White Arkitekter Oslo

Av Torgeir Holljen Thon

Publisert 20. mars 2023

Arkitekter på skidag i solnedgang
Foto: White Arkitekter

White Arkitekter ønsker å vise veien til en mer holdbar og bærekraftig fremtid, og har som visjon at all deres arkitektur skal være både formsterk og klimanøytral innen 2030.

Av Torgeir Holljen Thon

>

Hvilke oppgaver det er brukt flest timer på det siste året:
WA
Bergen bystrand og ny Lungegårdspark. Det største blågrønne prosjektet i Bergen den senere tid. Vi har ARK, LARK og URB representert fra White i tillegg til lysdesign og prosjektledelse.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden:
WA
En god blanding av offentlige og private drømmekunder. Deriblant Bymiljøetaten i Bergen kommune, Oslo og Bærum kommune. Statens vegvesen / Nasjonale turistveger. Av private aktører vi holder mye av er SPG (Skandinavian Property Group), Grøndalen Utvikling, Husebyplatået/JM, Millarium.

Hvilken eierstruktur har dere:
WA
White arkitekter er Skandinavias største arkitekturkollektiv. Vi er medarbeidereid og heldige å ha nær 800 kollegaer fordelt på 14 ulike kontor i Sverige, England og Tyskland, i tillegg til oss i Norge. I tillegg er White arkitekter representert i Øst-Afrika og Canada gjennom pågående prosjekter.

White ble etablert i Gøteborg, Sverige i 1951 av Sydney White, og DNA fra oppstarten er med i enhver nyetablering. Oslo-kontoret fyller 10 år nå på tampen av 2022.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere:
WA
Studio Oslo ligger organisatorisk under White arkitekter Gøteborg.

Oslo-kontoret har en flat kontorstruktur, men med en tydelig rollefordeling og struktur inn i prosjekt. Daglig leder er Sofie Galåen Bentzen.

Minste pågående prosjekt i omsetning:
WA
Katalysauna. Dette er en badstuepilot som gjennom bruk av ombruksmaterialer skal bidra til sosial bærekraft, forbedret folkehelse og økt fokus på sirkulære løsninger. Initiativet er egenfinansiert sammen med midler fra stiftelsen ARQ.

Største pågående prosjekt i omsetning:
WA
Bystrand og ny Lungegårdspark i Bergen.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene:
WA
I Oslo har vi tre fokusområder: tre, transformasjon og vann – alt under paraplyen Folkehelse. Dette er satsingsområder som også vår handlingsplan er bygget opp rundt.

Helende arkitektur er viktig for oss; Sammen med våre kunder er vi nysgjerrige på helsegevinstene som oppnås gjennom bruk av naturmaterialer og at psykisk og fysisk helse styrkes gjennom kontakt med natur og landskap i våre nære omgivelser. Vi har prosjekter og fokus på sosial bærekraft og på å få tilbake det grønne i byen gjennom naturrestaurering.

Hvilke debatter som omhandler arkitektur er mest aktuelle der dere holder til:
WA
By- og stedsutvikling med fokus på det blågrønne, gjenbruk av materialer samt bruk av tre i prosjekt med mål om formsterkt og klimanøytralt prosjekt er aktuelt for vår satsing.

Vi ser det som både aktuelt og nødvendig å jobbe med urban naturrestaurering (mer grønt inn i byene). I tillegg er det viktig for oss å jobbe aktivt med løsninger som håndterer vann, både med hensyn til det estetiske og tekniske i våre urbane prosjekter.

Vi lærte mye av arbeidet med Havnepromenaden i Oslo. For 10 år siden vant White arkitekter konkurransen om å utarbeide denne strategiplanen. Det var et samarbeid med bl.a. Marius Grønning og Rodeo. Denne strategiplanen har dannet grunnlag for hvordan byen har åpnet seg mot fjorden og vannet er blitt mer tilgjengelig for Oslos befolkning. Planen gjelder til 2040. Vi registrerer stor interesse fra representanter fra andre byer som ønsker å lære av dette prosjektet.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige:
WA
Bærekraft er vår drivkraft for kreativitet, innovasjon, økt delaktighet og formsterk arkitektur. Vi ønsker å vise veien til en mer holdbar og bærekraftig fremtid. Med andre ord: fokus på klima og bærekraft, både i et klimaperspektiv, men også sosialt og økonomisk, er med inn i ethvert prosjekt og prosess.

Vår visjon er at all vår arkitektur både skal være formsterk og klimanøytral innen 2030.

Vi måler også hvordan vi selv jobber og forbedrer oss. Årsrapporten er en sammenstilling av fjoråret både når det gjelder økonomi, muligheter og utvikling samt bærekraft. Denne er nedlastbar og finnes på våre hjemmesider.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold:
WA
Vi holder til i nye lokaler på Youngstorget. Det tilberedes vegetarisk lunsj hver dag i tillegg til at fruktfatet bugner. Vi tilbyr felles ukentlig yogatime, som del av teambuilding og har et lite årshjul som inkluderer badstuebesøk, skidag og ulike sosiale arrangementer. Initiativet for alt utenfor kjernevirksomheten kaller vi OFFWHITE. Det tilbys også helsesjekk hos Volvat og treningsavgifter subsidieres gjennom året. Vi møter våre kollegaer til den årlige Whitedagen i mai (alle 800 samles). Studieturer til ulike byer arrangeres hver høst.

Lønnsmessig ligger vi omtrent på snittet og vi speiler tariffavtalen. Det er flatt hierarki og kort avstand mellom ledelse og ansatte. Målet er å alltid ha en åpen dør for stort og smått.

Fast ansatte kan fra start kjøpe aksjer i White med årlig utbytte.

Det viktigste er kanskje likevel at størsteparten av overskuddet i White føres tilbake i firmaet som forskningsmidler eller inn mot nye satsingsområder.

Vi har ulike nettverk på tvers av kontorene fordelt på fag og tema som alle kan delta i. Dette gjør at alle også kan vokse på et personlig, faglig plan.

Vi jobber med suksesjonsplanlegging og muligheter for kompetanseheving.

Suksesskriterier:
WA
Vi ser tverrfaglig samarbeid som viktig og utviklende både for prosjekt, kunde og team. I tillegg til høy kompetanse i Oslo på arkitektur, landskap og urbanisme/planfaglig, tilbyr White spisskompetanse på en rekke andre fagområder. Vi kan hente inn intern ekspertise innen alt fra interiørdesign, lysdesign, prosjektledelse, klimaregnskap, bygningsfysikk, kulturminner, ulike digitale løsninger og nyvinninger, i tillegg til grafisk design og kommunikasjon.

Vi har stor respekt for hverandre og den posisjonen vi har til å kunne påvirke omgivelsene.

Den beste ideen vinner, uavhengig av avsender. Vi jobber som team og investerer energi og tid i at vi som gruppe også skal ha det godt på jobb. White arkitekter har også søkelys på arbeidskulturen gjennom den pågående internsatsing «Kulturreisen».

Hvilket prosjekt er dere mest stolt av:
WA
Vi er stolte av alle prosjektene. Det blir vanskelig å velge ut kun ett.

Hva skal til for at dere sier nei til et oppdrag:
WA
Et oppdrag som viser seg å ikke ha ambisjoner verken med hensyn til kvalitet, formuttrykk eller bærekraft, vil ikke slippe gjennom nåløyet hos oss.

Hva er deres drømmeoppdrag:
WA
Vi er veldig glade for muligheten til å gå i gang med Nasjonale turistveger. Et barnesykehus i tre ville også stå høyt oppe på drømmelisten.

>
>
>