Satser på avfallsull

Man kan bygge med ull som ellers bare blir kastet, mener Bioregion Institute, som utvikler nye biomaterialer for fremtiden. – Utviklingen av nye materialer er helt sentralt om man skal få ned byggenæringens klimagassutslipp, sier Futurebuilt.

Man kan bygge med ull som ellers bare blir kastet, mener Bioregion Institute, som utvikler nye biomaterialer for fremtiden. – Utviklingen av nye materialer er helt sentralt om man skal få ned byggenæringens klimagassutslipp, sier Futurebuilt.

Woolly Silent er en akustisk veggflis laget i nedklassifisert ull, som utnytter materialets lydabsorberende, isolerende og selvrensende kvaliteter.

Foto: Bioregion Institute
>

Ull kan erstatte produkter som i dag lages av plast. Det mener arkitekt i Kaleidoscope Nordic, Tone Megrunn Berge. Arkitektkontoret er blant medstifterne bak Bioregion Institute, som jobber med foredling av organisk restråstoff til nye biomaterialer. 

Nedklassifisert ull er en ressurs vi bør bruke, mener Berge. Bioregion Institute har utviklet en akustisk veggflis, som heter Woolly Silent. Produktet er bygget på erfaringsbasert kunnskap om at ullfibre har veldig gode isolerende, lydabsorberende og brannhemmende egenskaper, forteller hun til Fremtidens byggenæring.

– Vi vet også at ullen er naturlig fuktregulerende og antiseptisk, og at den ikke må vaskes i samme grad som mange andre tekstiler, sier Berge til Fremtidens byggenæring. 

>

Mye ull graves ned

I 2022 kom det inn 3 120 tonn ull til norske mottak. Drøyt 60 prosent av dette er rangert som førsteklasses ull, mens store mengder er nedklassifisert ull, som ikke anses som egnet for kles- eller tekstilindustrien.

– Det blir det ikke gensere av. I mange tilfeller tjener ikke bonden noe på å sende slik ull til mottak. Mye blir gravet ned på norske gårder, sier Berge.

Tross lav verdi, har den nedklassifiserte ullen fantastiske egenskaper, mener Bioregion Institute, som påpeker at den er naturlig flammehemmende og har gode akustiske og isolerende egenskaper. Ullen er også naturlig selvrensende og vannavstøtende, og egner seg derfor bra i interiører.

Ullfliser i bruk på det nyåpnede Nynorskhuset i Førde.

Foto: Espen Nyttingnes Teater Vestland, Nynorskhuset

Innovasjonsprogram

I høst lanserte Bioregion Institute innovasjonsprogrammet Grøde, der aktører kan søke om å bli med og utvikle flere biomaterialer for fremtiden. Søknadsfristen er 1. februar. 

– Restråstoffer fra treindustrien er et annet materiale vi ser på. Vi har blant annet ambisjoner om å bidra til å fase ut behovet for gummidekker på norske lekeplasser, sier Berge til Fremtidens byggenæring.

Futurebuilt: – Nye materialer sentralt

Utviklingen av nye materialer er helt sentralt om man skal få ned byggenæringens klimagassutslipp, mener Erlend Seilskjær, arkitekt og prosjektleder i Futurebuilt.

– Materialer gir en umiddelbar klimaeffekt. Alle utslippene du sparer på transport og energibruk i driftsfasen – som utgjør de andre to hovedutslippskildene fra bygg – må fordeles utover hele byggets levetid, mens det du sparer på byggematerialer, og i selve byggefasen, gir umiddelbar effekt, sier Seilskjær til Fremtidens byggenæring. 

>
>
>