Ellefsen skriver om arkitektutdanning

Karl Otto Ellefsen med ny artikkelserie om arkitektutdanning i Arkitektur. – Kan muligens bidra i diskusjonen, sier Ellefsen. 

Karl Otto Ellefsen med ny artikkelserie om arkitektutdanning i Arkitektur. – Kan muligens bidra i diskusjonen, sier Ellefsen. 

Portrettfoto av karl Otto Ellefsen

Karl Otto Ellefsen gikk av som rektor ved AHO for ti år siden. Nå mener han tiden er inne for å melde seg på debatten om norsk arkitektutdanning. 

Foto: privat
>

Professor emeritus og tidligere rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Karl Otto Ellefsen, vil i de kommende månedene skrive flere tekster om arkitektutdanning for Arkitektur.

– Det synes nødvendig å diskutere arkitektutdanning på nytt, sier Ellefsen.

– Kan muligens bidra

Selv satt han i rektorstolen i perioden 2002 til 2014. Han var også professor i arkitektur og urbanisme ved NTH og AHO, ledet den europeiske organisasjonen for arkitektutdanning EAAE i to perioder og arbeidet i en tiårsperiode som professor i Kina.

Foreløpig er det planlagt seks artikler i Arkitektur før sommeren, hvor han skal ta opp ett tema av gangen. Han er imidlertid svært sparsommelig med informasjon om artiklene som han omtaler som «petiter», men sier følgende:

– Med 40-års erfaring fra undervisning, forskning og universitetsledelse ved arkitektskoler nasjonalt og i utlandet, kan jeg muligens bidra til denne diskusjonen.

>

Begynner med CNS

Første artikkel tar utgangspunkt i den ikoniske teksten «Bli ved din lest» av Christian Norberg-Schulz (1926-2000), som var mangeårig redaktør i Byggekunst og professor ved AHO.

Norberg-Schulz skriver i Byggekunst i studentrevolusjonens år 1968: «I dag er det spesielt viktig at arkitekten behersker sitt fag, at han kan forme».

Løsningen er ikke «at vi blir amatører på andre områder slik som sosiologi og økologi, men at vi blir bedre arkitekter».

Det neste bidraget vil ta opp forholdet mellom å arbeide med arkitektur som verk og arkitektur som omgivelser eller rom, to typer ferdigheter som arkitektutdanning skal formidle til studentene.

Selvpålagt munnkurv

Selv har Ellefsen valgt en slags selvpålagt munnkurv etter at han gikk av som rektor.

– Det er naturlig at man holder kjeft etter at man har gått av som rektor. At man ikke blander seg inn i de tingene man selv har jobbet med. Det var fornuftig, sier han. 

Men nå synes han avstanden i tid, til den gangen han arbeidet som rektor, er så stor at han kan snakke ganske fritt også om arkitektutdanning og arkitektskoler.

– Det foregår store diskusjoner om utdanning og universitetene i samfunnet for tiden. Disse debattene har ikke kommet til arkitektfaget ennå, men det kommer de til å gjøre. Her vil jeg gjerne ytre meg og trekke opp diskusjoner, avslutter Ellefsen.

Les Karl Otto Ellefsens første tekst på arkitektur.no førstkommende tirsdag (23. april).

>
>
>