Flyfoto av trappebro over Væringsfossen. Foto.

Kritikk langs nasjonalvegen

Aktuelt / Tema

Publisert 24. august 2023

Av Torbjørn Tumyr Nilsen

Publisert 24. august 2023

– Ved Vøringsfossen har man fullstendig ødelagt stedet. Juvet var fra naturens side et spennende sted, nå har vi fått et overdimensjonert rekkverk og en bro som aldri skulle vært bygget. Det er på en måte utført voldtekt av stedets egenart, mener sivilarkitekt Bertrand Brochmann om det omdiskuterte turistvei-prosjektet.

Foto: Harald Christian Eiken

Det er lett å være kritisk til dyre dasser på kostbare rasteplasser. Men hva mer inneholder kritikken mot Nasjonale turistveger?

Av Torbjørn Tumyr Nilsen

>

Blant kritikerne av Nasjonale turistveger finner vi arkitekt og tidligere redaktør i Arkitektur N, Ingerid Helsing Almaas. For henne handlet det om at det grunnleggende synet på natur i turistveiprosjektet etter hvert begynte å skurre. Blant annet var utstillingen «Alene med naturen», som ble vist på Nasjonalmuseet i 2014, en tankevekker. Her ble sentrale verk fra nasjonalromantikken vist, forklart og diskutert.

– Utstillingen satte vårt visuelle forhold til naturen i perspektiv. Samtidig skrev vi om turistveiprosjektene i Arkitektur N, og spørsmålet ble: «Hva er egentlig forskjellen på romantikkens natursyn og det som ligger til grunn i turistveiprosjektet?».

For Almaas ble det ikke så stor forskjell, til tross for at verden på veldig mange vis er annerledes enn da tyske Caspar David Friedrich malte «Vandrer over tåkehav» rundt 1817.

– Du har det samme idégrunnlaget i Todd Saunders og Tommie Wilhelmsens utsiktspunkt Stegastein i Aurlands- dalen (2006) eller i Reiulf Ramstads utsiktsplattform ved Trollstigen (2012). Du skal stå på et punkt og forholde deg visuelt til naturen, som et bilde. Dette mener jeg er noe vi må legge bak oss i møtet med det 21. århundrets naturkriser, sier Almaas.

>

Arkitekten i naturen

Almaas viser til den finske biologen og miljøfilosofen Yrjö Haila, som skrev artikkelen «Vår plass ved bordet – arkitektens rolle i biosfæren» i Arkitektur N i 2010.

– Han introduserte sirkulariteten, ikke bare i form av et materialkretsløp, men som en ny tidsforståelse. Biosfæren er rammen for alle menneskets muligheter og begrensninger. Dette vet vi mer om nå, og det krever en mye mer deltagende måte å jobbe med arkitektur på.

Den rent visuelle måten å forholde seg til «den metabolismen naturen er», bør være tilbakelagt, mener hun.

– Naturen er ikke et sted vi kan velge å gå inn i, naturen er alle de biologiske prosessene vi er en del av. De fagområdene som jobber seriøst med regenerative løsninger, også for bygg, har begynt å se på dette.

– Hvor passer Nasjonale Turistveger inn i denne måten å tenke arkitektur på?

– Den diskusjonen må vi ta. Ikke bare om at turistveiene er del av et system basert på bensindrevet biltrafikk, selv om det også er relevant, men mer den grunnleggende debatten om vårt syn på kultur og natur.

Det handler ikke om kvaliteten på prosjektene, de er vanvittig vakre, mener hun.

– Estetisk besvarer arkitektene oppgavene fra Statens Vegvesen på ofte kjempespennende måter, men spørsmålet er om selve oppgaven er feil. Og det er ikke bare Vegvesenets ansvar, men som kultur må vi videreutvikle vår holdning til naturen vi er en del av. Og jeg tror ikke turistveiprosjektene bidrar så mye til det.

– Bør arkitektene diskutere dette mer enn de har gjort til nå?

– Ja, det tenker jeg. Det var ledende arkitekter som ble veldig, veldig sure på meg da jeg frontet kritikken den gangen. Norske arkitekter har gått gode for Nasjonale turistveger som prosjekt, og det var kanskje lett å misforstå kritikken. Min kritikk er rettet mot oppgaven, mot spørsmålet, ikke mot løsningene.

– Hva kunne en gjort i stedet?

– Tja. Hvordan kan vi bygge sånn at vi forstår sammenhengene på planeten vår bedre? I Sverige har de for eksempel Naturum-prosjektene, besøkssentre og turstier som gir kunnskap om og tilgang til spesielle biotoper. Her kan man drikke kaffe og lære om geologi, kultur, lokale dyr og planter. De har bygget 32 sånne steder så langt. Dette er jo en annen mer omfattende oppgave, og har derfor sine begrensninger, men det kunne kanskje vært noe Norge kunne lært av.

– Det var ledende arkitekter som ble veldig, veldig sure på meg da jeg frontet kritikken den gangen, sier Ingerid Helsing Almaas.

Foto: Sverre Chr Jarild

Jakten på det sublime

Hva kan miljøfilosofien si om turistveiprosjektene? Svein Anders Noer Lie, førsteamanuensis i filosofi ved universitet i Tromsø, foreslår å se rasteplassene opp mot Immanuel Kants begrep om det sublime.

– De stedene jeg har sett handler mest om å fremheve det Kant kalte det sublime, som overvelder oss og som kaster om på det vi ellers holder på med i hverdagen. I bilen kan man krangle om stoppested eller musikk man skal spille, men så kommer man til et sted hvor slike ting ikke betyr noe. Man overveldes av å ikke bare være overfor et annet objekt som en tilskuer, men bli en del av dette objektet. Et fnugg i en større helhet.

Han mener man også kan se prosjektene opp mot Arne Næss’ tanke om menneskets behov for identifisering med naturen.

–Når de fleste av oss idag bor i byer og ikke ser vill natur til vanlig, kan slike ekstreme steder i beste fall være med på å utvide selvet, der nye elementer blir en del av en utvidet selvrealisering.

Slike opplevelser har stor verdi, mener Lie, men stiller samtidig spørsmål ved om arkitekturen her alltid klarer å lede besøkende inn i slike erfaringer, eller om den kommer i veien for dem.

– Klarer den å fremme stedets ånd, «genus loci» som Christian Norberg-Schulz snakket om? Det kan jo ellers fort bli en erfaring av bemektigelse der man forblir i sitt indre utkikkspunkt og der man selvfornøyd henger seg opp i detaljer ved den arkitektoniske utformingen.

Filosofen er også enig i at prosjektene kan problematiseres.

– Faren er at dette kun blir steder for folks neste Instagram-post. Da er man egentlig fortapt og utbyggingen av disse prosjektene, og arkitektenes rolle i dem, blir nærmest en pervers og selvmotsigende foreteelse. Da blir naturen nettopp bare økonomi, et objekt og ikke et sted hvor naturen kan tas inn, hvor nye ting kan skje.

Sverre Anders Noer Li, professor i filosofi ved Universitetet i Tromsø.

Foto: UiT

Fra horror til glede

Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved NMBU, er en annen kritisk stemme fra arkivet. Men for Dokk Holm har skepsis nå snudd til noe nærmere perspektivfull hyllest.

I 2012 skrev han i Arkitektur N imidlertid følgende kraftsalve:

«Det er noe som går tapt når alt blir gjennomdesignet og alvorlig. Det som virker forførende og befriende første gang blir ganske raskt noe helt annet: et ryddig horrorkabinett av perfekt form, under en glasur av brautende selvbilder signert de offisielle turistpusherne».

– Den gangen oppfattet jeg nok prosjektene som eksal- terte overdrivelser. Det var slitsomt å forholde seg til dem og hele begrepet «Nasjonale turistveger» hadde noe paradoksalt over seg. Hvorfor «nasjonale» og ikke «norske»?

Også Dokk Holm trekker frem Stegastein (Todd Saunders og Tommie Wilhelmsen), som et eksempel på dette overdrevne. I tillegg sto overdrivelsen i prosjektet i grell kontrast til et annet samtidig utviklingstrekk, forklarer han.

– Den norske landsbygden gror igjen og i stedet for å hive inn én million sauer, bruker man millioner på utsiktstårn og andre nye ting i terrenget for å få tilbake utsikten. Det krevdes en diskusjon rundt dette og for meg ble det hele en form for «overdrivelsens estetikk» i kontrast til helt andre utfordringer de samme lokalsamfunnene sto overfor. Det mener jeg fortsatt er påkrevet, og Nasjonale Turistveger hadde tjent mye på å gå inn i den diskusjonen.

Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved NMBU.

Foto: OAF

– Var nok overdrevet polemisk

Men tolv år senere har samfunnsforskeren med arkitektur som ett av sine fagområder, fått et annet blikk på turistveiprosjektene. Dette handler om at både han og prosjektene har endret seg, hevder han.

– Flere av mine argumenter den gangen var nok over- drevet polemiske. Nå lar jeg meg imponere over flere av prosjektene – både av arkitektonisk kvalitet og solid håndverk. Jeg mener for eksempel det Jensen & Skodvin har gjort på Sognefjellesvegen, både med rasteplasser og Sognefjellshytta, er fantastisk. Det er stor forskjell på superenkle prosjekter og det for eksempel Hølmebakk har gjort ved Vøringsfossen, hvor man kanskje ikke skulle gjort noe i det hele tatt.

Han trekker også frem Høse bru (Rintala Eggertsson Architects), Allmannajuvet i Sauda (Zumthor & Partner) og Matias Faldbakken-kunstverket «Skyldner» i Rondane, som ekstra gode.

– Det har blitt en del enklere og mer lavmælte prosjekter etter hvert, samt noen som går enda mer i en konseptuell retning. De har fått på plass sine funksjoner på gode måter, men er likevel ikke så spektakulære. Samtidig er de mer påkoblet historiene til landskapet rundt. Dette har nok gjort at jeg er mye mer positiv i dag, enn den gangen, forklarer Dokk Holm.

Han mener det grovt sett er tre måter å forstå Nasjonale turistveger på. Den ene er som arkitektur som skal få flere turister til Norge, gjennom spektakulære prosjekter. Den andre er muligheten for å skape god arkitektur som gjør det å ferdes langs veien til en kontemplativ og interessant opplevelse. Det tredje er behovet for toaletter og rasteplasser som rene funksjonelle tilbud.

– De to siste perspektivene er viktigst. Derimot er det å kuratere norsk natur og arkitektur med tanke på hva som egner seg på Instagram og i den internasjonale turistdiskursen ytterst komplisert.

Mari Myklebust

Arkitekt Mari Myklebust har bosatt seg på Voss.

Foto: Ingerid Jordal

Anti-turistveiprosjekt

Hvordan ser så turistveiprosjektene ut fra Distrikts-Norge? I vakre Raundalen, dalen Bergensbanen ruller gjennom mellom Voss og Hardangervidda, har Vossakontoret Bruket jobbet med et sideprosjekt. Prosjektet kan i utgangspunk- tet minne om et turistveiprosjekt, men har utviklet seg i motsatt retning, forteller daglig leder Mari Myklebust.

– Det begynte med ønsket om å koble folk og natur, pluss parkering og toalett for besøkende. Likevel utviklet det seg til en diskusjon om vi i det hele tatt skal bruke arkitektur som et middel til kontakt mellom mennesker og natur. Et sentralt spørsmål ble: «Hvorfor skape disse utsiktspunktene når vi egentlig bør ta naturen mye mer på alvor enn før?»

Dette er et dalføre med vernet vassdrag og flomvern, hvor en mulig vannkraftutbygging har skapt mye debatt. Raundalen-prosjektet er et samarbeid mellom lokale ildsjeler, Visit Voss og Doga. Det er ennå ikke gjennomført, men ble på tegnebrettet et slags motsvar til de klassiske turistveiprosjektene.

– I stedet for en supermagnet la vi inn flere steder i landskapet, som folk kan oppsøke og også få kunnskap om naturen. Vi må gå fra å være en objektiv betrakter til en som kan sette spørsmålstegn ved sin egen subjektive rolle. Å bygge ned natur for å legge til rette for folks neste Instagram-bilde blir for oss også feil bruk av arkitektur.

Domangel mellom milliondoer

Fra en turistbygd som Voss blir også en enda mer konkret kritikk synlig. For hva skjer med bygdene, som så gjerne vil ha besøk, om bilturistene bruker sine tilmålte stoppminutter på utsiktspunkt mellom bygdene?

– Turistveiprosjektene kanaliserer penger, ressurser, arkitektur og aktiviserer en rekke steder – mellom bygdene – på grunn av utsikt og natur. Samtidig har de lite med lokalsamfunnene å gjøre. På denne måten viser prosjek- tene hvor enorm avstanden er fra det nasjonale nivået og ender mange steder opp med å motarbeide Distrikts-Norge.

Hun viser til naboregionen Hardanger. Her har vegvesenet bygget turistveiprosjekter på rekke og rad, men ikke inni bygdene. Stopper du for utsikt og dopause er det på rasteplassene Steinstøberget (arkitekt Tordis Hoem) eller Tyrvefjøra (Helen & Hard).

– Da handler ikke folk på Coopen i Ålvik noen kilometer unna. Samfunnet bruker millioner på en do i vill natur, mens det ikke finnes offentlige toaletter i bygdene. Disse prosjektene kunne blitt lagt i sentrum. Da ville også innbyggerne opplevd kvalitetsarkitektur i hverdagen.

– Bruk lokal kompetanse

Myklebust savner også at prosjektene utnyttet lokale fagmiljøers kompetanse og lokalkunnskap.

– Hadde man tatt lokalsamfunnet på alvor hadde man også tatt lokal kompetanse på alvor. I disse prestisjefylte prosjektene hentes ikke bare arkitektkompetansen utenfra, men ofte også entreprenørene. Da mister man lokalkunnskapen om natur og samfunn, samtidig som lokalt næringsliv ikke tar del i den lukrative økonomien.

– Hvordan kunne det vært løst annerledes?

– Med offentlige anskaffelser blir det komplisert, men man kunne for eksempel lagt inn kriterier hvor lokal tilstedeværelse var vektet tyngre.

Myklebust synes det er litt overraskende hvor lite dis- kusjon prosjektene har skapt blant arkitekter.

– Da jeg studerte for 10-15 år siden var det tidvis en del kritiske røster. Dette henger nok sammen med at formidlingen nasjonalt har vært at turistveiene kun er vellykket. Det blir også vanskelig med diskusjon når det er knyttet så stor prestisje til prosjektene. Da blir man fort regnet som en grinebiter når man kommer med kritikk.

For ordens skyld: Bruket har ikke ønsket å delta på konkurranser som turistveiprosjektene, fordi de heller vil bruke gratistimer direkte i lokalsamfunnet.

I diplomprosjektet «Sirens of Sauda» fra AHO, av Ask Olsson Aabø og Carl Daniel Romm, presenteres vi for en litt annen måte å tenke Nasjonale turistveger på.

Foto: Ask Olsson Aabø og Carl Daniel Romm

To skilt ut av Sauda

Som et slags ubevisst svar på kritikken mot at turistveiprosjektene plasseres mellom bygdene, finner vi diplomprosjektet «Sirens of Sauda» av Ask Olsson Aabø og Carl Daniel Romm, som i dag driver kontoret Arbeidsgruppa Ny Von. I diplomen utforsket de den gamle industribyen Sauda i Rogaland.

Prosjektet startet ikke med turistveier som tema, men Sauda ble valgt fordi det fantes karakter og bymessighet.

– Det er lite å gjøre der og mange interessante og rare bygg som står tomme. Dette har fellestrekk med mange tettsteder. Det har vært mye aktivitet, men nå skjer det tilsynelatende ingenting, sier Aabø.

Samtidig oppdaget de turistveistrekningen Ryfylke, med totalt syv prosjekter, som går gjennom Sauda.

– I prosjektet viser vi et bilde av to skilt i byen – det ene viser vei til en ski resort, mens det andre viser vei til turistveiprosjektet Allmannajuvet av Peter Zumthor. Mellom de to punktene ligger det en by som ikke får oppmerk- somheten den fortjener, da den har havnet på sidelinjen av fylkesveien, sier Romm.

Et strekk av fortellinger

De to understreker at deres prosjekt ikke egentlig er en kritikk av turistveiprosjektene, men mer en fabulering rundt hvordan disse prosjektene kan videreføres ved å heller koble seg på lokalsamfunnene og tenke på turist- veiprosjektene også som et urbant verktøy.

– Allmannajuvet er et knallfint prosjekt og har den gode turistveityngden. Samtidig er det påkoblet det lokale og Zumthor legger opp til en dialog med det som skjer i Sauda sentrum, sier Romm.

De ønsket derfor å utnytte at turistveiprosjektene kom- mer med god arkitektur, masse penger og potensielt mange turister.

– Spørsmålet ble om vi kan bruke turistveiene som noe mer enn å dreie kameralinsen mot naturen? Kan vi dreie den mot et tettsted, jobbe med menneskene som faktisk bor der og skape et sosialt turistveiprosjekt i ste- det? For det finnes steder der folk bor langs disse strekkene – med fantastiske historier og interessante ting som skjer, sier Aabø.

Hovedpoenget i «Sirens of Sauda» er at en levendegjort hovedgate i Sauda innlemmes som eget turistveiprosjekt. I tillegg aktiviseres byen med blant annet «Bar Calypso», en utvidelse av smelteverkets fjernvarmeanlegg (en attraksjon i seg selv) og et samarbeid med Sauda Sogelag om galleri og kontorfellesskap. Målet er at Sauda skal besøkes av et mangfold av mennesker – og at flere av attraksjonene er gratis, på linje med turistveiprosjektene.

– Vi gjenoppdager og vekker til live den kaotiske arkitekturen som har oppstått av nødvendighet og forfalt når den ikke var trengt lenger.

Målet er at folk ikke lenger kjører forbi, men at skiturister, sjøfolk, fabrikkarbeidere og businessfolk på fabrikkbesøk dras inn i sentrum og møtes.

– Kanskje handler dette om å ikke tenke turistveiprosjektene som bare punktvise opplevelser langs en vei. Kanskje handler det mer om å se på turistveiene som ett større territorium, eller et strekk med fortellinger som veves sammen med både kultur og natur på de aktuelle stedene, sier Romm.

Caspar David Friedrichs maleri «Vandrer over tåkehav» fra 1817.

Foto: Hamburger Kunsthalle

– Ødelagt et sted

Bertram Brochmann, sivilarkitekt fra Bergen, har uroet seg over turistveiprosjektene i en årrekke. I 2019 skrev han i Arkitektur N at prosjektet måtte stoppes og i alle fall overføres fra Statens Vegvesen til Miljødepartementets portefølje.

Brochmanns argument er todelt. Det første handler om arkitektursyn forklarer han. Selv kommer han fra NTH (i dag NTNU) hvor han studerte mens Arne Korsmo (1900- 1968) fremdeles levde. I tillegg har han vært inspirert av det han kaller Øygard-arkitektur, altså en funksjonell, nøktern arkitektur som tar utgangspunkt i stedets klima, hav, natur, og menneskenes behov.

– For meg handler det om at mitt arkitektur- og verdenssyn kolliderer helt med turistveiprosjektene. For meg er arkitektur noe mer enn et vakkert designet toalett som dominerer disse prosjektene. Arkitektur er syntesen av veldig mange ting, mens designet i disse prosjektene er altfor enkelt og spektakulært til å kalle seg arkitektur.

– Hvilke konkrete prosjekter tenker du da på?

– Det finnes flere forsiktige og stille prosjekter, spesielt i de tidlige årene, men etter hvert har de vokst på seg. Da tenker jeg spesielt på utsiktsterrassene hvor designet over- skygger stedet det ligger på. Ved Vøringsfossen (Carl-Viggo Hølmebakk journ. anm.) har man for eksempel fullstendig ødelagt stedet. Juvet var fra naturens side et spennende sted, nå har vi fått et overdimensjonert rekkverk og en bro som aldri skulle vært bygget. Det er på en måte utført voldtekt av stedets egenart.

Savner kritisk distanse

Brochmann mener det er miljøet rundt Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) som her har gått god for én spesiell måte å tenke arkitektur på. Mangeårig rektor ved AHO, Karl Otto Ellefsen (2002-2014), satt også i arkitekturrådet til turistveiprosjektet. Brochmann mener dette har ført til en uheldig AHO-dominans over prosjektene.

– AHO og Ellefsen ble garantister for arkitekturen i prosjektene og denne faglige garantien derfra har selvsagt sørget for fortsatte millionbevilgninger og en opprettholdelse av Nasjonale turistveger som en suksessfortelling. Vi som har vært kritikere har sjelden blitt lyttet til.

– Du mener også prosjektene burde blitt lagt under Miljødepartementet. Hvorfor?

– Fordi jeg kan ikke lenger se at det er noe bærekraft i disse prosjektene. Det kunne man kanskje sikret ved at en annen aktør, som Miljødepartementet, hadde tatt over ansvaret, som ville se turistprosjekt i en litt større sammenheng.

Foto av Bertram D. Brochmann

Bertram Brochmann, sivilarkitekt.

Foto: privat

Telefonkiosk-dass

Den andre delen av kritikken til Brochmann handler om det mer overordnete samfunnsnivået:

– Mitt spørsmål er hvordan den offentlige millionbruken på turistveiene ser ut fra distriktene, med sin over- dådige designstandard og kostnad som langt overgår en som driver gårdsbruk på «sparebluss»? Dette er selvsagt forskjellige budsjetter, men sett fra distriktet oppfattes det som merkelig pengebruk.

Han mener det kan finnes helt andre måter å tenke at arkitektur kunne oppfylt funksjonene for rasteplassene på.

– Hvis det å bygge toaletter var hovedpoenget, kunne man gjort som med de røde telefonkioskene til arkitekt Georg Fredrik Fasting (1903-1987). Standard toalett kunne være i et enkelt funksjonelt element i landskapet. Det ville ha gitt flere tilgang til toalett i stedet for disse få spesialprosjektene. Det tror jeg ville blitt akseptert lokalt på en helt annen måte. Eventuelt kunne man gitt millionene til oppgradering av bensinstasjoner og gitt disse oppdraget.

Mot en ny periode

Brochmann viser til at han var til stede da Arne Næss forklarte noen BAS-studenter at det må være «lov å bygge fysiske byggverk i naturen om de inngår i en økologisk sammenheng».

– Nasjonale Turistveier har klart å få bygget spektakulære rasteplasser i «indrefileten» av norsk natur uten at det fysiske bygde inngår i noen økologisk sammenheng. De må nå benytte sitt 30-årsjubileum til å avslutte oppdraget. Vi må heller bruke millioner på å opprettholde natur og norsk landbruk. For bilturister vil det være mer interessant å oppleve levende bygder, enn å se rare og morsomme subsidierte toalettbygninger med tilrettelagt utsikt som er egnet for fotografering.

>
>
>