Viser til milliardkutt

Signaler om milliardkutt for Campus NTNU viser at det var riktig å kutte arkitektkonkurranse for KAMD-bygget, mener Statsbygg. Nå svarer de på gårsdagens kritikk fra lokalpolitikere og NTNU-professor.

Signaler om milliardkutt for Campus NTNU viser at det var riktig å kutte arkitektkonkurranse for KAMD-bygget, mener Statsbygg. Nå svarer de på gårsdagens kritikk fra lokalpolitikere og NTNU-professor.

Portrett av

Mette Siri Brønmo, kommunikasjonsleder i Statsbygg, svarer i en e-post til Arkitektnytt at de siste signalene fra regjeringen viser at det var riktig å ikke arrangere arkitektkonkurranse for KAMD-senteret ved NTNU.

Foto: Statsbygg
>

Tirsdag uttrykte bygningsrådet i Trondheim kommune seg sterkt kritisk til Statsbyggs planer for første byggetrinn på ny Campus NTNU. KAMD-bygget, som blant annet skal huse arkitektutdanningen, er planlagt bak Studentersamfundet, sentralt i Trondheim.

Lokalpolitikerne i Trondheim liker ikke det skissene legger opp til av byggehøyder og kompakt bygningsmasse. Bygningsrådet sendte likevel forslaget fra Statsbygg ut på høring, men la til flere kritiske merknader – og flere håpte byens befolkning nå ville bruke høringsrunden godt.

– Jeg er utrolig skuffa over forslaget fra Statsbygg og måtte sjekke datoen – om det var første april, sa blant annet varaordfører Mona Berger (SV), ifølge Adressa.

 

Lest som gladnyhet

I går uttalte Geir Brendeland, professor ved fakultet for arkitektur og design ved NTNU, til Arkitektnytt at han så på bygningsrådets tydelige misnøye som en gladnyhet. Han har vært en av forkjemperne for at Statsbygg skal arrangere en åpen arkitektkonkurranse om KAMD-bygget – noe de har høstet massiv kritikk for å ikke avholde.

– Dette er et utrolig sterkt og tydelig vedtak. Det understreker og beviser det et samlet arkitektmiljø har ment hele veien: Statsbygg har valg feil måte å gjøre dette på, sa Brendeland til Arkitektnytt tirsdag, og mener at en arkitektkonkurranse ville fått frem et helt annet og bedre tilpasset resultat.

>
Illustrasjon av nybygg i Trondheim

Slik ser Statsbygg for seg hvordan det kan bli seende ut med et nytt KAMD-senter i Trondheim. Skissene har fått politikere til å reagere.

Foto: Statsbygg

Varslet milliardkutt

Nå svarer Statsbygg på både kritikken fra poltikerne og Brendeland.

– På grunn av stram fremdriftsplan og begrenset budsjett i campussamlingprosjektet har vi valgt å ikke kjøre design- og arkitektkonkurranse på KAMD, først og fremst fordi det er det første delområdet som skal reguleres, detaljplanlegges og videre kvalitetssikres for byggestart, svarer Mette Siri Brønmo, kommunikasjonsleder i Statsbygg, i en e-post til Arkitektnytt.

Brønmo viser til at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) denne uken varslet kutt i «flere milliarder»-klassen på hele Campus-prosjektet.

– Akkurat den beslutningen tror vi har vært helt riktig med tanke på de sterke signaler som nå er gitt fra Borten Moe om nedskalering av prosjektet basert på for høye kostnader, sier Brønmo.

 

Ny vurdering

Kuttene kommer blant annet som følge av økte råvare- og materialpriser, skriver blant annet Universitetsavisa, og viser til statsråden innlegg i sosiale medier hvor han beskriver frykten for full stopp i byggenæringen: «Mitt bidrag nå er å stoppe kostnadsgaloppen vi har sett spesielt i de større og mer komplekse byggeprosjektene i min sektor, samt vurdere de grunnleggende behovene tøffere».

Brønmo forteller at Statsbygg nå har fått i oppdrag å vurdere prosjektgjennomføringen ved NTNU på nytt med bakgrunn i kostnadskutt. Det betyr at de må snu alle steiner og se om prosjektet i sin helhet skal gjennomføres på en annen måte, men om det betyr noe for gjennomføring av design- og arkitektkonkurranse, har hun ikke noe grunnlag for å si noe om nå.

– Prosjektet er nå opptatt av å svare ut bestillingen fra statsråden og Kunnskapsdepartementet om å se på enhetskostnader og arealeffektivitet i prosjektet. Resultatet av dette vil avgjøre hvordan prosjektet utvikler seg videre herfra, sier hun.

Portrett av hva som ser ut som verdens koseligste ordfører, Rita Ottervik

Ordfører Rita Ottervik (Ap) liker ikke at Trondheim står fremst i køen når kostnadsoverskridelser på undervisningsbygg skal dekkes inn.

Foto: Maria Leistad Dahle

Ottervik kritisk

Lokalpolitikerne i Trondheim er også bekymret for om hele Campus NTNU nå står i fare etter varselet om milliardkutt. På spørsmål fra Høyre om hva byrådet i Trondheim ville gjøre med signalene fra Borten Moe, svarte ordfører Rita Ottervik (Ap), ifølge Adressa, at hun forstår behovet for kostnadskontroll og at å se på hvordan statlige byggeprosjekt blir styrt, er overmodent.

- Samtidig er det urimelig at bygg på Østlandet opererer med voldsomme kostnadsoverskridelser, og at vi i Trondheim som står øverst på investeringslista blir rammet av det, sa Ottervik.

 

Svarer Brendeland

I tirsdagens artikkel tok også professor Brendeland et oppgjør med det han mener er en form for nedvurdering av arkitektene fra Statsbyggs side.

– Man kan lese Statsbyggs argumentasjon som en devaluering av hele studiet – at det vi holder på med ikke er så viktig, mener Brendeland.

Dette avviser Brønmo hos Statsbygg. Hun mener Statsbygg er opptatt av at alle fagområdene må være på plass for å lykkes i komplekse prosjekter – ikke minst arkitektene.

– Arkitektene, i samarbeid med andre nøkkelroller i prosjektet, er avgjørende viktig for å komme frem til de beste løsningene for brukerne. Det har de også vært i dette prosjektet. Å hevde at Statsbygg devaluerer arkitektbransjen eller -studentene er derfor en påstand vi tar sterk avstand fra og som vi ikke kjenner oss igjen i, sier hun.

>
>
>