kristian Augusts gate 23 er også beholdt fra bygget var nytt i 1950.

Foto: Arild Danielsen

– Aktive ombruksvalg

Men hvor klimavennlig er egentlig et sirkulært bygg som dette? Det spørsmålet har Julie Sandnes Galaaen, miljørådgiver i Multiconsult, jobbet med. Hun har fulgt KA23 fra planlegging til ferdigstillelse.

– Det har vært store klimabesparelser i dette prosjektet. Bare ved å beholde fasade og bygningskropp får man til en kraftig reduksjon sammenlignet med et nybygg. I tillegg har vi jobbet aktivt med ombruksvurderinger for å få til ombruk av bygningsdeler man tradisjonelt kanskje heller hadde byttet ut. Samtidig har vi gjort klimagassberegninger både for sammenligning av enkeltmaterialer og for bygget som helhet, sier Galaaen, som også skal holde innlegg på dagens åpningsarrangement.

Betydelige klimakutt

Tallenes tale er også klar. Beregningene til Multiconsult viser 66 prosent lavere klimagassutslipp for materialbruk, transport i drift og energibruk i drift, kontra et typisk nybygg.

Kravet i FutureBuilt er minimum 50 prosent reduksjon. Ser man kun på materialbruk, som reflekterer den høye andelen av ombrukte materialer og klimavennlige valg, er det 85 prosent reduksjon, sammenlignet med et typisk nybygg. Også sammenlignet med et typisk rehabiliteringsprosjekt får KA23 til en betydelig reduksjon.

– Dette viser jo at ombruk og sirkulær tenkning virkelig utgjør en forskjell på klimagassutslippene. Det er veldig kjekt å se og vi har lært mye av å være med på et så ambisiøst prosjekt. Dette viser også helt klart at dersom vi skal klare ambisjonene i Parisavtalen, kan vi ikke fortsette å rive og bygge nytt – vi må ombruke byggene, sier Galaaen i Multiconsult.

Portrett av Annette Lyngesen

Annette Lyngesen, daglig leder og partner i DI.

Foto: Arcasa
Portrett av Julie Sandnes Galaaen

Julie Sandnes Galaaen, miljørådgiver i Multiconsult.

Foto: Multiconsult

Tar historien inn i fremtiden

Anetter Lyngesen i DI og Arcasa har jobbet med selve konseptet for huseier Höegh Eiendom, men også ledet innredningsarbeidet for én av to leietakere – PR-selskapet Dentsu med sine 300 ansatte. Opprinnelig huset bygget fra 1950 hovedkontoret til Norsk arbeidsgiverforening, forløperen til NHO.

Det er en entusiastisk Lyngesen som forteller varmt om det sirkulære prosjektet.

– Det har vært en givende og gøy prosess. Da vi renset bygget for gipsplater og systemhimlinger fant vi lag på lag med årtiers bruk og ombygging, før vi satt igjen med hvordan bygget egentlig så ut som nytt på 1950-tallet.

Men det var også særegne og flotte rom som har fått lov å stå nesten uberørt av tiden, som møterom, trapperom og spesielt i åttende etasje, hvor auditoriet, vandrehall og peisestue er bevart mest mulig.

– Det er viktig å finne balansen i slike prosjekter. Det skal være et bygg for fremtiden med en tydelig historisk identitet, sier Lyngesen.

Foto av bygg

Nyoppussete Kristian Augusts gate 23 åpner i dag. Rehabiliteringen er etter Futurebuilts kriterier for sirkulære bygg

Foto: Dmitry Tkachenko/Höegh Eiendom

– Morsom arkitektøvelse

Som et nikk til ombruksfetteren lenger nede i gaten, har de i KA23 også fått gamle fliser, som var til overs der.

– Fliser i ulike farger fra KA13 har vi satt sammen i «lappetepper» i garderobene. Å stå nede i kjelleren å sortere fliser var en morsom øvelse som arkitekt. Vi får en helt annen tilgang til faget når utgangspunktet for designprosessen er tilgjengelig materiale. Det er noe helt annet enn å sitte stille ved en pult og tegne nybygg.

– Hva er nøkkelen for et godt sirkulært prosjekt?

– Å identifisere de gode kvalitetene i det som allerede er tilstede i bygget, samt kartlegge materialer, selektere nedrivning og tilføye elementer som forsterker byggets arkitektur.

Foto av vinduskarm

Selvet glasset er nytt, men rammene på originalvinduene, med håndtak, er beholdt i kontorbygget Kristian Augusts gate 23.

Foto: Arild Danielsen

Tidlig innsats for ombruk

Lyngesen mener også det er viktig å tenke sirkulært tidlig i planleggingsprosessen og ha rom for å justere underveis, da er sjansen stor for å få til de beste løsningene. Tett og godt samarbeide mellom byggherre, arkitekt og entreprenør er ekstra viktig i slike prosjekter.

– Hva er utfordrende?

– Det hadde vært mer fleksibelt med en annen form på entreprisekontraktene. I tillegg har det vært utfordrende med tilgang til byggeplass under pandemien. Et godt sirkulært prosjekt krever at man er tilstede oftest mulig for å kunne ta stilling og korrigere underveis. Noen ganger ble for eksempel tapet og vegger rensket litt for fort, uten at vi fikk sjansen til å se hva som kunne vært mulig å bevare. Men stort sett har det vært en svært god prosess.

– Alle har strukket seg

Også Galaaen vektlegger tidsaspektet som viktig for å lykkes med et sirkulært prosjekt som leverer på klimagassutslipp.

– Man må være tidlig ute med å tenke gode løsninger i alle valg som skal gjøres, forklarer hun, og er samtidig opptatt av å trekke frem samarbeidet med byggherre, arkitekt og entreprenør.

– KA23 er helt i front og denne typen ombruk er fortsatt et ferskt område. Her har alle aktørene virkelig strukket seg for å lykkes. Resultatet har blitt betydelige utslippskutt, avslutter Galaaen.

Åpningen av KA23 kan strømmes her.

>
>
>