Samler bransjen med ny ombruksplattform

Tvinn Solutions vil gjøre ombruk enklere med digitale verktøy. Denne uka fikk de LPO arkitekter med på laget.

Tvinn Solutions vil gjøre ombruk enklere med digitale verktøy. Denne uka fikk de LPO arkitekter med på laget.

Tvinn Solutions og LPO inngår avtale

Mandag var Brede Stokland (daglig leder) og Gøran Hüllert (styreleder) i Tvinn Solutions på LPO for å signere avtalen med LPOs Christian N. Madsen (t.h.).

Foto: LPO arkitekter
>

40 prosent av det globale klimagassutslippet stammer fra byggenæringen, og mangel på gode løsninger for ombruk representerer en stor del av utfordringen. Å få oversikt over hva som finnes og hvor er krevende, og mange gode ressurser blir ikke utnyttet.

Arkitektene Brede Stokland og Håkon Toth har derfor startet Tvinn Solutions sammen med BIM-utvikler Ryan Daley – målet er å skape en digital plattform for ombruk og utvikle et designverktøy for prosjekteringsgruppen, som skal være tilgjengelig for alle.

Tvinn har tidligere hatt prosjekter og samarbeid med NTNU, Oslo kommune, Innovasjon Norge og Statsbygg, samt arkitektkontorer som Nordic og Ola Roald. Mandag denne uka inngikk LPO arkitekter et strategisk partnerskap med firmaet.

– Vi har høye mål og ambisjoner rundt sirkulærøkonomi og syns dette er et veldig spennende initiativ, sier Christan N. Madsen, daglig leder i LPO.

– Dette partnerskapet vil skape forutsetninger for å virkelig kunne prosjektere med ombruksmaterialer, og vil bidra til å redusere klimagassutslippene og skape en mer sirkulær økonomi i byggenæringen, sier Madsen.

Direkte i BIM

Brede Stokland, arkitekt og daglig leder i Tvinn Solutions, har lenge hatt et ønske om å øke ombruksgraden av materialer i nye byggeprosjekter, men hans erfaring har vært at det er utfordrende å få til i praksis. 1. juli i år trer et nytt krav i kraft, om å foreta ombrukskartlegginger av rivningsklare bygg.

– Med det nye kravet vil arkitekter nå kunne motta store mengder data om potensielle ombruksmaterialer som kan prosjekteres inn i nye bygg. Tvinn digitaliserer og tilgjengeliggjør denne dataen direkte i BIM, for å komplimentere arkitektens arbeidsmetodikk og med det senke terskelen for å velge brukte fremfor nye materialer, forklarer Stokland i en pressemelding.

Det er denne digitaliseringen og tilgjengeliggjøringen av materialene som har trigget Madsen og kollegene i LPO til å få øynene opp for Tvinn.

– Hvis arkitekter skal lykkes med å ta i bruk og prosjektere inn ombrukte materialer, må de kunne finne og bruke objektene i BIM-programvare. Vi må i større grad begynne å designe på bakgrunn av hva som finnes i eksisterende kretsløp, fremfor hva som kan produseres. Dette er en ambisiøs modell, men her må vi som bransje være med å støtte lokalt gründerskap for å lykkes med noe som er mye større enn oss selv, sier Madsen.

Ønsker innspill fra hele bransjen

Fortsatt gjenstår det mange detaljer, som forretningsmodell og hvordan man holder kontroll på mengder, tilgjengelighet og reserveringsprosesser. Tvinn ønsker innspill fra alle sider av bygg- og anleggsbransjen.

– Vi er imponert over stå-på-evnen til Tvinn, det er derfor vi har tent på ideen raskt. Og det er en stor fordel at de selv er arkitekter. Jeg vil oppfordre andre firmaer til å engasjere seg og ta kontakt med dem. Vi håper og tror at det skal bli et bransjeinitiativ, sier Madsen.

>
>
>