Grape Architects

Av Torgeir Holljen Thon

Publisert 02. juni 2022

Arkitektkontor på fotballcup

Grape Architects i Oslo er opptatt av både lokalmiljøet og å ha det gøy på jobb. I 2021 arrangerte kontoret blant annet en svært vellykket fotballturnering for andre Oslo-arkitekter.

Foto: Grape Architects

Grape Architects takker nei til prosjekter som ikke er forenlig med deres verdier og FNs bærekraftsmål. I tillegg arrangerer de Norges beste halloweenfest.

Av Torgeir Holljen Thon

>

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?
Av prosjekter under bygging er de fleste større rehabiliterings- og transformasjonsprosjekter. I tillegg har vi ett større nybygg under oppføring.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?
Storebrand Eiendom, Vedal Entreprenør, Institutt for energiteknikk, Braathen Eiendom, Seltor, Stor-Oslo Eiendom, Hav Eiendom.

Hvilken eierstruktur har dere?
AS med 9 partnere med ulik eierandel.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?
Vi har en relativt flat struktur, men hvor alle prosjektene har en ansvarlig partner.

Minste pågående prosjekt i omsetning?
Vi gjør en rekke egeninitierte prosjekter for å skape diskusjon og bevissthet rundt byutvikling. Parker, gågater, sosial boligbygging og infrastruktur.

Største pågående prosjekt i omsetning?
Rehabilitering av Filipstad Brygge 1–3 for Storebrand. Her får vi brukt hele kontoret på å skape nye forbindelser til både Nationaltheatret stasjon og fremtidens bydeler på Filipstad og Hjortnes.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?
Skal vi nå klimamålene vi har satt oss, vil gode og innovative måter å rehabilitere og transformere byggene vi allerede har bli enda viktigere. Vi satser også på mange byutviklingsdebatter i vårt kjerneområde Oslo.

Hvilke debatter som omhandler arkitektur, er mest aktuelle der dere holder til?
En mer inkluderende byutvikling, sosial bærekraft, bilfritt byliv, innovasjonsdistrikter, og så synes vi at vårt nærområde Vika fortjener mer debatt.

>
>

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?
Vi har lagt inn bærekraft, det lokale miljø, det globale miljø og kompetansebygging som et felles ansvar for alle ansatte. Det påvirker oss i riktig retning inn mot våre kunder, og i egeninitierte prosjekter. Det påvirker oss også kommersielt siden vi takker nei til prosjekter som ikke er forenlig med våre verdier og FNs bærekraftsmål. Vi bruker tid på å analysere politikk, fra globale målsettinger ned til konkrete levekårsutfordringer som går på klima og utslipp på bydelsnivå.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?
Grape Architects er medlem av NHO, og følger tariffavtalen mellom Afag og Abelia. De aller fleste ansatte er organisert i Afag. De ansatte og ledelsen samarbeider godt og får satt i gang og gjennomført mye sammen: Fredagsbar, studieturer i Oslo og studieturer til andre land, yoga og kettlebell fire ganger i uken, osteopatibehandling, etterutdanning, utvidet OTP for å nevne noe.

Suksesskriterier:
Nysgjerrige, modige og dyktige folk. Medlemskap i NHO, vår beliggenhet i Vika, gøy på jobb hver dag, sosialt engasjement, varierte arrangementer for våre ansatte, debatter og at vi har Norges beste halloweenfest.

>
>
>