Arkitektur til skolesekken

– Kanskje får vi flere barn med ulike bakgrunner til å tenke at de skal bli arkitekt når de blir store, sier Gjertrud Steinsvåg. ROM med ny nasjonal utlysning for formidling av arkitektur og design for barn og unge.

Har du idéer til formidlingsprosjekter om arkitektur og design for barn og unge? Nå er tiden inne for å søke på ROMs workshop for utvikling av prosjekter til den kulturelle skolesekken. Her fra fjorårets seanse på ROM i Oslo. 

Foto: ROM
>

For tredje år på rad arrangerer ROM for kunst og arkitektur en såkalt nasjonal DKS LAB rettet mot fagfeltene design og arkitektur. DKS står for «den kulturelle skolesekken», som har vært en del av en politisk kulturpolitisk satsing for grunnskolen siden 2001. 

For to år siden ble ROM inkludert med en egen satsing for arkitektur og designfeltet. I deres DKS-laboratorium gir de arkitekter og designere muligheten til å utvikle slike skolesekk-prosjekter og gir samtidig en støtte på 25.000. I alt 18 arkitekter har de foregående årene vært med på disse oppleggene. 

– Her tenkes det nytt og eksperimenteres med undervisning innenfor den kulturelle skolesekken (DKS). Det er et uforpliktende laboratorium for å teste ut nye prosjekter egnet for turné i DKS, sier Gjertrud Steinsvåg, daglig leder i ROM til Arkitektur. 

>

Bli arkitekt som stor

DKS LAB-en til ROM varer i fem dager og har som underordnet intensjon bak å «øke barn og unges bevissthet om at deres liv og identitet er relevant for å løse fremtidens utfordringer i design, arkitektur og stedsutvikling, og å styrke spekteret av idéer, verdier og løsninger innenfor fagfeltene». 

– Det gledelige er at det Kulturtankens treårige initiativ DKS LAB er blitt vurdert som et vellykket prosjekt gjennom rapporten «Goddag, mitt navn er kunstner», og fornyet med tre nye år, sier Steinsvåg.

– Hvilke prosjekter vil du trekke frem fra de tidligere årene? 

– Arkitekten Armelle Breuil (JAM Collective, ACAN og ACT!) har en sammensatt praksis hvor hun også innlemmer formidlingen til barn og unge. Hennes prosjekt handler om å eksponere barn for arkitektur og design og få dem til å forestille seg hvordan det vil være å ha rollen som arkitekt. Målet er å åpne opp for at barn fra ulike bakgrunner skal kunne tenke at de kanskje skal bli arkitekt når de blir store. Hun var med på DKS LAB I 2022, og har fått gjennom sine prosjekter til DKS. Fra 2023 vil jeg også trekke frem arkitektene i Søstera100, som utvikler spennende prosjekter.

Målet med DKS-LAB er å få best mulig undervisningsopplegg innen arkitektur og design inn i den kulturelle skolesekken. Her fra fjorårets workshop. 

Foto: ROM

Ikke Oslo-lab

Etter laben er deltakerne rustet til å søke om å bli en del av den kulturelle skolesekken – det er derimot ingen automatikk i at de blir det. 

– Målsettingen med laben er at denne søknaden til DKS i oktober blir best mulig. Slik at DKS får best mulig undervisningsopplegg innen arkitektur og design. Det er en betalt idéutviklingsjobb.

For ROM er det også viktig å formidle at dette er et nasjonalt prosjekt hvor aktører i hele Norge inviteres inn. Siden den fysiske delen av opplegget, en tredagers workshop, holdes på ROM i Oslo, dekkes derfor alle reise- og oppholdskostnader.

– I kunstfeltet finnes det mange flere institusjoner, også regionale, mens design- og arkitekturfeltet er rigget på en annen måte. Derfor er dette nasjonal lab for folk fra hele landet, sier Steinsvåg. 

Vil du vite mer om utlysning, DKS-midlene og videre program, les her

>
>
>