Byggeforbud innføres

Oslo kommune med midlertidig byggeforbud i småhusområdene. – Det er helt nødvendig, sier avdelingsdirektør i PBE Hanne Høybach.

Oslo kommune med midlertidig byggeforbud i småhusområdene. – Det er helt nødvendig, sier avdelingsdirektør i PBE Hanne Høybach.

Hanne Høybach, avdelingsdirektør for byggeprosjekter i Plan- og bygningsetaten i Oslo, forklarer bakgrunnen for at de nå innfører midlertidig byggeforbud i småhusområdet. Foto: Rolf Rolid

>

Bare to dager etter at høringsfristen gikk ut for småhusplanen innfører Oslo kommune det omstridte byggeforbudet i småhussonen. Det midlertidige forbudet gjelder for alle søknader sendt inn fra og med 6. april 2022.

- Det er helt nødvendig å legge ned et midlertidig forbud mot tiltak i småhusplanområdet. Det gjør vi for å sikre at verdiene som revisjonen av småhusplanen skal forsøke å bevare, ikke går tapt i løpet av tiden frem til en ny og revidert plan blir vedtatt, sier Hanne Høybach, avdelingsdirektør for byggeprosjekter i Plan- og bygningsetaten, i en pressemelding.

– Verdier kan gå tapt

Direktøren påpeker at dersom etaten skulle fortsette å behandle søknader etter eksisterende plan, ville byen fortsette å miste de samme verdiene som de ønsker å ta vare på gjennom en revidert plan.

– Verdiene går tapt både i mindre og større prosjekter og tapet av disse er i de aller fleste tilfeller irreversibelt, påpeker Høybach.

Forbudet gjelder for alle tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6 og felling av alle store trær, unntatt de tiltakene som er eksplisitt unntatt i vedtaksbrevet datert 1. juni 2022. Byggesøknader som er sendt inn før det midlertidige forbudet ble varslet 6. april 2022 blir fortsatt behandlet som normalt, og etter dagens gjeldende småhusplan.

211 merknader

Endringssøknader skal etter plan- og bygningsloven behandles og vurderes som en ny søknad. Det midlertidige forbudet mot tiltak får dermed de samme virkningene for endringssøknader til allerede gitte tillatelser som for helt nye søknader.

Det kom til sammen 211 merknader til varselet om at vi vurderte å innføre et midlertidig forbud mot tiltak i småhusplanområdet, fra til sammen 198 privatpersoner, foretak og organisasjoner.

- Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt, opplyser Hanne Høybach.

>
>
>