Willy Thomassen

Portrett av Willy Thomassen i svart hvitt. Foto.

Født på Hamarøy 8. januar 1943 ble Willy Thomassen 80 år før han døde den 29. mars. Oppveksten på Tranøy, der foreldrene drev gartneri, preget Willy. Han gjennomførte en målrettet utdanning, til slutt som landskapsarkitekt. Sammen med Randi, som døde i 2017, bodde han på Bøler gård som var Randis barndomshjem.

Willy var et reflektert menneske som engasjerte seg sosialt og faglig. Før han studerte landskapsarkitektur på landbrukshøgskolen i 1970-1973, utdannet han seg som anleggsgartner, og gjennomførte inspirerende praksisopphold bl. a. i Sveits. Den praktiske erfaringen han fikk gjennom årene som anleggsgartner preget hans arbeid som landskaparkitekt. Hans sosiale engasjement hadde mange uttrykk. Som ukesjef for studentene på Ås i 1972 fikk han benyttet sine evner til å skape samarbeid og fellesskap. Som en av stifterne av Østensjø rotaryklubb fikk han prege lokalmiljøet.

Willy var en høyt verdsatt kollega og venn. Med sin aktive deltagelse i Norske landskapsarkitekters forening, der han ble æresmedlem i 2009, var han en viktig faglig stemme. I NLA var han i flere år styreleder, og representant for landskapsarkitektene i ulike tverrfaglige utvalg,

Norsk landskapsarkitektur har gjennomgått en rivende utvikling fra 1970-tallet til nå. Willy har vært en betydelig bidragsyter i denne utviklingen. Som landskapsarkitekt begynte han umiddelbart etter utdanningen som privatpraktiserende. Først alene, men ganske snart ble det innledet et inspirerende samarbeid som gjordeham til partner i Hindhamar Sundt Thomassen AS. Fram til 2013 var han en omtenksom og faglig utfordrende partner med stor tyngde og engasjement. Han ble en viktig mentor og inspirator for yngre kollegaer.

Landskapsforming og terrengforming av parker og grøntstrukturer var et viktig og engasjerende faglig tema for ham. Veritasparken på Høvik ble et inspirerende prosjekt for ham. Området står i dag som et av de betydeligste parkprosjektene i Norge på 1970-tallet. Hans formgiving, slik som i utomhusanleggene ved Norges Bank i Oslo og Rikshospitalet på Gaustad, med ekstreme krav til detaljering, var forbilledlig. Byrommene ved Regjeringskvartalet i Oslo, som han gjorde sammen med Morten Løvseth og billedhogger Asbjørn Andresen, er et eksempel blant flere på formgiving av byens uterom som Willy utførte med en ekstrem grad av kreativitet og presisjon.

Willy Thomassen var en inspirator blant landskapsarkitekter og venner. Han var en faglig ressurs med stor arbeidskapasitet og målrettet gjennomføringsevne. Med Willys bortgang har vi mistet en betydelig venn og kollega.