Statsbudsjettet oppsummert

Penger til hvalbygg i Vesterålen og kunstsilo i Kristiansand. Økte utgifter til Regjeringskvartalet og rekordsum til statlige byggeprosjekter. Her er arkitekturnyhetene fra årets statsbudsjett. Les også hvorfor Arkitektbedriftene murrer over regjeringens budsjett. 

Penger til hvalbygg i Vesterålen og kunstsilo i Kristiansand. Økte utgifter til Regjeringskvartalet og rekordsum til statlige byggeprosjekter. Her er arkitekturnyhetene fra årets statsbudsjett. Les også hvorfor Arkitektbedriftene murrer over regjeringens budsjett. 

75 millioner over tre år over statsbudsjettet sikrer The Whale-prosjektet i Vesterålen, et hvalmuseum og kunnskapssenter, tegnet av den danske arkitekten Dorte Mandrup.

Foto: dortemandrup.dk
>

Fredag morgen slapp regjeringen Statsbudsjettet for 2024. Her kommer det blant annet frem at planene for det nye Regjeringskvartalet i Oslo nok en gang må øke budsjettet. I fjor ble det kjent at prisen for kvartalet steg til opptil 50 milliarder kroner. Dette tallet ble oppjustert i revidert budsjett i vår, men nå er totalprisen oppe i 53.5 milliarder, melder Aftenposten.

Den nye prisen inkluderer den omstridte senkingen av Ring 1, nytt 22. juli-senter og sikkerhetstiltak under bakken.

>

Rekordhøye bevilgninger

Samtidig opplyser Statsbygg at årets budsjett gir rekordhøye bevilgninger til offentlig byggeri. 13,97 milliarder kroner til statlige byggeprosjekter i 2024. Det er 1,24 milliarder kroner mer enn rekorden fra i fjor.

– I en næring som opplever nedgang i private investeringer og økte priser, kan en stabilt høy investering i statlige byggeprosjekter bidra til å holde hjulene i gang. Vi er også glade for at regjeringen har funnet plass til oppstart av noen nye prosjekter, som byggestart for campussamlingen ved NTNU, rehabiliteringen av Bergen tinghus og en ny Troll forskningsstasjon i Antarktis, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg, i en pressemelding.

Regjeringskvartalet blir nok en gang dyrere. Dette kommer frem i forslag til nytt statsbudsjett for 2024. 

Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis/ Nordic Office of Architecture

Samisk museum og samlokalisering

Det meste av investeringsmidlene går til videreføring av store pågående prosjekter som Regjeringskvartalet, Livsvitenskapsbygget og Vikingtidsmuseet i Oslo, og Norsk Havteknologisenter i Trondheim.

I tillegg bevilges det altså penger til oppstart for NTNUs campussamling i Trondheim og planlegging av rehabilitering av Bergen tinghus. I samme by foreslås det bevilget 63 millioner til et forprosjekt for samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i Bergen. Det foreslås også bevilget 10 millioner kroner til planlegging av nye lokaler for Riddoduottarmuseat – samisk museum i Karasjok.

Startskudd for hvalbygg

På Andenes i Vesterålen ble man lettet over dagens statsbudsjett. Her planlegges The Whale, et hvalmuseum og kunnskapssenter, tegnet av den danske arkitekten Dorte Mandrup. I budsjettet sikres de siste millionene til prosjektet som kan sikre åpning i 2026.

– Dette var den siste brikken, sier daglig leder Børre Berglund til Aftenposten.

Berglund omtaler bevilgningen som det egentlige startskuddet for prosjektet. 75 millioner kroner fordeles nå over tre år. Statlige midler, investeringer fra private og ideelle, samt kommunen sikrer prosjektet. Den totale kostnaden for The Whale er på 455 millioner.

Penger inn i silo

Også Kunstsiloen i Kristiansand får penger over neste års budsjett. Her sikres 11 millioner til drift av det omstridte siloprosjektet – hvor Sørlandet Kunstmuseum flytter inn i Kunstsiloen.

– Dette er i tråd med vår søknad og en forutsetning for å kunne åpne museet neste vår, etter at det er ferdig bygget, sier styreleder Stein Olav Henrichsen til Aftenposten.

Prosjektet er et samarbeid mellom daglig leder i Oljefondet, Nicolai Tangen, det offentlige og andre private givere.

Foto av Steinar Skerdingstad

Administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Steinar Skjerdingstad, er ikke fornøyd med foreslått arbeidsgiveravgift. 

Foto: Arkitektbedriftene i Norge

Arkitektbedriftene kritiske

I fjor innførte regjeringen en ekstra arbeidsgiveravgift på fem prosent for lønnsinntekter over 750 000 kroner. Den omstridte avgiften videreføres nå, men vil fra neste år omfatte inntekter over 850.000 kroner. Det liker ikke Arkitektbedriftene.

– Dette har vi fryktet, og det er svært beklagelig, Den ekstra arbeidsgiveravgiften har vært et selvmål for norsk konkurransekraft og setter arbeidsplasser i fare, og burde vært fjernet helt sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Steinar Skjerdingstad. 

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge.

Høy prisstigning og lønnsvekst det siste året som gjør at nytt innslagspunkt betyr mindre enn det kan se ut til ved første øyekast, mener Skjerdingstad.

– Dette rammer direkte bunnlinja for våre bedrifter. Arkitektene er allerede presset på pris og margin, det er færre oppdrag i et krevende marked og antall permitteringer og oppsigelser øker raskt. Denne skatten presser marginene ytterligere over på røde tall.

>
>
>