GASA SØKER AREALPLANLEGGER

Arkitektkontoret Gasa AS, Oslo

Søknadsfrist: 15. april 2024

Arkitektkontoret Gasa AS, Oslo

Hjemmeside

Søknadsfrist: 15. april 2024

Arkitektkontoret GASA AS ble etablert i 1980 og har vært et foregangskontor innen miljøriktig og bærekraftig prosjektering. I dag er vi 23 ansatte med flotte kontorlokaler i Oslo sentrum. Vi jobber hovedsakelig med prosjektering av skoler, barnehager og boliger samt områdeutvikling, mulighetsstudier og regulering. Vi jobber med prosjekter i alle faser, fra konseptskisse til detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass. Mer informasjon finner du her www.gasa.no

Vi har for tiden mange spennende byggeprosjekter i tillegg til økende mengde regulerings- og byplanprosjekter. Til dette trenger vi dyktige medarbeidere, og ser nå etter en dyktig og engasjert arealplanlegger som kan være med å videreutvikle dette fagområdet på kontoret.

 

Vi søker arealplanlegger/ arkitekt med reguleringsbakgrunn som har:

 

  • - erfaring med reguleringsprosesser og prosjektledelse.
  • - 5 års relevant yrkeserfaring og mastergrad i arkitektur eller tilsvarende.
  • - ønske om å være med å videreutvikle dette fagområdet på kontoret.
  • - gode språkkunnskaper (nordisk), både skriftlig og muntlig.

 

Vi tilbyr:

 

  • - varierte og interessante arbeidsoppgaver i et hyggelig og faglig sterkt arbeidsmiljø.
  • - en stabil arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter og konkurransedyktige betingelser.

 

Send en kort søknad med CV og referanseprosjekter jobb@gasa.no. Vi ønsker rask tiltredelse og vil kalle inn aktuelle kandidater fortløpende. Ta kontakt med daglig leder eller kom innom kontoret dersom du har noen spørsmål eller vil se hvordan vi har det.

Arkitektkontoret GASA AS, Oslo


Søknadsfrist: Snarest mulig, innen 15.04.2024