ARKN

– Stor var gleden for et par år siden da det landet et Bygge--kunst i post--kassa, skriver Sverre Svendsen, svrkmnl, i denne kommentaren.​

Av Sverre Svendsen

– Stor var gleden for et par år siden da det landet et Bygge--kunst i post--kassa, skriver Sverre Svendsen, svrkmnl, i denne kommentaren.​

Av Sverre Svendsen
>

Stor var gleden for et par år siden da det landet et Byggekunst i postkassa. Navnet var tilbake – i gullskrift til og med!

Men så var det altså (bare) et jubileumsnummer. Tidsskriftet skiftet i 2007 navn til det fullstendig kjønnsløse «Arkitektur N», begrunnet med angst for at noen andre skulle stikke av gårde med dette navnet og etablere konkurrerende publikasjon. Ironisk nok er det i stedet andre igjen som har knabbet det ledige navnet «Byggekunst» og opprettet en interessant podkast og Facebook-side.

I hyllene er – eller var – det knapt fonttypen som skiller Arkitektur N fra Arkitektur DK og Arkitektur, som knapt noen åpner, men som viser seg å være svensk.

Kanskje er det derfor at navnet under den sittende redaksjonen er under ytterligere dekonstruksjon – til ARK N. Ettersom N-en ofte befinner seg i forsidens randsone, er vi vel snart fremme ved ARK. Da vil altså det hellige mål for norsk nytale være nådd: TBF. Trebokstavforkortelse. Også kjent som betegnelse for en epidemi med urovekkende høyt R-tall.

Assosiasjonene går til stuntpoetene, som på åttitallet utfordret daværende kulturminister Lars Roar Langslet til å vise at han tok ny norsk litteratur på alvor – ved å fremføre et nytt dikt fra Stortingets talerstol. I påvente av at han skulle etterkomme kravet, fjernet stuntpoetene – etter som tiden gikk – gradvis bokstavene i kulturministerens navn.

Til slutt het han bare Angst.

Sverre Svendsen, svrkmnl

>
>
>