Støtte til kunstfaglige utdanninger fra Stortingets talerstol

Rektor ved AHO mener skolen står i fare for å miste evnen til å levere på samfunnsoppdraget. Fra Stortingets talerstol får hun støtte fra Høyre, SV og Arbeiderpartiet, som reagerer på sikringen av finansieringen av kunstfaglig høyere utdanning, i forslaget til statsbudsjett.

Rektor ved AHO mener skolen står i fare for å miste evnen til å levere på samfunnsoppdraget. Fra Stortingets talerstol får hun støtte fra Høyre, SV og Arbeiderpartiet, som reagerer på sikringen av finansieringen av kunstfaglig høyere utdanning, i forslaget til statsbudsjett.

Kari-Anne Jønnes (H) på Stortingets talerstol, da hun stilte interpellasjon til høgere utdanningsminister Sandra Borch, torsdag i forrige uke.

Foto: Faksimile Stortingets Nett-TV
>

– Skal vi løse morgendagens behov i forhold til IT, helse og grønn omstilling, trenger vi også de kreative utdanningene, de som lever av å utfordre og som snapper opp trender og tendenser, sa Kari-Anne Jønnes (H) i sitt innspill til høgere utdanningsminister Sandra Borch, torsdag forrige.

Jønnes reagerer på at forslaget til statsbudsjett fører videre endringene i finansieringssystemet for utdanning som ble gjort kjent i Utsynsmeldingen som Kunnskapsdepartementet leverte i vår.

Dette nye systemet betyr blant annet at flere kunstfaglige utdanninger, som de vet Arkitektur- og designhøgskolen, får halvert finansieringen av nye studieplasser, skriver AHO selv i en pressemelding. 

– Resultatet av regjeringens tillitsreform er at vi og utdanningsinstitusjoner som Kunsthøgskolen i Oslo og Norges Musikkhøgskole fryses i den situasjonen vi er i, sier rektor ved AHO, Irene Alma Lønne.

>

 Må prioritere tilleggsbevilgninger

I sitt innlegg til Borch poengterte Jønnes videre at helhet, langsiktighet og forutsigbarhet er viktig for de kunstneriske utdanningsinstitusjonene:

– Det er ingen tvil om at det også i framtida vil være behov for disse institusjonenes kunnskapsproduksjon, sa Jønnes.

Hun fikk også støtte fra Arbeiderpartiets Lise Selnes, som oppfordret regjeringen til å sikre god nok finansiering av nye studieplasser for høgskoler som Arkitektur- og designhøgskolen:

– Dersom du skal øke antall studieplasser på disse studiestedene, må det følges av en tilleggsbevilgning. Det forstår alle, for det er dyre utdanninger å gjennomføre. Statsråden og regjeringen må prioritere tilleggsbevilgninger, sa Selnes fra Stortingets talerstol.

Faksimile Stortingets Nett-TV

– Dersom du skal øke antall studieplasser på disse studiestedene, må det følges av en tilleggsbevilgning, argumenterte APs Lise Selnes. 

Kjærkommen støtte

For AHO er støtten fra Høyre, SV og Arbeiderpartiet kjærkommen i møte med et stort paradoks, skriver skolen selv i sin pressemelding:

– Regjeringen forverrer rammevilkårene til vår utdanning som jo nettopp leverer kompetanse inn mot IT, helse og det grønne skiftet. Våre arkitektur- og landskapsarkitekturstudenter jobber i hele Norge med å styrke byer og distrikter i møte med klimaendringene, tegne gode, klimavennlige boliger og bidra til sirkulær økonomi i byggebransjen. AHOs designstudenter lærer å utvikle brukernære digitale løsninger for helsetjenester, utslippsutsatte næringer og inkluderingstiltak i bygd og by, sier rektor Irene Alma Lønne ved AHO, og avslutter:

– Vi står i fare for å miste fleksibiliteten vår og dermed evnen til å levere på samfunnsoppdraget vårt, i takt med de dramatiske endringene vi ser rundt oss, sier Lønne.

>
>
>