Sterk støtte til Byarkitekten

Bred nordisk støtte til nedleggingstruede Byarkitekten i Bergen. Byarkitekt Maria Molden takker og ber politikerne tenke seg om: – Det er viktig å utfordre «sannheten» om at kommunen gjør dette for å spare penger.

Bred nordisk støtte til nedleggingstruede Byarkitekten i Bergen. Byarkitekt Maria Molden takker og ber politikerne tenke seg om: – Det er viktig å utfordre «sannheten» om at kommunen gjør dette for å spare penger.

Byarkitekten Bergen. Dør.

Byarkitekten holder i dag til på dette gatehjørnet i Bergen. Etaten trues av nedleggelse, men får nå mye støtte. Kan byrådet snu? 

Foto: Torbjørn Tumyr Nilsen
>

Det var i forrige uke at nyheten kom om at Byarkitekten i Bergen skal legges ned som egen etat. Det er Byrådet, som består av Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, som har bestemt dette, med blant annet støtte fra Bergenslisten. 

Nå kommer støtten til Byarkitekten fra hele Norden. Fra København kommer et opprop fra Nordic Neighbourhood Lab. Labben samlet nylig rundt 50 arkitekter, kulturaktører, akademikere, utviklere og representanter for offentlig forvaltning fra Aarhus, Bergen, Göteborg, Helsinki, København, Malmö, Oslo, Reykjavik, Stockholm og Trondheim.

Sammen på Dansk Arkitektur Center ga det nordiske nettverket sin støtteerklæring til Byarkitekten i Bergen i form av applaus fra blant annet flere nordiske byarkitekter, representanter for Doga, Litteraturhuset i Trondheim og utbyggere som Linstow, Nyhavna utvikling og HAV Eiendom.

>

– Tydelig nedprioritering

Oslo Arkitekturtriennale (OAT) var en del av oppropet og skriver følgende om sitt forhold til Byarkitekten i Bergen på sosiale medier: 

«Byarkitekten i Bergen har gått foran og vært en nasjonal ledestjerne i etableringen av en innovativ, faglig tydelig og fremoverlent rolle innenfor norsk offentlig forvaltning. Etatens arbeid utgjør et forbilde for resten av landet, og har vært inspirerende også for triennalens fokus på nye typer byledelse for å skape bedre nabolag og byer».

De trekker også frem hvordan Byarkitekten i Bergen har vært en rollemodell for etableringen av byarkitekter i andre byer i Norge og satt tydelig spor også i en nordisk sammenheng. 

«Det er derfor uforståelig at Bergens politikere med et pennestrøk annullerer sin ambisiøse satsing og så tydelig nedprioriterer arkitekturen. Det vil være destruktivt for Bergens byutvikling. Med et sterkt nordisk nettverk i ryggen, oppfordrer Oslo arkitekturtriennale byrådet i Bergen til å trekke tilbake dette forslaget», heter det fra OAT. 

Støtte fra andre byer

I går gikk også byarkitektene i Trondheim, Stavanger, Indre Østfold, Lillestrøm og Ullensaker ut i Arkitektur og forsvarte sine bergenske kollegaer. Byarkitektene skrev følgende i sitt åpne brev

«Byarkitekten i Bergen er byarkitekten med stor B som de andre byarkitektene ser til, som plassert Bergen på toppen av fremtidsrettet og ambisiøs stedsutvikling til beste for innbyggere og utviklere – noe for eksempel Oslo aldri har klart. Det er uklare argumenter på hvorfor man ønsker å legge ned, som gjør at avgjørelsen er enda mer uforståelig. Vi håper derfor at dere kan finne en løsning som opprettholder og viderefører byarkitekten i Bergen».

Påtroppende leder i Bergen arkitektforening (BAF), Arvid Bjerkestrand, tegner de lange linjene når han gir sin fulle støtte til etaten:

«Utviklingen av Bergen by har pågått i 953 år og Byarkitekten er i så henseende en fersk etat. Men de har langt på vei klart å etablere et unikt rådgivningsmiljø, og resultatene begynner å manifestere seg i form av bygde prosjekter med høy kvalitet. Byarkitekten bidrar i foredlingen av Bergen som merkevare, og har bidratt til å øke folks bevissthet om viktigheten med god arkitektur og inkluderende byrom», skriver Bjerkestrand i sosiale medier. 

NAL vil bistå BAF

Også Norske arkitekters landsforbund har kommet med støtte til Byarkitekten. President Adnan Harmabasic trekker frem at byarkitekter har dukket opp i blant annet Trondheim, Stavanger og Indre Østfold etter etableringen i Bergen. Han mener Bergens politikere derfor bør være stolt av det de har fått til og ikke undergrave eget arbeid ved å legge ned etaten nå. 

– Byarkitekten er med på å øke arkitektonisk kvalitet og bærekraftig utvikling i Bergen, og er dermed med på sikre fremtidige verdier for befolkningen, sier Harambasic, som nå sier NAL sentralt nå vil gjøre det de kan for å påvirke avgjørelsen og bistå Bergen arkitektforening med den innsatsen de gjør for Byarkitekten.

Maria Molden har vært byarkitekt i Bergen i syv år. «Jeg føler meg jo som en slags testpilot. Håpet er at alle norske kommuner skal få ansatt egne byarkitekter, slik at arkitekturfaget får lov til bidra sterkere i samfunnsbyggingen», sa hun ved ansettelsen i 2017. 

– Fantastisk med støtte

Selv har Byarkitekten i Bergen også postet sin respons i sosiale medier. Der spør de retorisk om hvorfor byråden nå vil «ødelegge noe som virker, når det ikke er noe å spare?» De påpeker at «Byarkitekten jobber for kvalitet i byen vår, i en løsningsorientert åpen dialog med bransjen. Var det ikke det Byrådet ville ha?».

– Det er uforståelig at de vil legge ned en etat som virker, og som nå gjennom støtteerklæringene viser at er viktig for mange aktører, og setter samtidig Bergen på kartet, sier byarkitekt Maria Molden til Arkitektur. 

– Legger de etaten ned nå, får ikke Bergen tatt ut gevinsten av det vi har bygget opp. Først nå begynner vi å se virkningen og det som er lagt ned av investeringer og gode prosesser. For oss er det et uansvarlig sløseri å sparke ben under dette arbeidet, nå når det begynner å virke, fortsetter Molden.

Politisk redaktør i Bergensavisen, Sølve Rydland, plasserer debatten om Byarkitekten inn i kampen byrådet har med å flette sammen årets budsjett.

Rydland mener alle med en viss form for økonomisk innsikt vil beskrive årets «bybudsjettet som et høyrisikoprosjekt», blant annet fordi det er budsjettert med 85 millioner i uspesifiserte kutt.

Redaktøren mener beslutningen om Byarkitekten kun er symbolpolitikk, og at utgiftene til disse uansett er låst i lønnsutgifter, som ikke vil forsvinne. 

– Ikke sparing for kommunen

Maria Molden mener heller ikke byrådet og kommunen vil spare faktiske penger på å legge ned Byarkitekten som egen etat. 

– Alle ansatte skal få beholder jobben, har byrådet lovet, og i tillegg til lønnsmidler går det noe med til husleie og drift. Men skal du jobbe må du ha et sted å sitte, en datamaskin og programvare, og mer penger har vi ikke til rådighet. Det er viktig for oss å utfordre «sannheten» om at kommunen gjør dette for å spare penger. Og at de mister mulighet til å hente penger. Vi har skaffet over 8 millioner inn til kommunekassen i disse seks årene gjennom støtte fra stat og fylke.

Sølve Rydland i Bergensavisen mener begrunnelsen for «å ta livet av» Byarkitekten (og Klimaetaten) derfor neppe handler om å spare penger. Han mener det heller handler om å «høste noen handlekraftspoeng i kretser der kunnskap om arkitektur og klima er å regne som skjellsord». 

Han oppsummerer: «Mens andre byer kopierer Bergen, velger Bergen å fjerne begge de fremtidsrettede fagmiljøene. At byrådsplattformen inneholdt fagre løfter om satsing på arkitektur, og lovnader om en mer kunnskapsbasert klimapolitikk, ser rart ut i en slik sammenheng».

Har ikke snakket sammen

Det Molden savner er at politikerne i det nye byrådet virker helt uinteressert i å komme i snakk med Byarkitekten, til tross for utallige invitasjoner.

– Vi har brukt all vår faglige bredde og strategiske evne til å bygge opp en rolle og et rammeverk der arkitektur kan gjøre en forskjell for samfunnet. Da er det litt irriterende at det er så liten politisk interesse. Vi skulle gjerne fått presentert oss og så kunne de kunne fortalt oss hvordan de tenker vår rolle står i forhold til deres satsinger.

– Vi har nemlig studert byrådets erklæring nøye og ser at de satser på innovasjon, tiltak for eldrebølgen, trygge oppvekstmiljø og raskere saksbehandling, Da er det uforståelig at de vil legge ned en etat som nettopp jobber proaktivt med å løse disse utfordringen. 

– Kan bli kneblet

Torsdag 2. mai kan mye bli avgjort. Da møtes Byrådet for å drøfte saken om omleggingen av Byarkitekten og Klimaetaten, som også trues. Der kan Byarkitekten legges ned, fjernes helt, eller puttes inn i andre etater, som Plan- og bygningsetaten (PBE). 

– I andre byer er Byarkitekten under PBE. Kan det være en mellomløsning også i Bergen? 

– Vi kan fungere på et vis inni PBE, men da mister man den frie faglige stemmen. I en byrådsmodell, må man være egen etat for å bli hørt, hvis ikke blir man usynlig. Tidligere ordfører i Bergen, Linn Kristin Engø (Ap), beskrev nylig en slik omstrukturering, som en måte å kneble sterke fagmiljø på.  

«Tydelige tilbakemeldinger når nemlig ikke offentligheten og bystyret hvis de ansatte flyttes til en byrådsavdeling», skrev Engø i sosiale medier den 24. april. 

– Hva blir viktig fremover? 

– Jeg håper de store næringsaktørene vil si fra på byens vegne. Byrådet hører nok mer på stemmer fra Obos, EGD, BOB, de største kontorene og konsulentfirmaene. Overfor det sjiktet er det viktig at de forteller om de gode prosessene som har bidratt til fremdrift og kvalitet – at de avkrefter myten om at vi er en ny rundingsbøye eller en forsinkende aktør. Alle de store aktørene har hatt en åpen dør hos oss. Nå håper vi disse sier til byrådet med samlet røst, at de fortsatt vil ha døren åpen for gode prosesser som skaper bedre prosjekter, raskere. 

– Hvor viktig er den støtten som nå kommer fra resten av Norge og Norden? 

– Det er fantastisk at fagmiljøene støtter opp og sier at vi er viktige. Nedleggingstrusselen har vart lenge og det sliter på troen på at det vi har skapt er viktig. Derfor er det fantastisk med støtten. Det betyr utrolig mye for å kunne mobilisere til fortsatt å stå på for etaten og for god og virksom arkitektur i hele kommunen.

– Ser du noe håp? 

– Jeg håper denne siste meningsutvekslingen kan føre til at byrådet snur. At de kan være modige nok til å ombestemme seg og forstå at de kanskje ikke visste nok om hvilken betydningen byarkitekten har for aktørene i Bergen. Det handler om å lytte til gode argumenter og forholde seg til dem.

>
>
>