Bør ikke vi som arkitektstand kunne ta imot kritikk av nye bygg?

Bør ikke vi som arkitektstand kunne ta imot kritikk av nye bygg, som nå Voldsløkka skole? Bør vi ikke være glad for engasjementet fra Kjetil Rolness? skriver arkitekt Tordis Hoem.

Av Tordis Hoem

Bør ikke vi som arkitektstand kunne ta imot kritikk av nye bygg, som nå Voldsløkka skole? Bør vi ikke være glad for engasjementet fra Kjetil Rolness? skriver arkitekt Tordis Hoem.

Av Tordis Hoem
Foto av Voldsløkka skole

Voldsløkka skole i Oslo er i sentrum for en omfattende arkitekturdebatt.

Foto: Arkitektur
>

Presidenten i NAL, Adnan Harambasic, redgjør for prosesser og hvilke rammevilkår arkitekter arbeider under og det er svært viktig. Men gjør ikke vi som arkitekter faget en bjørnetjeneste ved å i hovedsak tilbakevise all kritikk av det arkitektoniske resultatet?

>

Det er ikke en hel stand som angripes, det er ett konkret prosjekt. Arkitektur er ikke bare fasader. Form og materialbruk er imidlertid avgjørende i vurderingen av et byggs tilstedeværelse i en bysituasjon. Og i denne debatten er det byggets framtoning det gjelder.

Diskusjonen bør handle om arkitektonisk kvalitet og mindre om det moderne/det frekke og friske kontra kopiering av stilarter. Jeg vil etterlyse en saklig «arkitekturkritikk» av dette bygget. En «kritikk» som
får spalteplass i avisene og når ut utenfor fagmiljøet.

Tordis Hoem

Sivilarkitekt MNAL Tordis Hoem.

Foto: privat
>
>
>