Bjørnådal Arkitektstudio

Av Torgeir Holljen Thon

Publisert 04. august 2022

Arkitektkontor på kontoret

Bjørnådal arkitektstudio i Kristiansund har lyst til å jobbe med alt fra leilighetsprosjekter til kunstprosjekter og parametrisk design. Hver måned inviterer de til Creative Talk, hvor ulike kunstnere, arkitekter og planleggere holder korte foredrag.

Foto: Bjørnådal arkitektstudio

– Vi tror på en arkitektur som er både poetisk og holistisk, forteller Bjørnådal Arkitektstudio i Kristiansund i månedens selvangivelse.

Av Torgeir Holljen Thon

>

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?
Leilighetsbygg i Oslo og et kunstprosjekt i Tromsø. Vi har hatt en økende oppdragsmengde med prosjekter både lokalt, i Oslo samt kunstprosjekter, så vi har vokst fra én til fire personer i 2022.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?
Vi holder nå på med et større leilighetsprosjekt ved sjøkanten i sentrum av Kristian- sund og en konkurranse på kontrollstasjon på Grenland, så vi fakturerer både lokale utbyggere og utbyggere i Oslo-regionen. I tillegg til private oppdragsgivere med to eneboliger på Finnsnes.

Hvilken eierstruktur har dere?
Aksjeselskap.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?
Flat struktur der vi alle er involvert i prosjektene.

Minste pågående prosjekt i omsetning?
Visualiseringsprosjekt på tre timer.

Største pågående prosjekt i omsetning?
Lokale leilighetsprosjekter og leilighets- prosjekt i Oslo.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?
Vi har lyst til å satse videre på leilighetsprosjekter, kunstprosjekter og fordype oss videre i parametrisk design. I Tromsø holder vi nå på med å bygge en «kunsttribune» på 30 meter for Tromsø kommune. Kunnskapen vi har opparbeidet her, ønsker vi å bringe videre i nye prosjekter.

Hvilke debatter som omhandler arkitektur, er mest aktuelle der dere holder til?
Vi har utviklet et konsept som vi kaller Creative Talk, hvor vi hver måned inviterer ulike kunstnere, arkitekter og planleggere til å holde et kort foredrag. Her har vi blant andre invitert planavdelingen til å holde foredrag om den nye kommunedelplanen. Her kom vi inn på sentrumsutvikling og at Kristiansund som mange andre byer i realiteten har to byer som konkurrerer med hverandre: den tradisjonelle byen og kjøpe- senterbyen. Vi har også invitert Menno Cramer, som har doktorgrad i nevrovitenskap, for å snakke om menneskets persepsjon og hvordan vi oppfatter våre omgivelser.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?
Bærekraft og varighet er nøkkelverdier for oss. Vi tror på en arkitektur som er både poetisk og holistisk. Det holistiske aspektet er forbundet med natur og bærekraft i balanse med humanistiske og sosiologiske verdier. Vi har hatt et pilotprosjekt i Peru hvor vi bare jobbet med gjenbruk og naturmaterialer, og et transformasjonsprosjekt i Sandnessjøen hvor gamle industrilokaler ble prosjektert til et kunst- og kultursenter.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?
De fleste ansatte er med i Afag, og vi følger tariffavtalen. Vi har flat struktur der det meste blir diskutert over arbeidspulten.

Suksesskriterier:
Vi har vunnet en del internasjonale priser hvor alle prosjektene uten unntak er fundert på lokal identitet. Om man tør å stole på seg selv og sine nære omgivelser, kan man finne skatter som er med på å skape både lokal tilhørighet og stolthet.

>
>
>