Studentpris til nytenkende bofelleskap

Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole får Statsbyggs studentpris for arkitektur 2023. – Oppgaven viser en bevissthet rundt arkitektens rolle som prosessleder i samfunnet, heter det fra juryen.

Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole får Statsbyggs studentpris for arkitektur 2023. – Oppgaven viser en bevissthet rundt arkitektens rolle som prosessleder i samfunnet, heter det fra juryen.

Underdirektør Hege Eeg i Statsbygg (t.v.) delte ut studentprisen til Nora Håskjold sammen med BAS-rektor Emma Nilsson (t.h.). Magnus Gjesdal var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Statsbygg
>

Et bofelleskap for studenter, eldre og flyktninger er temaet for oppgaven «Rotløs, mot et rotfeste», av Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole. Studentene premieres med Statsbyggs studentpris fordi de klarer å tenke nytt om integrering og integrering, heter det i en pressemelding.

– Oppgaven tar for seg en svært aktuell problemstilling. Vinnerne setter seg høye mål med et bofelleskap, som kan føre mennesker med ulik bakgrunn sammen, sier Synnøve Haugen, jurymedlem og sjefsarkitekt i Statsbygg, i meldingen.

Statsbygg har siden 2008 delt ut studentprisen for arkitektur til «eksperimentelle og nyskapande studentprosjekt på masternivå».

>

Tilpasningsdyktig felleskap

Oppgaven til Håskjold og Bjørndal er lagt til et gammelt industriområde i Kristiansund. Her planlegger de boliger for fire like store grupper: flyktninger, studenter, eldre og en siste del som skal være tilgjengelig for alle. 

I bofellesskapet signerer beboerne en leiekontrakt og velger ulike oppgaver de kan bidra med. Studentene ser for seg at blant annet felles vedlikehold vil være med å skape tilhørighet og trivsel.

Det er også en gitt fordeling mellom private, felles og offentlige arealer og en planlagt kafé er tegnet inn. I tillegg kan leilighetsstørrelsene justeres og tilpasses slik at alt fra større barnefamilier, studentkollektiv til einslige eldre kan passe inn.

Oppgaven består av tre hovedelementer, en boligstruktur plassert på et gammelt industriområde i Nordsundet, et tidsskrift for å drøfte prosjektets forløp og framtid, og en håndbok som en invitasjon til kommunen. Her situasjonsmodell 1:500 fra diplomutstilling. 

Foto: Erle Una Eiane

Diplomoppgave foreslår en boligstruktur i det gamle industriområdet av Nordsundet på Goma i Kristiansund. Leilighetene skal romme en sammensetning av ulike mennesker. Her strukturmodell, bygg 2 (1:50). 

Foto: Erle Una Eiane

Leilighetene er fleksible og kan tilpasses ulike bosituasjoner. Her plan av leiligheter i bygg 2, fjerde etasje. 

Illustrasjon: Nora Håskjold/Magnus Gjesdal

Arkitekten som prosessleder

Arkitekturen er preget av bygninger med enkle konstruksjoner. De som bor der kan også selv velge enkelte løsninger og farger. Kledningene er festet til rammer som kan skiftes ut og gjøre vedlikehold enkelt.

 Juryen mener det er gjort et «grundig og troverdig forarbeid med studier av relevante referanseprosjekter, feltarbeid og intervju med relevante eksperter og brukergrupper i nærområdet».

 – Vi er imponert over engasjementet og arbeidet som er lagt ned. Oppgaven viser en bevissthet rundt arkitektens rolle, ikke bare som formgiver, men også som prosessleder i samfunnet. Det arkitektoniske uttrykket er også tydelig. Selvbyggerboligene er løst med gode og logiske romløsninger, og med fleksible fellesareal der de forskjellige beboergruppene kan møtes og etablere aktiviteter.

>
>
>