Vil ha mer initiativ fra arkitekter

Det siste året har nederlandske Madaster etablert seg i Norge med sin plattform for registrering av gjenbrukbare materialer. Det norske samfunnet er godt tilrettelagt for sirkulær økonomi, mener en av gründerne.

Det siste året har nederlandske Madaster etablert seg i Norge med sin plattform for registrering av gjenbrukbare materialer. Det norske samfunnet er godt tilrettelagt for sirkulær økonomi, mener en av gründerne.

I ulike land er det gjerne ulike bransjer som er de fremste pådriverne for sirkulær økonomi, mener Madaster-gründer Pablo van der Bosch, som denne uken besøkte selskapets Oslo-kontor. Foto: Mirjam Verschoor

>

Madaster er en digital plattform for registering av materialer og produkter i bygg og infrastruktur. Gjennom dokumentasjon, registering og arkivering vil gjenbruk av byggematerialer bli enklere, forebygge avfall, redusere miljøgifter og CO2-utslipp. Det nederlandske selskapet har det siste året jobbet for å etablere seg i Norge, gjennom opprettelsen av sitt «pionerprogram», et samarbeid med ulike aktører i byggebransjen. Cowi, Entra, Statsbygg, Rambøll, Storebrand og Ratio arkitekter er foreløpig medlemmene som har forpliktet seg til samarbeid om mer sirkularitet i bransjen.

Denne uken var en av Madasters nederlandske grunnleggere, Pablo van den Bosch, i Oslo for å planlegge det kommende året.

Norge er blant fem land selskapet har etablert seg i til nå, i tillegg til Nederland, Tyskland, Belgia, Sveits. Van der Bosch forteller at Norge var et naturlig sted å etablere seg basert på hvor utbredt digitale virkemidler er i Norge.

– Det norske samfunnet er veldig sensitivt overfor teknologisk innovasjon. Dette gjør landet svært godt egnet til å satse på sirkulær økonomi, sier gjenbruksgründeren.

Samler fanebærere

Selskapet – eller initiativet, som van der Bosch velger å omtale det – ble startet basert på visjonen til den nederlandske arkitekten Thomas Rau.

– Verden er et lukket system der det er begrenset med ressurser. Innenfor dette systemet har vi skapt en økonomi der vi tar, produserer og kaster, noe som egentlig er helt unødvendig. I stedet for å la hver ressurs få en verdi lager vi søppel, som egentlig bare er materialer uten identitet. Men alle materialer kan alltids gjenbrukes, og det er det vi prøver å bidra til, ved å gi ressursene identitet gjennom materialpass, i et register.

Ved å etablere et nettverk av fanebærere, ønsker man å vise markedet at en sirkulær framtid er mulig å få til.

– Vi jobber med eiendomsutviklere, ingeniører, arkitekter, produsenter, konsulenter og kommuner. Alle fanebærere har sin egen innsikt, og mål for hvorfor de vil være med og samarbeide. Eiendomsutviklere vil for eksempel gjerne vite verdien av materialer de ikke lenger har bruk for, så de kan selge dem videre, mens andre vil vite hva slags karbonavtrykk produktene de produserer skaper.

>

Ratio arkitekter ble i høst med i Madasters pionerprogram. Her signeres avtalen av Solveig Dahl Grue fra Ratio og Leif Nordhus, tidligere daglig leder i Madaster Norge. Foto: Ratio arkitekter

Variasjon mellom land

I ulike land er det gjerne ulike bransjer som er de fremste pådriverne for sirkulær økonomi, mener van der Bosch.

– I Nederland har for eksempel bankene og finansmarkedet vært en sterk tilhenger av å introdusere sirkularitet, mens det i Tyskland har vært eiendomsutviklere som har vært i tet. I Norge ser man at det særlig er konsulentene som er aktive, i tillegg til staten, særlig med en viktig aktør som Statsbygg.

Han tror også viljen til å satse på sirkulærøkonomi handler om arkitektens ulike rolle i forskjellige land.

– I Belgia er det for eksempel lovbestemt at arkitekten skal ha en ledende rolle i byggeprosjekter, mens man som arkitekt i Nederland må finne mer kreative måter å påvirke prosessen på.

Av og til kan det være behagelig å bare være designer eller rådgiver, eller begge deler, mens andre ganger må man kanskje ta på seg rollen som prosjektleder, mener han.

– Jeg mener arkitekter i større grad må være tydelige på hva de ønsker å få til, og ta mer initiativ, og vise at hvis de vil så kan de hjelpe kunder med omstillingen til mer gjenbruk.

Samarbeid med andre gjenbruksaktører

I tillegg til samarbeid gjennom pionerprogrammet har Madaster også etablert samarbeid med andre gjenbruksinitiativer som Rehub og Resirqel. Van der Bosch er opptatt av at alle skal bidra med sin kompetanse.

– Vi er gode på å være et register, men vi er ikke så gode på alt annet, å være en markedsplass, å designe, skaffe penger eller selge varer. Vi er tydelige på hva vi gjør, og tror at det er med på å hjelpe utviklingen raskere.

– Vi startet Madaster for å få gjennomført endringer, ikke for å tjene raske penger. Vi lever i en tid der alle ønsker å vise at de er mest mulig klimavennlige, men samtidig er det mange som kun er ute etter finne måter å tjene penger på. Vi tror den indre motivasjonen er viktigst, sier Pablo van den Bosch.

>
>
>