Refser kuttplan i Bergen

Byarkitekt Maria Molden reagerer på byrådets budsjettavtale: – De peker på en enhet som de sparer lite penger på å flytte på og legge ned. 

Byarkitekt Maria Molden reagerer på byrådets budsjettavtale: – De peker på en enhet som de sparer lite penger på å flytte på og legge ned. 

Byarkitekt i Bergen, Maria Molden, reagerer på byens nye byråd og deres forslag til innsparing og effektivisering. 

>

Fredag 15. desember ble budsjettavtalen mellom byrådet i Bergen og støttepartiene offentliggjort. I avtalen er effektivisering av kommunens drift et viktig premiss. I den forbindelse nevnes den seks år gamle etaten Byarkitekten eksplisitt:

«I forbindelse med den varslede oppgavegjennomgangen ber bystyret byrådet vurdere etat strukturen i kommunen med formål om mer effektiv drift. Byrådet bes særlig om å se Klimaetaten og Byarkitekten».

Byarkitekt Maria Molden går nå ut med reaksjoner på signalene i avtalen.

– De peker på en enhet som de sparer lite penger på å flytte på og legge ned. Og det skjer i en tid arkitektur står høyt på dagsordenen til folk flest, sier Molden til Bergens Tidende og viser til engasjementet rundt Arkitekturopprøret og det hun mener er kommunens viktige rolle i å sikre god arkitektur.

>

Mister friheten

Byrådet i Bergen er etter høstens valg en samling av partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Disse får budsjettflertall ved å samarbeide med Pensjonistpartiet, Industri- og næringspartiet og Bergenslisten – et parti som har motstand mot bybanen over Bryggen som sin fanesak. 

Molden reagerer på at avtalen eksplisitt ber om at Byarkitekten vurderes. Et mulig scenario er at den frittstående etaten blir underlagt Plan- og bygningsetaten (PBE). Molden mener dette vil ta fra etaten en viktig selvstending, samtidig 

– I dag har vi en faglig fri stemme. Det gir oss mulighet til å være en aktør, drive frem prosjekter, foreslå løsninger og være en brobygger mellom det offentlige og private. Dette blir vanskeligere hvis vi underlegges en etat som gjør vedtak, sier Molden til Bergens Tidene. 

Begrenset innsparing

Hun mener det også blir overdrevet hvor mye penger kommuen kan spare. Etaten har syv ansatte hvor 4,6 av dem er lønnet av kommunen – resten er finansiert over midler fra stat og fylke. 

– Vi har nesten ikke driftsmidler. Det kan være de får plass til oss hos plan- og bygningsetaten og at de kan spare husleien her, sier Molden.

Vil redde etaten

Som Arkitektur skrev forrige uke er Bergen arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund i gang med et opprop og epostkampanje for å redde Byarkitekten. Oppropet har i skrivende stund 486 signeringer. 

– Det er viktig at vi har en arkitektfaglig stemme som kan se helhetlig på byutviklingen, sier styreleder Morten Falbach, til avisen.

>
>
>