Samles om småhusplanen

Byrådspartiene er enige med Høyre og Venstre om Oslos småphusplan. Ny plan åpner for flermannsboliger og høyre tomteutnyttelse. Venstre mener likevel grønne kvaliteter er sikret.

Byrådspartiene er enige med Høyre og Venstre om Oslos småphusplan. Ny plan åpner for flermannsboliger og høyre tomteutnyttelse. Venstre mener likevel grønne kvaliteter er sikret.

Luftfoto av småhus.

En tverrpolitisk allianse har blitt enige om en ny småhusplan for Oslo kommune. 

Foto: Oslo kommune
>

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG har kommet sammen med opposisjonspartiene Høyre og Venstre om en ny småhusplan for hovedstaden. Det var viktig for byrådet å få et og bredt politisk flertall bak planen, heter det i en pressemelding.

– Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Høyre og Venstre om småhusplanen, og vi har kommet fram til en god felles løsning som alle kan stå bak. Det betyr at planen står seg i mange år framover og gir forutsigbarhet i småhusområdene, sier byrådsleder Raymond Johansen.

>

– Plass til lek og trivsel

I enigheten har de ulike partiene fått inn sine særinteresser. Målet med en ny småhusplan var å ta vare på flere av naturkvalitetene i det som gjerne omtales som Oslos «eplehagebebyggelse». Enigheten handler om å¨stramme inn i småhusområdene for å ivareta de grønne verdiene på en bedre måte, men samtidig legge til rette for noe mer utbygging enn det opprinnelige forslaget fra Plan- og bygningsetaten (PBE) blant annet gjennom justerte tomtekrav til flermannsboliger og åpne for høyere utnyttelse.

– For Høyre har det vært viktig at det bygges mindre tett og mer strøkstilpasset. Småhusområdenes preg må i større grad tas vare på for å beholde byens grønne kvaliteter, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

– Vi er godt fornøyde med resultatet. Med denne planen tar vi bedre vare på småhusområdenes særpreg og grønne kvaliteter, slik at det blir plass til lek og trivsel mellom husene. Vi strammer inn reglene, slik at utbyggingen ikke blir like tett som tidligere, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG).

– Vi sikrer nå at byen har boliger til mennesker med ulike behov og i ulike livsfaser, sier byråd for oppvekst og utdanning Sunniva Eidsvoll Holmås (SV).

Foto: Sturlason / Oslo kommune

Ny høringsrunde

Venstre omtaler seg som «strålende fornøyd» med å ha kommet til en enighet sikrer byens småhusområder et sterkt vern mot uønsket utbygging, tar vare på kulturmiljøer og styrker de grønne kvalitetene.

– Dette er en plan for fremtiden, og på grunn av den brede enigheten er vi også trygge på at den vil stå seg over tid og gi forutsigbarhet. Dette er samarbeid om byutviklingspolitikken på sitt beste, sier gruppeleder for Venstre Hallstein Bjercke.

SV påpeker at det er viktig at småhusområdene bevares med hensyn til byens særpreg, grønne verdier, biologiske mangfold, men påpeker også at planen har en sosial dimensjon.

– Vi sikrer nå at byen har boliger til mennesker med ulike behov og i ulike livsfaser, sier byråd for oppvekst og utdanning Sunniva Eidsvoll Holmås (SV).

Endringene krever at småhusplanen må legges ut til ny høring. Plan- og bygningsetaten vil gjennomføre alt det praktiske og legger småhusplanen på høring fra midten av juni. Dette vil bli annonsert av Oslo kommune. Høringsinnspillene vil deretter bli vurdert før endelig vedtak i bystyret.

Småhusplanen omfatter rundt 29.000 eiendommer og cirka 40.000 boenheter i Oslo. De fleste småhusområdene i byen inngår i planen, men ikke alle.

>
>
>