SENIOR LANDSKAPSARKITEKT BERGEN (55427)

COWI AS, Bergen

Søknadsfrist: 30. september 2023

Er du opptatt av å finne bærekraftige og grønne løsninger på hvordan vi kan bygge våre byer, bygder og infrastruktur? 

COWI AS, Bergen

Hjemmeside

Søknadsfrist: 30. september 2023

Er du nysgjerrig på hvordan din kompetanse kan sette varige spor i Bergen? Hvordan tenker du vi kan designe landskap som er med på å redusere klimagassutslippene og konsekvensene av klimaendringene vi nå ser så tydelig?

 

Som vår nye senior landskapsarkitekt blir du del av avdeling for samferdsel og byutvikling som består av over 80 medarbeidere fordelt på fem kontorer nasjonalt. COWI satser tungt på en tverrfaglig tilnærming til morgendagens bærekraftig by- og regionutvikling. Her skal du samarbeide med mobilitetsplanleggere, vann-, vei- og andre ingeniører, økonomer, arealplanleggere, plantevitere og naturforvaltere om å finne løsninger der miljø og mennesket står i sentrum.

Vi er dedikerte i vårt arbeid med å skape et grønt skifte for dagens samfunn og fremtidige generasjoner. COWI har et fagnettverk for våre 46 landskapsarkitekter som er fordelt på de fleste av våre store kontorer i Norge. Det er et nært samarbeid mellom våre 11 landskapsarkitekter i Bergen, Tromsø, Stavanger og i Haugesund som kjenner hverandre godt og utfyller hverandre faglig.

COWI jobber tett med kunder på noen av Norges mest betydningsfulle samferdselsprosjekter, som f.eks . Bybane Åsane byggetrinn 5 som starter i disse dager. I tillegg er vi eksempelvis stolte av å ha bidratt til prosjekter som Bussvei Jåttåvågen og nytt universitetssykehus i Stavanger.

 

Dette er jobben for deg om du

 

Trigges av muligheten til å få bygge opp en ny gruppe med landskapsarkitekter i Bergen.
Dine hovedoppgaver vil være faglig ansvar og disiplinledelse, samt tilbud og markedsføring i samarbeid med våre markedsansvarlige.

 

I tillegg vil du kunne jobbe med:

 

 • - Prosjektlederansvar
 • - Konseptutvikling, skisse- og forprosjekt
 • - Detaljprosjektering og byggeplassoppfølging
 • - Utvikling av blant annet gater og samferdselsanlegg, blågrønne løsninger, klimatilpasning, parker og byrom, nærmiljøanlegg, mobilitetsknutepunkt, mm.
 • - BIM-prosjektering, 3D-modellering og visualisering
 • - Reguleringsplaner

 

Din kompetanse. Vårt team. Sammen utformer vi fremtiden.

 

Vi er på jakt etter deg som vil være med å forme, bygge videre og utvikle vårt fagmiljø og bidra med din omfattende erfaring og kompetanse. Du liker komplekse, faglige problemstillinger, synes det er spennende å jobbe sammen med andre og har lyst til å bidra til vårt inkluderende arbeidsmiljø. Vi verdsetter ansatte som kan forstå kundens perspektiver, og som er dedikert til å finne de gode helhetlige og tekniske løsningene.

For å lykkes og trives i denne stillingen har du egen drivkraft og engasjement, du har et ønske om å være med å skape en mer bærekraftig fremtid, du er trent i kreative prosesser, med utforskning, prøving og feiling. Du kan jobbe selvstendig og i team, med faglig tyngde og det faller deg naturlig å bidra til et godt sosialt og faglig miljø!
 

Vi forventer:

 

 • - Utdannelse som landskapsarkitekt, landskapsingeniør eller tilsvarende
 • - Flerårig relevant arbeidserfaring innen landskapsarkitektur med tverrfaglige prosjekter, gjerne fra rådgivende virksomhet
 • - En motivasjon for å skape muligheter, engasjere deg i marked- og tilbudsarbeid
 • - Erfaring med bruk av prosjekteringsverktøy som AutoCAD, Civil 3D og tverrfaglig modellhåndtering

 

I tillegg er det ønskelig med:

 

 • - Erfaring med BIM-prosjektering
 • - God forretningsforståelse
 • - Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig.

COWI har kunder og prosjekter som kan kreve sikkerhetsklarering på ulike nivåer. Det kan derfor være krav om sikkerhetsklarering i noen prosjekter/stillinger.

 

Mer enn en arbeidsplass

I COWI jobber vi sammen med kundene våre for å skape en bærekraftig verden som er god å leve i. Det gjør vi ved å bruke både kunnskap og nysgjerrighet, og noen ganger også mot, for å skape løsningene verden trenger i dag for å få en bedre morgendag. Derfor sier vi nei til prosjekter knyttet til fossil energi og har et mål om at 100% av omsetningen vår skal komme fra prosjekter som er med å flytte verden i en bærekraftig retning.

Vi setter pris på mangfold og utviklingsmuligheter og ønsker et miljø der alle føler tilhørighet og har det gøy sammen. Det får frem det beste i deg, både på jobb og hjemme.

Vi holder hovedsakelig til i Skandinavia, Storbritannia, Nord-Amerika og India, og per i dag er vi 7,300 kolleger med kompetanse innen teknologi, arkitektur, energi og miljø.

 

I tillegg tilbyr vi:

 

 • - Muligheten til å bygge opp din kompetanse med spennende prosjekter
 • - Gode muligheter til egenutvikling gjennom personlig utviklingsplan, COWI Academy og mentorordningen COWI Connect
 • - Nasjonalt og internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfelt. Vi har ca. 70 ulike faglige nettverk i COWI
 • - Et aktivt bedriftslag, lønningstreff og bedriftshytter
 • - Fleksibel arbeidstid med hjemmekontorordning, fem ukers ferie og fri mellom jul og nyttår
 • - Sist, men ikke minst, et godt arbeidsmiljø. Det er viktig for oss å være rause og stille opp for hverandre, noe som også gjenspeiles i trivsel- og medarbeiderundersøkelser

 

Har du flere spørsmål?

Da er du velkommen til å ta kontakt med seksjonsleder Kristin Eeg på telefon +47 924 64 739 /kree@cowi.com, eller gruppeleder landskapsarkitektur Marianne Berge på  telefon +47 916 97 461 / mibg@cowi.com

Vi tror på like muligheter

Vi tror på like muligheter for alle ansatte og arbeidssøkere. Ingen skal oppleve å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisitet, seksuell legning, religion eller annen tro, livssituasjon, funksjonsnedsettelse eller alder.

SØK HER!

 

#LI- hybrid #LI-AEHO