Vil legge ned Byarkitekten i løpet av året

Byrådet i Bergen går inn for å legge ned Byarkitekten som egen etat, men hvordan etaten skal legges ned er fremdeles uklart.

Byrådet i Bergen går inn for å legge ned Byarkitekten som egen etat, men hvordan etaten skal legges ned er fremdeles uklart.

Byarkitektens dør er et velkjent syn i Østre Skostredet i Bergen sentrum. Nå foreslår byens byråd å stenge den for godt, allerede i løpet av året.

Foto: Byarkitekten i Bergen
>

Det har vært varslet lenge, men onsdag ettermiddag ble det offentlig kjent at Byrådet i Bergen vil legge ned Byarkitekten og Klimaetaten som selvstendige enheter. Flytting av etaten, inn under Plan- og bygningsetaten, vurderes fremdeles som en mulighet. 

Ifølge Bergens Tidende begrunnes kuttene med at penger heller skal brukes på å gi et bedre tilbud til en «sterk vekst i antallet eldre».

– Byrådet gjennomfører en oppgavegjennomgang der målet er å snu hver stein, og sørge for at vi får frigjort økonomisk handlingsrom for å møte utfordringene vi står i. Da må vi også bruke mindre penger på administrasjon og intern organisering, sier finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad (H) til avisen.

>

Uklar fortsettelse

Byarkitekten ble opprettet i 2016, og har i dag syv ansatte. Kommunen betaler for 4,6 av årsverkene, mens resten finansieres gjennom tilskudd fra stat og fylke. Byarkitekten var den første av flere lignende opprettelser i andre norske byer. Blant annet Stavanger og Trondheim har fått lignende etater siden den gang. 

Det er imidleritd ennå uklart hvordan Byarkitekten skal legges ned. Finansbyråden sier i en SMS til BT at en vurdering av dette skal være ferdig i midten av juni og at arbeidet skal gjennomføres i 2024.

«Byrådet har myndighet til organisere virksomheter som de ønsker, og for eksempel slå sammen byarkitekten med etat for plan og bygg, uten at bystyret behandler dette. Men dersom byrådet ønsker å legge ned byarkitekten og flytte over oppgaver og ansvar til byrådsavdelingen, vil byrådet måtte fremme en sak for bystyret», forklarer avisen.

Bilde av Maria Molden som lener seg inntil et rekkverk med et tre og by i bakgrunnen. Foto.

Maria Molden har vært en tydelig stemme på arkitekturens vegne i som byarkitekt i vestlandshovedstaden.

Foto: Montage Film/Byarkitekten i Bergen

– Ingen har gjort mer for byen

Opposisjonen i bergenspolitikkebn reagerer på kuttplanene. Mikkel Grüner, gruppeleder i SV, sier til BT at de har ventet på nyheten. 

– Det har ligget i luften lenge at disse to kontorene ville ryke når Høyre gikk i gang med sitt spareprosjekt. Det som er trist, er at dette er dyktige kommunale ansatte. Dette er lite annet enn symbolpolitikk, sier Grüner.

Fra Miljøpartiet De Grønne er beskjeden klar om at Bergen nå mister et stort gode for byen. 

– Det er en massiv langefinger til alle de som har kjempet med nebb og klør for å få en bedre by for innbyggerne. Ingen har gjort mer for det enn Byarkitekten, og sporene etter innsatsen deres er overalt i byen, fra det nye inkluderingssenteret til skoler og barnehager, sier Thor Haakon Bakke, partiets førstekandidat i Bergen.

Ikke hørt

Morten Falbach, leder av Bergen arkitektforening (BAF), er skuffet over beskjeden fra kommunen. BAF og arkitektstanden i byen har det siste halve året kjørt en kampanje for bevaring av Byarkitekten.

– Det er skuffende at vi ikke har fått noe respons for oppropet vårt, eller blitt kontaktet av byrådet. Jeg hadde forstått om det gjaldt harde prioriteringer og klimaet kom først, men dette er jo en håpløs situasjon, hvor de ikke ønsker ha dialog eller lytte til fagmiljøet og tydeligvis håper på kompetanseflukt og bli den nye «nummer fire byen», sier Falbach til Arkitektur.

Får støtte av NAL

Også Norske arkitekters landsforbund (NAL) reagerer på nyheten om nedleggelsen av Byarkitekten. Forbundet kaller opprettelsen av etaten Byarkitekten i Bergen for er et nasjonalt forbilde, som mange kommuner rundt om i landet har opprettet sine Byarkitekter basert på erfaringene fra.

I dag finnes det byarkitekter i blant annet Trondheim, Stavanger og Indre Østfold.

– Bergens politikere bør være stolt av det de har fått til og ikke undergrave dette arbeidet ved å legge ned etaten nå. Byarkitekten er med på å øke arkitektonisk kvalitet og bærekraftig utvikling i Bergen, og er dermed med på sikre fremtidige verdier for befolkningen, sier Adnan Harambasic, president i NAL.

Harambasic sier at NAL sentralt nå vil gjøre det de kan for å påvirke avgjørelsen, og at de vil bistå innsatsen som gjøres for Byarkitektens fremtid i lokalforeningen i Bergen.

>
>
>