Fortsatt byggeforbud i småhusområdene i Oslo

Etter mislykkes meklingsforsøk mellom Oslo kommune og NVE sendes småhusplanen til Kommunealdepartementet for endelig avgjørelse. I mellomtiden er det fortsatt byggeforbud.

Etter mislykkes meklingsforsøk mellom Oslo kommune og NVE sendes småhusplanen til Kommunealdepartementet for endelig avgjørelse. I mellomtiden er det fortsatt byggeforbud.

Luftfoto av småhus.

Siden april 2022 har det vært byggeforbud i småhusområdene – med unntak av et kort amnesti tidligere i år. Nå skal Kommunaldepartementet avgjøre om den nye småhusplanen, vedtatt av Oslo bystyre i september, blir godkjent.

Foto: Oslo kommune
>

I slutten av september vedtok et bredt flertall i Oslo bystyre ny småhusplan for byen. Men på grunn av en innsigelse fra NVE knyttet til flom- og skredfare er planen fortsatt ikke tatt i bruk. Det har vært byggestopp i småhusområdene siden april 2022.

Nå har Oslo kommune og NVE hatt et felles meklingsmøte hos Statsforvalteren, men fortsatt ikke kommet til enighet. Småhusplanen skal derfor avgjøres hos Kommunal- og distriktsdepartementet. 

>

Mener hensyn er ivaretatt

– Vi hadde håpet på å komme fram til en felles enighet med NVE. Kommunen mener at hensynet til naturfare er ivaretatt i planen og igjennom ROS-analysen som er gjennomført. Siden vi ikke kom fram til en felles løsning i meklingen, så vil departementet avgjøre dette, skriver byråd for byutvikling James Stove Lorentzen i en pressemelding.

Byggeforbudet i småhusområdene blir stående inntil det foreligger en endelig avgjørelse fra departementet. 

– Vi håper departementet vil behandle saken raskt, slik at byggeforbudet ikke blir stående lenger enn nødvendig, skriver Lorentzen.

>
>
>