Vil ha ny arkitekturpolitikk for Oslo

Miljøpartiet De Grønne fremmer forslag for bedre arkitektur i Oslo. – Arkitekturopprøret er veldig likes-vennlig, men på sikt er det svært lite konstruktivt å snakke kun om stygt/pent, sier MDGs Herman Søndenaa. 

Miljøpartiet De Grønne fremmer forslag for bedre arkitektur i Oslo. – Arkitekturopprøret er veldig likes-vennlig, men på sikt er det svært lite konstruktivt å snakke kun om stygt/pent, sier MDGs Herman Søndenaa. 

Herman Søndenaa (MDG) er vara i Oslo bystyre og var byrådssekretær for byutvikling i forrige periode, hvor han blant annet fulgte opp arkitekturpolitikken. Nå vil han ha ny arkitekturpolitikk i hovedstaden. 

Foto: Ida Rydeng/Oslo Kommune
>

Byarkitekt, arkitekturstrategi, ny gatenormal, fasadeplan, flere gatetrær og tilskudd til maling av fargeløse bygg. Seks nye forslag er fremmet i Oslo bystyre av de tre MDG-representantene Sigrid Heiberg, Tom Kristian Berger og Herman Søndenaa. 

– Målet er bedre kvalitet på arkitekturen og et konkret politisk steg videre fra debatten om hva som er stygt og pent, sier Søndenaa til Arkitektur.

Han er vara i bystyret og var byrådssekretær for byutvikling i forrige periode, hvor han blant annet fulgte opp arkitekturpolitikken.

>

Tar fasadene på alvor

Vi møter Søndenaa på den innfelte benken i skifermur ved Nasjonalmuseet. Han er en ekte Oslo-gutt fra Skullerud og har gledet seg over at hjembyen har fått mye ny arkitektur de siste 20 årene. 

– Jeg liker veldig mye av det som har blitt bygget i denne perioden, mens andre ting liker jeg ikke. Arkitekturen skal jo skape mye følelser i oss vanlige folk som ikke har det som fagbakgrunn. Det gøye med arkitektur er jo at byens fasader er innbyggernes allemannseie. Da blir det fort mye debatt. Men debatten må vi ta på alvor – også som lokalpolitikere. 

– Du skriver til oss at dere med disse nye forslagene vil vekk fra det «monomane stygt/pent-sporet  i debatten. Hva legger dere i det?

– Arkitektur fortjener mye oppmerksomhet i debatten og politikken. Forslaget vårt er et forsøk på å spore det inn i konkrete tiltak og politikk for å skape en bedre by.

    MDG har følgende foreslåtte vedtak:
  1. Bystyret ber byrådet om å legge frem en Arkitektur- og byformingsstrategi etter Inspirasjon fra Arkitektur + i Bergen
  2. Bystyret ber byrådet etablere byarkitekten som en etat
  3. Bystyret ber byrådet revidere gatenormalen med mål om at det ikke tillates asfalt på fortau, torg og plasser i den tette byen. I stedet må det benyttes belegg med høyere estetisk standard. Et minimum kan være betongheller, etter inspirasjon fra Stockholm og København.
  4. Bystyret ber byrådet gå gjennom gatenormalen og se om det er rom for å stille strengere krav om at gatetrær skal etableres ved rehabilitering eller nyanlegg av gater.
  5. Bystyret ber byrådet om å utarbeide en fasadeplan for Oslo som skal bidra til høyere kvalitet på byens nye bygg og ved fasadeendringer av eldre bygninger
  6. Bystyret ber byrådet om å opprette en tilskuddsordning som skal gi støtte for å male om fargeløse bygg til farger i tråd med den nye Fargeveilederen

Lei av stygt/pent-debatt

Søndenaa og MDG har vært i dialog med arkitektkontorer og organisasjoner som Norske arkitekters landsforbund. Innspillene til Oslo er her tydelige på at man spesielt trenger en byarkitekt som egen etat og en ny arkitekturstrategi. 

– Vi ser Bergen som et forbilde hvor de har fått til «Arkitektur +»-strategien. Dette er et politisk verktøy som fastslår noen hovedprinsipper før utbyggerne kommer til politisk myndighet. Det handler om estetikk, men også inkluderende og grønnere byliv. 

Hovedtanken med det politiske initiativet er nemlig å forhindre at «utbyggere og arkitekter ikke skal kunne tegne hva som helst, hvor som helst», forklarer Søndenaa. 

– Vi håper disse forslagene kan bidra til at arkitekter og utbyggere må tenke mer stedstilpasset arkitektur og gå bort fra minimalistiske stilretninger som lenge har preget byen. Vi vil ha mer detaljrikdom i fasadene og bedre kvaliteter i materialbruken. 

– Hva er det med stygt/pent-debatten som du vil bort fra? 

– Jeg skal gi Arkitekturopprøret én ting: Den er veldig likes-vennlig. Men på sikt er det svært lite konstruktivt og monomant å kun snakke om stygt/pent, hvis vi ikke også snakker om hvordan vi kan få til mer kvalitet i det som bygges, og det skjer ikke ved å henge ut folk. Vi må også få de kommunale etatene ut av «enklest mulig drift»-tankegangen, hvor estetiske valg nedprioriteres. 

– MDG satt med makten i åtte år i Oslo. Hvis arkitektur betyr så mye, hvorfor kommer dette først når dere er ute av byrådskontorene? 

– Vi har brukt mye tid på å meisle ut en arkitekturpolitikk, hvor vi blant annet fikk til en fargeveileder. Samtidig er jeg selvsagt utålmodig og skulle ønske vi fikk til mer, men det betyr jo bare at vi må fortsette dette arbeidet også i opposisjon. Arkitektur må vi bare jobbe enda mer med. Dette blir 2.0-versjonen av den arkitekturpoltikken vi jobbet med i posisjon. 

Tar debatten inn i politikken

Forslaget skal nå til behandling i bystyre innen fire måneder. Søndenaa har lite fornemmelser for hvordan det går med forslaget, men håper byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen (H), gjør alvor av lovnader om å satse på arkitekturpolitikken. 

– Forslaget om byarkitekt fikk seg en kalddusj da vi hørte at Høyre vil legge ned etaten i Bergen, men vi har likevel tro på at Høyre i Oslo vil tenke annerledes. Uansett hvordan oppslutningen blir om disse forslagene er det viktig å fremme dem og dermed ta arkitekturdebatten på alvor og inn i bystyresalen. 

>
>
>