Ole Fredrik Bruskeland Stoveland

Foto: Tove Lauluten

Det var med dyp sorg at vi i 4B Arkitekter mottok melding om Ole Fredriks plutselige bortgang. Norge har mistet en profilert arkitekt med markant praksis innenfor kulturbygg og restaurering. Ole Fredriks engasjement utenfor kontoret som lærer ved AHO og leder med flere verv i NAL og Norsk Arkitekturmuseums Venner, viser hans store faglige innsats, noe som ble anerkjent i 2011 da han ble slått til ridder av Kongen.  

Som en av gründerne og leder av vårt kontor gjennom mer enn fire tiår, var Ole Fredrik raus med et vennlig vesen. Smilet var aldri langt unna. Hans velvalgte ord kunne bringe klarhet i enhver situasjon, og han var skarp og tydelig når det var nødvendig, i kraft av sin stilling.  

Ole Fredrik var alltid søkende etter den presise og poetiske forståelse som finnes i alle oppgaver. Hans diplomarbeid og senere vinnerutkastet for Ibsenhuset i Skien, sammen med Åsmund Skard, er en grunnstein i 4B’s historie.

Strategi, med de store overbyggende ideer, var Ole Fredriks styrke. En sterk interesse for det musikalske førte også til at stemning og melodi ble en ledetråd i hans arbeid. Operakonkurransen i Oslo, og i Paris sammen med Sverre Fehn, samt videreutviklingen av Oslo konserthus er gode eksempler på dette.

Med sitt engasjement i Norsk Arkitekturmusen viste Ole Fredrik tydelig interesse for restaureringsarbeid og han har stått ansvarlig for flere prominente oppgaver. Blant annet Høyesterett, Det Norske Teatret, De Kongelig Eiendommer og ikke minst Eidsvollsbygningen. 

Hans pensjonisttilværelse ble altfor kort. Vi er dypt takknemlige for alle de flotte årene han delte med oss i 4B, og våre tanker går nå først og fremst til Celia, Fredrik, Hannah og Christian i sorgen og savnet som de må leve gjennom i tiden framover.