Bar bakke landskapsarkitekter

Av Solveig Nygaard Langvad

Publisert 03. oktober 2023

Mennesker sitter i en sirkel i en hage med busker rundt og ser opp på fotograf. Foto.

Landskapsarkitektene i bar bakke.

Foto: Knut Hallgeir Wik

Bar bakke etterstreber en nøktern eleganse i sine prosjekter, og er stolte av å være landskapsarkitekter som er gode å samarbeide med. Møt dem i Selvangivelsen.

Av Solveig Nygaard Langvad

>

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?

Detaljprosjektering av gårdsrom for store og små boligprosjekter, by- og gaterom, reguleringsplaner og konkurranser.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?

Større eiendomsutviklere og næringsinteresser, totalentreprenører.

Hvilken eierstruktur har dere?

Vi er et aksjeselskap med syv ansatte på eiersiden.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?

Flat struktur. Prosjekterende daglig leder og prosjektledere etter senioritet og erfaring.

Minste pågående prosjekt i omsetning:

«Landskapsakupunktur» i form av delprosjekter for tilgjengeliggjøring av park- og rekreasjonsarealer for Grefsen kirke.

Største pågående prosjekt i omsetning:

Hovden Badeland er et prosjekt som nettopp har startet opp. Etter en brann for noen år siden skal Hovden Badeland utvides med bl.a. utebassenger, fossebad og sauna langs bredden av elva Otra. Landskapsanlegget er en viktig brikke i satsningen for å gjøre Badeland til en helårsattraksjon. Samarbeid med ALL Atelier og Outline arkitektur.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene:

Hovedsakelig tre ting: Materialbruk, vegetasjon og BIM. For oss blir det kontinuerlige oppdateringer på stedegen vegetasjonsbruk gjennom registrering, bevaring og forsterking av naturkvaliteter. Vi har også lang tradisjon for gjenbruk av materialer i våre prosjekter, hvilket bare blir viktigere og viktigere i pågående diskusjoner om opp- og resirkulering og sirkulærøkonomi. Vi har også fortsatt satsing på BIM for landskap og intern og ekstern kursing i Vectorworks Landmark for bedre samhandling og samarbeid i byggeprosjekter i alle skala.

Hvilke debatter som omhandler arkitektur er mest aktuelle der dere holder til?

Klimatilpasning, arealbruk og bevaring av grønne lunger, bilfritt bymiljø og sykkel/ gangbare bystrøk, bomiljø og hverdagslandskapet, lekeplasser og materialover bruk, digitalisering og samhandling på tvers av fag.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?

I aller høyeste grad. Landskapsarkitekters daglige virke er direkte påvirket av klima, økologi og menneskers inngripen i naturen, hvordan vi kan gå skånsomt til verks i møte med vekst og jobbe på naturens premisser i all form og utvikling. Eksempelvis har den siste tids nedbørshendelser vist hvor viktig det er med overvannshåndtering og hvordan våre enkle, naturbaserte løsninger kan spare omgivelsene for store belastninger og kostnader. Det er til og med billig å bygge, hvis man sammenlikner med tekniske løsninger under bakken. Dette tar vi med oss som premisser i alle våre prosjekter – og konkretiserer det gjennom materialvalg, vegetasjonsbruk og nøye vurderte omfang av inngrep i landskap og terreng.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?

Vi har en flat struktur der prosjektledere blir engasjert i prosjekter etter type oppdrag og relevant erfaring. Daglig leder er også prosjekterende. Vi bemanner våre prosjekter med minimum en erfaren fagansvarlig, kvalitetssikringsansvarlig og en saksbehandler som følger prosjektet fra start til slutt. Det er primært seniorer og langtidserfarne som driver akkvisisjon, men alle er med og drar i samme retning mot nye, spennende prosjekter. På kontoret er vi 37,5 timer i uken med god, betalt lunsj, alle ansatte har krav på to kursdager i året for faglig utvikling og vi har noen andre goder i tillegg som gratis telefon, forsikringer o.l. Vi er konkurransedyktige på lønn.

Suksesskriterier:

Vi etterstreber en nøktern eleganse i våre prosjekter, og er stolte av å være landskapsarkitekter som er gode å samarbeide med, som tegner byggbare prosjekter det går an å vedlikeholde. Vi er pådrivere innen digital utvikling for vårt fag og er kjent i bransjen som spesielt dyktige på 3D og prosjektkoordinering, samtidig som vi holder urokkelig fast ved den gode, beskrivende håndskissen.

Hvilket prosjekt er dere mest stolt av?

Det er vanskelig å velge en favoritt. Restaureringen av Rådhusbrygge 2 på Rådhusplassen i Oslo har vært gjenstand for mye lovord, hvor vi har lagt sjelen i å gjenskape historiske dekker og kombinert det med nye elementer man ikke nødvendigvis finner så mye av andre steder, likeledes Bekkelagsbadet og tilhørende parkdrag på Ormsund, som er blitt en av Oslos aller mest populære badeplasser. Begge prosjektene er for Oslo Havn. Vi er også glade i Haugerudparken i bydel Alna, hvor vi har drevet skjøtselsbasert parkutvikling og dyrket frem et spennende prosjekt med små, effektfulle grep. Vi er også naturligvis stolte av nye Kadettangen i Sandvika, med parken og stupetårnet som har blitt et landemerke i byen. Det er allikevel boligprosjekter vi arbeider mest med – og blant dem vi er mest stolte av er Sandakerveien 100: Et større bolig- og områdeutviklingsprosjekt rundt Lillo gård, der offentlige torg, gatetun og turveier langs og mot Akerselva knytter området sammen.

Hva skal til for at dere sier nei til et oppdrag?

Prosjekter som ikke tillater oss å være oss selv, være seg gjennom form, materialbruk eller metode, er vi ikke interessert i.

Hva er deres drømmeoppdrag?

Vi er veldig glade i større parkprosjekter, selvsagt – men har lenge jobbet mot å arbeide med gravplasser. Vi har så langt kun et lite fåtall av disse prosjektene i porteføljen. Vi ønsker flere slike prosjekter, da de kan gi rom for nesten alt landskapsarkitekturen har å by på.

Hva er historien bak navnet deres?

Navnet kom fra Frode Skaug, som startet opp ulike lyd- og reklamefirmaer – alle med fengende norske navn. Gründer og ekskjæreste Kjersti spurte ham om innspill til navneforslag for et landskapsarkitektfirma, hvor han i løpet av et par timer på hytta over et glass vin tryllet frem en liste på fem-seks forslag. De andre forslagene har dessverre blitt tapt i tidens løp, men det beste av dem – bar bakke – ble valgt. 

>
>
>