Studenter brygger eliksir for bokvalitet i sommer

Fem studenter kom gjennom nåløyet for Sweco og Aspelin Ramms sommerworkshop, kalt «Livet inni husene». I løpet av seks uker skal de finne løsninger på vegne av planleggere med ambisjoner om høyere boligkvalitet.

Dette er syvende året Aspelin Ramm og Sweco arrangerer sommerstudentprosjekt. Årets studenter fra venstre: Synne Aurora Bredesen Gullbekk, Gard Gundersen Sagbakken, Edvald Johnsen, Priya Selvakumaran og Sofie Tømmer.

Foto: Jonas Villa-Absalonsen
>

Byliv og byrom har tidligere vært i fokus når Sweco og Aspelin Ramm har arrangert sommer-workshop for studenter. I år er det boliglivet som står for tur.

– Med «Livet inni husene» vil vi identifisere og utforske grunnstoffene i bokvalitet, sier Johannes Goa Ludvigsen fra Sweco i en pressemelding.

Ambisjonene på vegne av studentene er store, når Ludvigsen håper eksperimentene til slutt kan tilby en eliksir til alle som vil skape boliger av bedre kvalitet.

– Folk burde forvente atskillig mer av det som bygges i dag. Det er provoserende. At Arbeidskraft og materialutvinning koster stadig mer, skulle bare mangle i et sosialdemokrati med felles ambisjon om velstandsvekst på tvers av klasse. Da må vi finne nye løsninger for kvalitet, enn å jamre over kostnader sier Kenneth Dahlgren i Aspelin Ramm til Arkitektur.

>

Kenneth Dahlgren er sjef for områdeutvikling og innovasjon i Aspelin Ramm, og med å lede årets prosjekt.

Foto: Aspelin Ramm

Tverrfaglig studentteam

Dahlgren gleder seg til å ønske fem studenter velkommen til seks uker med undersøkelser. Årets studenter er Synne Aurora Bredesen Gullbekk, Gard Gundersen Sagbakken, Edvald Johnsen, Priya Selvakumaran og Sofie Tømmer.

To av dem er arkitekter, én er ingeniør, én er samfunnsviter og én er interiørarkitekt.

– Målet er å ivareta hele næringskjeden til en bolig, fra struktur, til det indre livet i rommet, forestillingen om grunnfunksjonene en bolig skal ha. Det er et sted for fest, hverdag, barndom, ro og kontemplasjon, forteller Dahlgren.

– Burde dere i så fall hatt med en eiendomsmegler?

– Det kan hende noen søkte, men de var kanskje ikke overbevisende nok i motivasjonsbrevet, sier Dahlgren med et smil om munnen.

Det var over 350 søkere til årets opplegg, så nåløyet var trangt, forteller han.

– Vi ser etter engasjerte blikk, studenter med en personlig flamme som kan antenne dette landskapet, sier Dahlgren.

Studentene er hjemme hos smykkekunstner Ole Sand.

Foto: Jonas Villa-Absalonsen

Begrepet skal flombelyses

Workshopen ønsker å adressere manglende fokus og kjærlighet som gis til boligen. Hjemmet er kjernekomponenten i folks liv, sier Dahlgren, og burde handle om mer enn TEK17 og reduksjon av kostnader. Hvor er det blitt av ambisjonene for menneskeliv og samfunnsliv? Lurer han på.

– Men hvor slutter faget og starter politikken og vice versa?

– Politikk og fag henger jo helt tett sammen, understreker Dahlgren.

– I det siste har mange arkitekter og planleggere signert et opprop mot reduksjon av minstekrav til leilighetsstørrelser, må studentene forholde seg til disse diskusjonene?

– Vi følger absolutt med i Aspelin Ramm, men vi har ikke noe offisielt standpunkt. Studentene som kommer inn skal få lov til å definere tilnærmingen selv. Vi forsøker å rigge et team som kan få inn nye blikk, svarer han.

Etter dialog med mentorteamet, bestående av Hanna Asefaw, Erling Dokk Holm, Thomas Thorsnes, Cecilie Claussen, skal studentene legge frem resultatet av arbeidet på høstens Oslo Urban Week.

– Det kan forhåpentligvis fungere som en brekkstang for å tenke annerledes: om det er knyttet til byggeteknologi, romforståelse, smarte- og deleløsninger, eller hva det er, så håper vi i alle fall på å oppnå noe – at vi har klart pirke i dette begrepet "bokvalitet" – hva det ikke er, og hva det kan være, sier Dahlgren.

>
>
>