Statsbygg: – Vår plikt å ta vanskelige valg

Kritikken mot Statsbygg i KAMD-saken ved Campus NTNU har vært massiv. Likevel vil beslutningen om prosjektering uten arkitektkonkurranse bli stående.

Kritikken mot Statsbygg i KAMD-saken ved Campus NTNU har vært massiv. Likevel vil beslutningen om prosjektering uten arkitektkonkurranse bli stående.

portrett

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, sier beslutningen om ikke å arrangere arkitektkonkurranse for KAMD-bygget i Trondheim har vært vanskelig.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
>

NTNU-ansatte, studenter, byarkitekt, NAL, stortings- og lokalpolitikere er alle kritiske til Statsbyggs beslutning om å ikke arrangere arkitektkonkurranse for nytt bygg for arkitekturutdanningen ved NTNU. KAMD-bygget, hvor Senter for kunst, arkitektur, musikk og design skal holde til, er første byggetrinn i arbeidet med ny campus ved NTNU.

Helga Melhus Loholt, prosjektdirektør i Statsbygg, har ikke tid til å uttale seg, men sender ballen videre til kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim, da Arkitektnytt ønsker en reaksjon fra den statlige byggherren på kritikken som har kommet.

– Krevende med konkurranse

– Vi registrerer at det er stor interesse rundt campusutviklingen og nå KAMD-bygget spesielt. Naturligvis er det da yrkesgrenene tilknyttet arkitektur som gir dette valget mest oppmerksomhet. Det skjønner vi, og vi er oppriktig lei oss for at vi ikke kan arrangere en åpen plan- og designkonkurranse, sier Aschim til Arkitektnytt.

– Likevel åpner dere altså ikke for å snu i denne saken?

– Nei, for vi må samtidig gardere oss mot at vi ikke risikerer fremdriften og rammene for prosjektet som helhet. Dette handler ikke bare om tid, men er en helhetsvurdering innenfor de rammene vi har fått til rådighet og bevilgningene fra Stortinget. Nå må vi ha god fremdrift for å få i land et byggeprogram og en reguleringsplan, for så å og kvalitetssikre prosjektet. Ved å arrangere en plan- og designkonkurranse ville vi mistet denne fremdriften.

– Marianne Skjulhaug, dekan ved fakultet for arkitektur og design, påpeker over for Arkitektnytt nettopp det motsatte: At for å få ned prisen og samtidig bevare kvaliteten er det ekstra viktig «å legge inn ressurser i planleggingsfasen og idéutviklingen». Da er arkitektkonkurranse det beste verktøyet. Hva tenker du om Skjulhaugs argument?

– Vår erfaring er at en gjennomføring av plan- og designkonkurranse krever tid og innsats: Et program skal utvikles og lyses ut, konkurransen skal gjennomføres og så evalueres av en jury. Dette er ofte krevende både for dem som deltar og for oss, og tar tid. Det er derfor vi nå velger et arkitektteam, som har jobbet med prosjektet allerede, for nettopp å svare ut kvaliteten i prosjektet og utvikle et universitetsbygg som ivaretar behovene til alle de forskjellige brukergruppene. Og la meg si: Dette er ikke hvem som helst i dette teamet. Dette er racere og ikke noen man bør kimse av.

>
Oversiktsfoto av NTNU

Statsbygg frykter at en plan- og designkonkurranse for KAMD-bygget vil forsinke utbyggingen av hele campusprosjektet.

Foto: Foto: Erik Børseth / NTNU Info

– En veldig åpen prosess

– Det er mange argumenter mot Statsbygg i denne saken, deriblant bekymring for kvaliteten på det som bygges skal svekkes, og at de beste ideene ikke vil komme inn. Dessuten handler det også om å gjøre prosessen mest mulig åpen og demokratisk, som byarkitekten og lokalpolitikerne er opptatt av. Er ikke dette viktige verdier for en god prosess?

– Jo, men jeg vil si at dette allerede er en veldig åpen prosess. God og transparent prosjektstyring handler også om å ha økonomisk styring på prosessen, fortelle åpent om hvilke beslutninger som legges til grunn og valgene som tas. Det viktige nå at vi har kontroll på at prosjektet gjennomføres og at vi klarer å gjennomføre det i godt samarbeid med NTNU.

– Hvor kom forslaget fra om å ikke arrangere arkitektkonkurranse? Fra Statsbygg, NTNU eller fra politisk hold?

– Det kom fra Statsbygg og er behandlet i prosjektrådet vi har med NTNU og Kunnskapsdepartementet. Beslutningen ligger i det rådet, men det er vi som kom med forslaget som ansvarlig byggherre. Det er vår plikt å forholde oss til realiteten og ta vanskelige valg.

Liker engasjementet

– Adresseavisen har på lederplass torsdag krass kritikk mot Statsbygg. De mener ditt svar til dem er «arrogant og nedlatende» og påpeker i likhet med lokalpolitikerne at «en arkitektkonkurranse om en av de viktigste nye bygningene i Trondheim er i fellesskapets interesse». Hva tenker du om denne reaksjonen fra Trondheim? Bør ikke Statsbygg lytte til lokalsamfunnet?

– Som vi har understreket tidligere, også til Adresseavisen, er vi glade for at det er så stor interesse og engasjement for campussamlingsprosjektet i Trondheim. Vi møter gjerne politikerne for dialog om hvordan prosjektet er planlagt gjennomført og hvordan vi i Statsbygg leder store byggeprosjekter. Vi har allerede et godt samarbeid med Trondheim kommune og deres kompetente medarbeidere.

– På Stortinget spør Ola Elevestuen (V) i dag kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, om han vil «gå i dialog med Statsbygg for å sikre at det blir utlyst en arkitektkonkurranse (…) på NTNU?» Hva tenker Statsbygg om at debatten blir løftet til Stortinget?

– Dette viser at interessen for prosjektet er stor, også utenfor Trondheim. Vi har god dialog med vårt eierdepartement Kommunal- og distriksdepartementet og vår oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet, og selvsagt både lytter vi til og følger beslutninger som tas av regjering eller Stortinget.

Kritisk til kritikk

– Gaute Brochmann, kommentator i Morgenbladet, er også kritisk og han mener at «NTNU og Statsbygg har valgte et konsulent- og arkitektteam som er en lettvint og løsningsorientert samarbeidspartner, hvor arkitektene fort kan ende som underleverandører». Hva tenker du om hans kritikk?

– Som sagt, at dette har vært lettvint er en helt urimelig påstand. Vi har avtale med dyktige arkitekter som skal gjøre en jobb for oss, og jeg lurer av og til på hvor kollegialiteten er i bransjen, når kritikken blir så urimelig. Det går helt fint å kritisere oss i Statsbygg, men her mener jeg han kritiserer arkitektene. Det er underlig.

– Det han mener er vel at dere her velger «minste motstands vei», ved å peke på teamet som allerede er inne i prosjektet?

– Ja, men det er nettopp ikke «minste motstands vei» vi velger. Det er motsatt og det er svært krevende å velge vekk plan- og designkonkurranse, og absolutt ikke det vi egentlig ønsker.

– Brochmann og andre mener det er Statsbygg selv som har satt seg i denne tidsklemmen og derfor er ikke dette en god begrunnelse for beslutningen. Hva tenker du om det argumentet?

– Det faller også på sin egen urimelighet og er ikke riktig. Jeg må kanskje gjenta det i det kjedsommelige, men vi har et sett med rammer for hva som må gjennomføres, en fremdriftsplan og en økonomi som setter grenser for valg vi kan gjøre i prosjektet nå. Det er ikke stort slingringsmonn og som prosjektstyrere måtte vi kutte konkurransen i denne omgang. Noe annet ville utsette hele campusprosjektet for en enorm risiko. Det kan vi bare ikke gamble med.

– Vet ikke hva de snakker om

– Men du er enig med at en arkitektskole som bygges uten arkitektkonkurranse kan se litt rart ut?

– Ja, som jeg sier, dette er ikke vårt primærønske. De som sier dette har vært et lettvint valg, vet ikke hva de snakker om. Det har vært et krevende valg men vi må sikre totaliteten i hele campusutviklingsprosjektet.

– Studentene påpeker blant annet at de mister læringsutbytte av at de nå ikke får følge en konkurranse om deres eget studiested. Hva tenker du om det poenget?

– Det er et godt poeng studentene kommer med. Her kommer det flere anledninger og det innspillet skal vi absolutt ta med oss videre.

– Betyr det at konkurranser vil komme ved de neste byggetrinnene?

– Ja, vi ser etter muligheter for det og regner med at det skal kunne la seg gjennomføre – uten at jeg fullstending kan love det nå.

– Er du overrasket over kritikken?

– Nei, ikke i det helt tatt. Jeg kjenner bransjen og ofte er det slik. Jeg skjønner også skuffelsen og frustrasjonen, men jeg kan forsikre om at det er særdeles flinke arkitekter som skal jobbe ut dette. Den honnøren ønsker jeg også å gi dem.

>
>
>