Vil kartlegge de små ombrukerene

ACAN er godt i gang med å kartlegge ombruksaktører over hele Norge. Nå vil de også kartlegge småombrukerne og alle aktører som arbeider med naturlige og økologiske byggematerialer.

ACAN er godt i gang med å kartlegge ombruksaktører over hele Norge. Nå vil de også kartlegge småombrukerne og alle aktører som arbeider med naturlige og økologiske byggematerialer.

Under lanseringsfesten ble det arrangert om veien videre for ombruk i byggebransjen. Tina Lam (t.v.) fra OAF var ordstyrer, og debattanter var Noora Khezri fra Mad, Krister Moen fra Omtre og Lasse Kilvær fra Resirqel.
Foto: Robert Wiwatowski
>

I mai lanserte ACAN Norge, Architects Climate Action Network, sitt ressurskart for å bidra til mer ombruk i byggebransjen. Kartet samler og gir oversikt over relevante prosjekter, organisasjoner, materialleverandører og konsulenter i et digitalt interaktivt kart.

Forrige onsdag arrangerte de lanseringsfest med debatt om veien videre på ombruksstien.

– Vi har sett en økt interesse for å finne frem til aktører innen ombruk. Det kan være lett å finne frem til en stor aktør, som Resirqel, men vi vil hjelpe til med å også finne frem til alle de små aktørene, forteller Armelle Breuil, styreleder i ACAN og grunnleder av arkitektkontoret ACT studio.

>

Veien videre

På lanseringsfesten presenterte de kartet, oppdatert med nye funksjoner og flere aktører, på lanseringsfesten på ROM for kunst og arkitektur.

Der ble det også avholdt debatt om veien videre for ombruk i byggebransjen, med flere aktører innenfor ombruk.

Målsetningen for Ressurskartet er for ACAN å lage en åpen plattform som kan lede til et sterkere nettverk og mer samarbeid i byggebransjen, for å øke graden av ombruk, gjenbruk og resirkulering.

I en sak hos Arkitektur i mai uttalte Clara Domingo Cartañà i ACAN at et mål for prosjektet er at kartet etter hvert skal utvides til hele Norden og at man vil se Norge dekket av ombruksikoner fra nord til sør i landet.

Foto ACAN-lansering.

Agathe Monnet og Armelle Breuil fra ACAN ønsket velkommen til leanseringsfesten til ressurskartet.

Foto: Robert Wiwatowski

Vil nå ut i distriktene og til de små aktørene

Men til nå har det vært utfordrende å få kartlagt aktører utenom Oslo området, forteller Armelle.

– ACAN Norge er foreløpig kun basert i Oslo, så da er det enklere å få oversikt over aktører her. Vi ønsker virkelig å få kartlagt aktører fra hele Norge, og gjerne de mindre aktørene som er en viktig del av nettverket men som ofte får mindre oppmerksomhet.

Armelle forteller at for eksempel tømrerbedrifter som arbeider med ombruk er aktører de ønsker å få kartlagt. 

– Et neste steg er å utvide Ressurskartet til alle aktører som arbeider med naturlige og økologiske byggematerialer i Norge. Både leverandører, rådgivere, entreprenører og referanseprosjekter.

ACANs arbeidskart kan undersøkes her.

>
>
>