Erling Sande blir ny kommunal - og distriktsminister

Jonsa Gahr Støre stokker om regjeringskabalen. Erling Sande (Sp) erstatter Sigbjørn Gjelsvik (Sp) som kommunal- og distriktsminister.

Jonsa Gahr Støre stokker om regjeringskabalen. Erling Sande (Sp) erstatter Sigbjørn Gjelsvik (Sp) som kommunal- og distriktsminister.

Erling Sande. Foto.

Erling Sande (Sp) kommer fra rollen som leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og som stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane.

Foto: Senterpartiet
>

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjorde i dag store endringer i sin regjering under ekstraordinært statsråd, og slik flere medier har varslet ble det endringer også i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) trer ut av regjeringen til fordel for stortingsrepresentant Erling Sande, som kommer fra rollen som leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

>

Arkitektur på dagsordenen

Gjelsvik har vært statsråd siden april 2022, da daværende minister, Bjørn Arild Gram (Sp) gikk over i rollen som forvarsminister. I løpet av sine halvannet år som leder for Kommunal- og distriktsdepartementet stod han blant annet bak løftet om å sette arkitekturpolitikken høyere på dagsordenen.

– God arkitektur er heilt sentralt for å skape attraktive og berekraftige byar og tettstadar, sa Gjelsvik i forbindelse med annonseringen av løftet.

– Det er 13 år sidan den førre raudgrøne regjeringa la fram ein nasjonal arkitekturpolitikk «Arkitektur.nå», og det er på høg tid å sette arkitekturpolitikken høgare på dagsorden igjen. Vi legg no til rette for ein meir målretta og heilskapleg nasjonal politikk for dei bygde omgivnadene, sa Gjelsvik.

I løpet av høsten

Kommunal- og distriktsdepartementet fikk høsten 2022 ansvar for å koordinere regjeringens arkitekturpolitikk. De har nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe som skal se på hvordan arkitekturpolitikken fungerer i dag og vurderer om det er behov for ny politikk på feltet.

I en oppdatering fra departementet til Arkitektur i mai, het det at gruppen skal levere sine anbefalinger i løpet av høsten.

– Arkitekturfeltet rommer mange ansvarsområder. Arbeidet ses derfor i sammenheng med blant annet kommende stortingsmeldinger om klimatilpasning, levekår i byer og en helhetlig boligpolitikk, og utvikling av rammeverket slik at byggebransjen kan utvikles i en mer klimavennlig og sirkulær retning, sa statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) til Arkitektur.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) går av som Kommunal- og distriktsminister.

Foto: Trond A. Isaksen

La ned pris

Sigmund Gjelsvik vil også bli husket som ministeren som la ned den tradisjonsrike Statens pris for byggkvalitet (tidligere Statens byggeskikkpris), som siden 1981 er delt ut til bygg av særskilt høy kvalitet. Nedleggelsen av prisen skapte sterke reaksjoner blant arkitekter og arkitektorganisasjonene.

– Prisen har vært en viktig inspirasjonskilde for å løfte frem de gode eksemplene og innovasjonskraften i bygge, anlegg og eiendomsbransjen. Alt dette arbeidet fjernes nå med et pennestrøk av statsråd Gjelsvik, sa Steinar Skjerdingstad, leder for BAE-rådet og Arkitektbedriftene i Norge, da det ble klart at prisen forsvant.

– Vi håper ikke dette er et eksempel på klima- og bærekraftsengasjementet til statsråd Gjelsvik, fortsatte Skjerdingstad.

Arkitektur kommer tilbake med mer.

>
>
>