Universitetslektor i landskapsarkitektur - 50% fast stilling

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Oslo

Søknadsfrist: 03. juni 2024

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Oslo

Hjemmeside

Søknadsfrist: 03. juni 2024

Om stillingen

 

Stillingen vil ha ansvar for å undervise og videreutvikle det faglige grunnlaget i grunnundervisningen i landskapsarkitekturutdanningen AHO har felles med UiT. Basert på instituttets behov vil stillingen også innebære undervisning på tvers av instituttets undervisningsprogrammer og på master. Aktuelle kandidater bør kunne bidra til undervisning i relevante digitale verktøy og erfaring med undervisning i teoretiske fag er en fordel. Stillingen er en fast 50% stilling.


Undervisningen er studiobasert og veiledning foregår individuelt, i grupper eller i plenum. Studioundervisningen inkluderer opplæring i nødvendige verktøy og trening i grunnleggende formgivningsferdigheter som gir kompetanse og kunnskap innen landskapsarkitektur. (Se tilgjengelig studieplan www.aho.no)

Stillingsinnehaver vil være en del av et faglig sterkt team, og bidra til å videreutvikle et relevant og viktig utdanningsprogram med fokus på en kunstnerisk tilnærming til landskapsarkitekturens brede fagfelt. Undervisningen foregår på norsk og det stilles krav til skandinaviske språkferdigheter.

Stillingens hovedansvarsområder

 

 • - Drive studiobasert undervisning av høy faglig kvalitet
 • - Bidrar til kunnskapsproduksjon i faget som legger særlig vekt på en bærekraftig samfunnsutvikling
 • - Utvikling og planlegging av undervisning i henhold til vedtatte emneplaner
 • - Utvikling, planlegging og gjennomføring av kurs, inkludert koordinering og kontakt med studieadministrasjon og andre deler av AHOs administrasjon
 • - Andre nødvendige oppgaver knyttet til gjennomføring av undervisning og samarbeid, både i lærerteamet og på tvers av instituttet
 • - Administrativt arbeid, inkludert deltakelse i en eller flere av AHOs utvalg eller faglige organer
 • - Andre arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen

 

Kvalifikasjonskrav

 

AHO søker etter en engasjert landskapsarkitekt som med kunnskap, inspirasjonsevne og energi skal bidra til å bygge det landskapsarkitekturfaglige miljøet ved Institutt for urbanisme og landskap.

Vi ser etter landskapsarkitekter som er motivert for å undervise, gjerne med dokumentert undervisningserfaring. Kandidaten må også kunne vise til merittert praksiserfaring som ladskapsarkitekt. Fellesgraden er fortsatt et relativt nytt utdanningsprogram hvilket stiller krav til at de som ansettes er nettverksbyggere, med gode evner og lyst til å videreutvikle studiet og gjøre programmet kjent og attraktivt for potensielle studenter.

Kandidater må ha:

 • - Mastergrad i landskapsarkitektur eller lignende fagområde
 • - Høy formgivningskompetanse innen landskapsarkitektur
 • - Relevant erfaring og meritter innenfor landskapsarkitekturpraksis
 • - Beherske et skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • - Kompetanse i relevante digitale verktøy

 

Kandidater må gjerne ha:

 • - Pedagogiske kvalifikasjoner i form av utdanning eller praktisk undervisningserfaring med planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning
 • - Interesse for og erfaring fra å utvikle nyskapende undervisningsformer med fokus på samspill mellom forskning og undervisning
 • - Erfaring med undervisning i teoretiske fag

 

Arbeidssted er Oslo, i AHO's lokaler.

Du er en person som

 • - brenner for å undervise
 • - er positiv til egen kompetanseutvikling
 • - har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • - er strukturert og ryddig med gode koordineringsevner
 • - bidrar positivt til et veletablert og hyggelig arbeidsmiljø på instituttet
 • - er vant til å arbeide i team

 

Vi tilbyr

 • - Et fremdragende, stimulerende og internasjonalt profesjonelt forsknings- og undervisningsmiljø
 • - Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • - Lønn i henhold til statens regulativ basert på kompetanse og erfaring for stillingskode 1009 Universitetslektor fra ltr 61 kr 594 500 til ltr 73 kr 732 300. Fra lønnen går 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

 

Søknad

Søknaden leveres elektronisk via Jobbnorge.no og skal inneholde:

 • - Søknadsbrev
 • - CV
 • - Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • - Portfolio i digitalt format som legger spesielt vekt på fire prosjekter søkeren mener er mest relevant for stillingen. Portfolien kan ha maksimalt 15 sider og 100MB
 • - En redegjørelse av egen læringsfilosofi

AHO har som  mål å oppnå en balansert samansetning blant våre ansatte når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål kan rettes til instituttleder Hanna Dencik Petersson ved Institutt for urbanisme og landskap per e-post: Hanna.Charlotta.Dencik.Petersson@aho.no.

Generell informasjon om AHO er å finne på aho.no

 SØK PÅ STILLINGEN HER!

Om AHO og Institutt for urbanisme og landskap

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole og en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon som gir utdanningen innen arkitektur, landskapsarkitektur og design. AHOs kunnskapstilfang er bredt, og formgivning står i fokus. AHO er organisert i tre institutter, og har om lag 800 studenter og 210 ansatte.

Institutt for urbanisme og landskap har en bred forskningsportefølje og har ansvar for undervisning, forskning og formidling innen landskapsarkitektur, urbanisme og arkitektur. Dette inkluderer to masterutdanninger i landskapsarkitektur: en toårig internasjonal mastergrad, og en femårig, integrert masterutdanning felles med Universitetet i Tromsø der de tre første årene av studiet foregår på AHO og de to siste på UiT («Fellesgraden»), en erfaringsbasert master i urbanisme og deler av undervisningen på masterutdanningen i arkitektur. I tillegg bidrar instituttet til forskerutdanningen ved AHO.

Instituttet har en bred og tverrfaglig tilnærming til landskapsarkitektur, urbanisme og arkitektur og vektlegger en helhetlig forståelse av omdanningsprosesser i byer, tettsteder og territorier. Utvikling av kunnskap for kunne gripe inn i og styre disse prosessene, samt ferdigheter i å formgi landskap og bystrukturer er sentralt for både forskning og undervisning ved instituttet. 

Instituttet har en solid og konkurransedyktig internasjonal profil, og et nettverk av lokale og internasjonale samarbeidsinstitusjoner. Instituttet har 40 ansatte  og er organisert i to faggrupper, en for landskapsarkitektur og en for urbanisme. Instituttets forskning organiseres gjennom The Oslo Centre for Urban and Landscape Studies. Les mer på oculs.no