Vikanes Bungum

Av Ando Woltmann

Publisert 26. mai 2021

Portrett av 10 mennesker satt sammen, svart hvitt. Foto.

I Haugesund har man også hjemmekontor, men de ti ansatte i Vikanes Bungum ser likevel lyst på tilværelsen på tross av smittetrykk og nedstengninger.

Foto: Vikanes Bungum

Møt Haugesund-kontoret Vikanes Bungum Arkitekter AS, som ønsker å satse sterkere mot rammeavtaler de kommende årene.

Av Ando Woltmann

>

Hvilke oppgaver det er brukt flest timer på det siste året?
Offentlige oppgaver (hovedsakelig skoler) samt større boligprosjekter.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?
I hovedsak Rogaland fylkeskommune, Haugesund boligbyggelag og en annen, lokal utbygger og entreprenør.

Hvilken eierstruktur har dere?
Aksjeselskap med tre partnere.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?
Én daglig leder med ressurs- og økonomiansvar. Vi gjennomfører kontormøter hver fjortende dag som forum for små og store problemstillinger.

Minste pågående prosjekt i omsetning?
Et mindre tilbygg til bolighus.

Største pågående prosjekt i omsetning?
Et kombinert bolig- og hotellprosjekt.

Hvordan er mulighetene i 2021? Har korona påvirket hverdagen deres?
For tiden har vi de fleste på hjemmekontor. Kun de uten barn i barnehage og skole er igjen på kontoret. Slik sett er det seniorlaget som er her. Det er stort smittetrykk lokalt, og særlig er mange i skolealder smittebærere i forhold til tidligere.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?
Generelt har vi hatt en nedgang i ansatte, omsetning og resultat de siste to-tre årene, men vi har klart oss bra og bedre enn forventet det siste året, med høyt smittetrykk og nedstenging i perioder. En stadig større andel av arkitektenes omsetning synes å bli generert fra ulike rammeavtaler. Konkurransen om rammeavtalene har vært sterkt økende de senere årene. Vi har rammeavtale med Fylkeskommunen og har tidligere også hatt med enkelte lokale kommuner. Vi ønsker å satse sterkere mot rammeavtaler de kommende årene.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?
Vi har fått på plass godkjent Breeam AP og håper på en overgang til flere og flere Breeam-prosjekter.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?
Vi er medlem av Arkitektbedriftene og følger tariffavtalen mellom Arkitektbedriftene og Afag med 37,5 timers arbeidsuke og betalt lunsj. Vi setter av 7 prosent i innskuddspensjon til alle ansatte.

Suksesskriterier?
Vi forsøker å leve opp til vårt slagord: «Gjennom godt samarbeid skaper vi overraskende og inspirerende arkitektur som kjennetegnes av god estetikk. Løsningene skal være fremtidsrettede og miljøbevisste.»

>
>
>