Største ombrukssentral i Europa

Innen 2022 kan Europas største ombrukssentral være faktum på Økern i Oslo. - Dette blir byggenæringens svar på Fretex, sier daglig leder.

Innen 2022 kan Europas største ombrukssentral være faktum på Økern i Oslo. - Dette blir byggenæringens svar på Fretex, sier daglig leder.

På Økern i Oslo er det nå gitt tillatelse til å sette opp Europas største ombrukssentral. - Driften av sentralen skal gjennomføres med fokus på å minimere støy og kun ha åpningstider i kontortid på hverdager med begrenset lastebil-trafikk, presiserer daglig leder, Håkon Iversen. Illustrasjon: FuthArk arkitekter

>

Sirkulær ressursentral har fått grønt lys til å sette opp det som blir trolig Europas største ombrukssentral for byggevarer på Økern. Målet er øke ombruket av materialer som kan brukes på nytt og å kunne by bransjen på en effektiv løsning for mellomlagring og å gi enklere tilgang til brukte produkter og materialer for alle.

- Dette blir byggenæringens svar på Fretex. Etableringen av Sirkulær Ressurssentral er et viktig skritt på veien til å gjøre byggebransjen avfallsfri og helsirkulær. Godkjenningen fra Plan- og bygningsetaten gjør at vi nå kan forvente oppstart innen utgangen av 2022. Dette blir en storskala pilot fram til utgangen av 2025, som skal bidra til å gjøre brukte byggevarer like attraktive som nye, og gi umiddelbare kutt av CO2 utslipp fra byggebransjen, sier Håkon Iversen, daglig leder i Sirkulær Ressurssentral, i en pressemelding.

I rask vekst

Sirkulær ressursentral er et samarbeid mellom ombrukspesialisten Resirqel, foreningen Pådriv, Statsbygg og Oslo kommune. Pådriv har som eier vært en motor i prosessen med å få på plass samarbeidspartnere, finansiering og tomteplass. Resirqel er spesialist på ombruk av byggevarer, og skal bygge opp og drive mellomlager- og videreformidlingsløsninger for brukte byggematerialer i ressurssentralen, heter det i meldingen.

- Ambisjonen vår er et effektivt, trygt og kundevennlig tilbud. Vi skal understøtte en ombruksbransje i rask vekst, og ombrukssentralen vil sannsynligvis være den største av sitt slag i Europa. Vi skal etablere attraktive mellomlagrings- og videreformidlingstjenester for ombruksmaterialer, sier Martin S. Eid, gründer og ombruksrådgiver i Resirqel.

Fjerne hinder

Ombruksteltet skal ligge på en industritomt på Økern midt i Hovinbyen, Oslos største utviklingsområde, der mye byggemateriale vil bli frigjort de nærmeste årene. Håpet er at disse kan brukes i nye bygg. Teltet på 4500 kvm er selv en ombruksgjenstand fra Statsbyggs byggeprosjekt i Regjeringskvartalet.

- Det kan gå lang tid fra en bygning rives til materialene i det kan brukes om igjen et nytt bygg, og frem til nå har det ikke vært sted å lagre dem i mellomtiden. Da blir materialene ofte kastet, og man kjøper nytt i stedet. Denne sentralen fjerner et betydelig hinder, og vil føre til langt mer ombruk fremover, sier direktør Anders Fylling i Statsbyggs faglige ressurssenter, som ser at viljen i byggenæringen til å bruke materialer om igjen er stor, men at tilgjengeligheten har vært for liten.

Alle til gode

En rekke tunge aktører i bransjen stiller seg nå bak ombrukssentralen på Økern. Statsbygg, Obos, Mustad Eiendom og Oslobygg er strategiske partnere, og ressursentralen er også en FutureBuilt innovasjonspilot.

Håpet er å gå foran med tiltak som kan komme hele næringen til gode og at ressurssentralen vil føre til nye samarbeid, kompetanseheving og at andre byer i landet kan inspireres til å finne lignende løsninger, heter det i pressemeldingen.

– Vel så viktig blir det som et kunnskapssenter, hvor bransjen, myndighetene, akademia og privatpersoner, kan involveres i å skape og dele kunnskap, sier daglig leder Håkon Iversen.

>
>
>