Ut mot stipendforslag

NAL er bekymret for sammenslåing av kunstnerstipend. De frykter det ikke skal sitte arkitekter i stipendkomiteen.

NAL er bekymret for sammenslåing av kunstnerstipend. De frykter det ikke skal sitte arkitekter i stipendkomiteen.

Svart Hvitt bilde av Arkitektenes hus, Hvitt tradisjonelt bygg på to etasjer. Foto.

Arkitekturen som kunstfelt har frem til nå fått støtte gjennom Statens kunstnerstipend. NAL frykter nå en omlegging av stipendordningen. 

Foto: NAL
>

Hvert år deler Norske arkitekters landsforbund (NAL) ut rundt hundre tusen kroner i stipendmidler fra Statens kunstnerstipend. I et forslag fra regjeringen foreslås det nå å samle utdelingen av kunstnerstipend i en felles stipendkomité for alle kunstfeltene. 

Endringsforslaget får NAL til å reagere. De frykter mindre midler til arkitekturen og manglende arkitektfaglig kompetanse i komiteen.

Øyvind Beyer er leder for forbundets pris- og stipendkomité. 

– Vi opplever at de søknadene som kommer er reelt utviklende for faget. Stipendene hjelper dem som vil jobbe med alternative tilnærminger til faget. Dette er utviklende for arkitekturen, men på et kunstnerisk nivå og dermed ikke som forskning å regne. Derfor frykter vi at endringene på sikt kan få faglige ringvirkninger, sier Beyer til Arkitektur.

>

Frykter arkitekturen forsvinner

Slik NAL ser det kan en sammenslått stipendkomité enten være helt uten arkitektkompetanse eller i et best mulig scenario med arkitektkompetanse i et klart mindretall. 

– Dette er både arkitekter og interiørarkitekter bekymret for, sier Beyer. 

Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening (NIL) har også vært kritisk til omleggingen

Beyer ser heller ikke økonomiske argumenter ved en omlegging.

– Alt stipendarbeid i NAL skjer uansett på dugnad. Vi ser dermed ikke at det skal være så rasjonaliserende for Kulturrådet å kutte vekk i disse stipendkomiteene. 

– Vi frykter at den arkitektrettede delen av kunstnerstipendene mer eller mindre blir borte. At de som ønsker å søke et stipend fra arkitekturen, må presses inn i boksen for billedkunst for å få tilgang til midler. Vi tenker at arkitektur ikke er hundre prosent kompatibelt med billedkunsten, sier Beyer.

Gis til hummer og kanari

Dagens stipendordning er i tall liten, men midlene er ofte svært viktige for dem som får dem, forklarer Beyer. 

– Vi ser at mange av de som søker, både unge og eldre, har gode innspill til ting de ønsker å jobbe videre med. Vi har derfor gleden av å gi ut penger, som for enkelte i realiteten betyr gjennomføring eller ikke gjennomføring av et prosjekt. 

– Hva er det typiske prosjektet? 

– Det er hummer og kanari. Det kan være unge arkitekter som ønsker å utforske noe. I år har flere av søknadene vært rettet mot kunstig intelligens og arkitektur. Eller folk som har holdt på et liv med en tematikk og ønsker å få anledning til å konkludere eller gi ut noe skriftlig mot slutten av en karriere. Stipendene er til for hele det spekteret.

Arkitektur har kontaktet Kultur- og likestillingsdepartementet uten å foreløpig få svar på henvendelsen.

>
>
>