Ettårig prosjektstilling som fagrådgiver

Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

Søknadsfrist: 09. august 2024

Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

Hjemmeside

Søknadsfrist: 09. august 2024

Det grønne skiftet trenger landskapsarkitekter og vi trenger en engasjert fagrådgiver!

 

Grønne løsninger som ivaretar både klima- og naturhensyn vil prege kompetansebehovet for bedrifter og myndigheter fremover. Landskapsarkitektens kompetanse er etterspurt, samtidig som vi sitter på et stort uforløst potensial.

 

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) har store ambisjoner og vi ønsker å ta en tydelig rolle i samfunnsdebatten på vegne av våre medlemmer. Vårt fag handler om å skape god arkitektur i møtet mellom landskap, byggverk og infrastruktur. Dette gjør vi ved å kombinere naturvitenskap og teknisk innsikt med estetikk og arkitektur i det offentlige rom. Landskapsarkitektenes kompetanse er avgjørende om vi skal vi lykkes med både å ivareta naturen og samtidig bygge et bærekraftig samfunn, og dette skal NLA være aktive i å fronte.

Vi utlyser en ettårig prosjektstilling som fagrådgiver i 100 prosent, med mulighet for forlengelse. 

Vi leter etter en fagrådgiver som deler vår ambisjon og engasjement, og som blir inspirert av utviklingen vår organisasjon skal gjennom for å møte framtidens utfordringer. Du vil bli en sentral brikke i gjennomføringen av vår strategi og en viktig rådgiver for generalsekretær. Vi trenger også deg som vil jobbe for nye forretningsmuligheter for landskapsarkitekter i et landskap i stadig endring, og måter å styrke NLAs mulighet til å bidra til dette. 

Du er en person som trives med varierte oppgaver, ser muligheter, er selvgående, idérik og tar initiativ til å løse oppgavene som skal til for å løfte landskapsarkitekturfaget, gi gode tilbud til medlemmene og videreutvikle organisasjonen. Du har fortrinnsvis en master i landskapsarkitektur, og vi ser etter deg som er nylig utdannet og klar for varierte oppgaver i arbeidslivet.

Jobben vil gi deg gode nettverk blant landskapsarkitekter og relaterte yrkesgrupper, varierte oppgaver du kan være med å forme, og stort rom for faglig oppdatering og utvikling.

 

Arbeidsoppgaver: 

 

  • - Koordinering og arbeid knyttet til faglige nettverk og arbeidsgrupper, samt foreningens egne komiteer og faggrupper
  • - Rådgivning og utarbeidelse av høringsuttalelser, taler og faglige innspill
  • - Strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid og samfunnskontakt. Stillingen innebærer kontakt med samarbeidspartnere, forelesere, sponsorer, medlemmer og andre, og fordrer å kunne formulere seg godt i norsk både muntlig og skriftlig
  • - Planlegging av faglig innhold til landskapsrelevante arrangementer og prosjekter, og sørge for praktisk gjennomføring
  • - Lage presentasjoner og visuell fremstilling som kan bidra til å kommunisere foreningens budskap
  • - Varierte oppgaver med oppfølging av foreningens handlingsprogram og videreutvikling av foreningen

 

Mulighet for rask oppstart.

Interessert? Ta gjerne kontakt med generalsekretær Line Oma på epost line.oma@landskapsarkitektur.no Søknadsfrist: 9. august 2024

 

Søk på stillingen her

 

Om arbeidsgiveren

NLA er en fagideell interesseorganisasjon for norske landskapsarkitekter med eksamen fra godkjent høyere profesjonsutdanning (masternivå). Foreningen har som formål å fremme utviklingen av landskapsarkitektur og hagekunst, og å ivareta standens interesser. Foreningen passerte 1250 medlemmer i 2023 og består av 15 lokallag rundt om i landet. 

Landskapsarkitekter kan spille en betydelig og ledende rolle i utviklingen og forvaltningen av det 21. århundres landskap. Utøvelsen av landskapsarkitektur former hvordan vi ser på miljøet vårt og bidrar til å gjøre samfunnets forhold til naturen mer synlig og relevant.